Category: Nyugat-Dunántúli

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.
Nyugat-dunántúli szekció
Mentler Mariann


A Nyugat- dunántúli Szekció ülésén megjelentek Győr-Moson Sopron megye, Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Nógrád megye, Pest megye, Jász -Nagykun-Szolnok megye, Heves megye tehetséggondozói.  Különféle intézményeket képviseltek: egyházi tehetségközpont, gimnázium, egyetemi gyakorlóiskola, pedagógiai szakszolgálat. Volt közöttük pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, tutor, intézményvezető.A 13 fős csoport érdeklődő és aktív volt. A témák az tehetséggondozás aktuális kérdései voltak: Mentler Mariann szekció vezető és MATEHETSZ tutor előadása:A tutor szerepe a köznevelés tehetséggondozó gyakorlatában.A magyarországi tutorhálózat kiépítése a 12 -18 éves tehetségígéretek segítésére új. 2017-ben a MATEHETSZ szervezésében a „Tehetségek Magyarországa” uniós projekt keretén belül indult el és ma már országos hálózattá vált.Az előadó beszélt a tutor, mint elkötelezett tehetségsegítő munkájáról. A tutor a tutoráltat segíti, támogatja, irányítja, tanáccsal látja el.Egyénileg fejleszti és kiscsoportban dolgozik a tehetségígéretekkel.
Bemutatta a tutorálást a pedagógiai gyakorlatban. Hogyan történik a kapcsolatteremtés a tutorálttal.Mennyire fontos a tutorált családjával és iskolájával a folyamatos kapcsolattartás. Szólt az egyéni fejlesztési tervről, a tutor által használt tehetségazonosító módszerekről, mérőeszközökről,a csoportos foglalkozások témáiról. Példákkal, jó gyakorlatok bemutatásával tette szemléletessé előadását.
Hujber Julianna a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola mesterpedagógusaelőadásaTehetséggondozási kapcsolódási pontok a felső- és a közoktatásban.
A gyakorlóiskola „Akkreditált kiváló tehetségpont”. Az előadó bemutatta tehetséggondozó iskolai programjaikat, melyek kapcsolódnak a győri Széchenyi István Egyetem tehetségfejlesztő tevékenységéhez (egyetemi laborok használata, előadásokon és rendezvényeken részvételi lehetőség, Mobilis természettudományos kísérletező programjai…) Részesei az egyetem tehetséggondozó hallgatói képzési gyakorlatának. Szoros az együttműködés az egyetem Tehetséggondozó Tanácsával.
Kozma Szabolcsa Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetőjének előadása:Tehetséggondozás a pedagógiai szakszolgálatban
2013. szeptember 01-től a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakfeladattal új lehetőségek nyíltak a pedagógiai szakszolgálati intézményekben. A pedagógiai szakszolgálatokhoz döntő többségében „a probléma oldaláról” érkeznek a gyermekek, szülők, pedagógusok.Így különösen fontos, hogy az esetlegesen fennálló probléma mellett az erős oldalra is fény derüljön. Sokszor előfordult, hogy a probléma mellett/mögött igazi tehetségígéret húzódott meg. Képességmérést végeznekintézményükben „direkt” módon is, intelligencia vizsgálatokkal, kreativitást mérő vizsgálatokkal és még számos tehetségfejlesztő szakemberük által használt szűrésekkel.  Önismereti csoportokat is indítanak, rendelkeznek művészetiterápiás, illetve a logikai képességekre támaszkodó (táblajáték módszer) fejlesztő csoportokkal is. A komplex fejlesztést mindig meghatározott célok, fejlesztési tervek alapján végzik. A team munka garantált, hiszen a tehetség azonosításában és gondozásában több kolléga összehangolt munkájára van szükség.
Hujber Anna Lilia Győr- Moson- Sopron-Megyei Szakszolgálat Győri tagintézménye pszichológusának előadása:A tehetség felismerésének és azonosításának pedagógiai módszerei. Az előadó beszélt a pedagógusok nehézségeiről a tehetségek felismerése során. Ismertette az iskolai tehetség keresés fázisait, a rendszer jellegű tehetség azonosítást. Bemutatott több, a pedagógusok által is használható tehetség felismerő mérőeszközt.
Az előadások után kialakult beszélgetésben felmerülő kérdések leginkább a pedagógiai szakszolgálatok tehetséghálózaton belüli szerepéről, a Tehetségpontok hálózatában elfoglalt helyükről, feladataikról, a szükséges erőforrások biztosításáról szóltak.

A szekció előadásai:

Tehetséggondozás a pedagógiai szakszolgálatban

Tehetséggondozó kapcsolódási pontok a felső és közoktatásban

A TUTOR SZEREPE A KÖZNEVELÉS TEHETSÉGGONDOZÓ GYAKORLATÁBAN

A tehetség felismerésének és azonosításának pedagógiai módszerei

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája
    Győri Tehetségnap
              „A jövő a tehetségekkel épül”2015. szeptember 18-19-én Győrött tartotta a Magyar Tehetséggondozó Társaság a 26. országos konferenciáját.

A szervező Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mellé pillanatokon belül csatlakozott a NymE Apáczai Kar, a Széchenyi Egyetem, és anyagi forrást teremtve  támogatta a rendezvényt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ is.


„És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy,
S egy tekintetük elhitesse véled: Szép célokért élsz és érdemes élned!”
Váci Mihály gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor, mint a házigazda intézmény moderátora, háziasszonya.

A konferencia kezdetén néma főhajtással emlékeztek a nem régen elhunyt Czeizel Endre professzor úrra, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, később örökös tiszteletbeli elnöke volt.

Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK Győri Tankerület igazgatója, egyben a rendezvény fővédnöke örömét fejezte ki, hogy e nagyszabású rendezvénynek idén Győr adhat otthont.
Füves Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója röviden, számok segítségével mutatta be a szakszolgálatban folyó nagyszabású, sok alapfeladatra kiterjedő tevékenységet.

A megnyitók után levetített két perces videó hűen tükrözte képekben azt a magas színvonalú tehetséggondozó tevékenységet, mely 1998 óta jellemzi a győri Talentum Műhely munkáját.

Dr. Kiss László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma- Köznevelés- esélyegyenlőségi Osztály szakszolgálati és fogyatékosságügyi köznevelési referense hosszan, 50 percben beszélt a „Szakszolgálati munka jelenéről és jövőjéről”. Mivel a sorok között elég sok szakszolgálati munkatárs is ült, érdeklődve hallgatták Kiss László előadását.

A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor vizsgálták már. Az utóbbi időben Győrben és környékén is egyre nagyobb szerepet kap a sakkoktatás. Évek óta nem múlhat el egyetlen olyan győri tehetségnap sem, amikor ne hívnának olyan előadót, aki e témának szakavatott személyisége.
Dr. Szabó Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja előadásában a sakkról, mint az élet szimulátoráról beszélt.

Az országos konferenciáról nem hiányozhatott Mönks professzor, a tehetséggondozás emblematikus alakja, aki évek, évtizedek óta mindig jelen van a Magyar Tehetséggondozó Társaság ülésein. Előadását „Tehetséggondozás a világ országaiban” címmel tartotta, melyet egy ifjú tehetség, a fiatal Ferencz Petra fordított. Ő a Révai Miklós Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, aki tanulmányait Oxfordban szeretné folytatni. Bájos megjelenése, kedvessége átsegítette őt és a hallgatóságot a számára néha nehéznek tűnő fordításon.

A szünetben tovább folytatódott a közvetlen hangulatú, kötetlen beszélgetés, miközben a vendégek megtekinthették a kapuvári és pannonhalmi szakszolgálatok és a Hild iskola által kiállított képeket, munkákat.
A szünet után dr. Balogh László professzor úr, a MTT elnöke azokról a hatalmas szakmai értékekről beszélt, melyek jellemzik évtizedek óta a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkáját. A professzor úr után következő dr. Polonkai Mária előadása azért volt mindenki számára érdekes, mert a gazdagító programok, programpárok igazi kincset jelentenek a tehetséggondozásban. Egymás munkáját ezek segítségével is jobban megismerjük, egymásnak ötleteket tudunk adni és ötleteket tudunk átvenni.

Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Magyar Pedagógus Kar elnöke a késő estébe nyúló program színvonalát jó humorával, lehengerlő előadókészségével csak fokozni tudta. Felszabadult, érdeklődő, fáradhatatlan, fegyelmezett hallgatóságot talált a közönségben.
Majd Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ elnöke egy nagyon fontos kérdésről, a további pályázati lehetőségekről beszélt előadásában.

Teljesen véletlenül alakult úgy, hogy a plenáris ülés legvégére maradt Kőhalmi –Kara Zsuzsanna, a győri balett magántáncosa, balett-művész, klasszikus balett-tanár, aki oly szívhez szólóan, kedvesen, magával ragadóan beszélt arról az útról, mely számára a világot jelentő deszkákig elvezette, hogy előadásával az est egyik kedves színfoltjává vált.

Az előadások közben ifjú tehetségek is bemutatkozhattak.
Benedek-Nikli Hunor – szavalat (saját verse)
Győr Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola tanulói
Tárogató Óvoda Lepke tagóvodájának balett művészetoktatási csoportja
Regös Táncműhely Rege és borica néptánccsoportja

Pénteken a konferencia zárásaként dr. Balogh László professzor úr a Tehetségekért kitüntetéseket adta át Szénási Istvánné MTT titkárral közösen.

A 2015. év Tehetségekért díj kitüntetettjei:

Borkai Zsolt  – a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Gyurcsó Gyuláné – Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója
Havasréti Béláné – Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény tehetséggondozó koordinátora (Talentum Műhely)
Horváth Péter –  Révai Miklós Gimnázium igazgatója
Rogácsné Szimeiszter Helga – Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény vezetője
Szántó Judit  – Nemzeti Tehetségpont igazgatója

Szombaton szekcióüléseken folytatódott a magas színvonalú szakmai tevékenység. A plenáris ülésre regisztrált és megjelent 140 főnyi közönség túlnyomó többségben ezekre a  programokra is kíváncsi volt.
Betudható ez talán annak, hogy széles skálát felvonultató programsorozatot kínáltak a rendező intézmények a szombat délelőttre is. Egyik nagyon fontos napirendi pont a szakszolgálati főigazgatók tanácskozása volt a hogyan továbbról a tehetséggondozásban.

A kétnapos rendezvény lezárásaként a Szakszolgálat valamennyi dolgozója szívében magával vitte Balogh László professzor úr kedves, dicsérő szavait, aki kiemelte, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve  is magas színvonalú, szakszerű tehetséggondozó munka folyik az Intézményünkben. Ezek olyan súlyú szavak, melyek megalapozzák a további munka folytatását, és erőt adnak a továbbiakhoz.


Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor – Győr (Talentum Műhely)