Category: Aktuális

Aktuális 2023. 3-4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év  május  12-én megtartott  Közgyűlése óta sűrű programunk volt.  Ezen az ülésen – mint arról már tájékoztatást adtunk korábban – a Közgyűlés megválasztotta a következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát. E két vezető testület mihamar  egész napos együttes ülést tartott (június 14-én), amelyen napirendre kerültek az elmúlt három év tapasztalatai a Covid-okozta nehézségek, problémák elemzésével. Már akkor több határozatot fogadtunk el tevékenységrendszerünk élénkítése céljából, majd a tervezést a következő három évre folytattuk az október 4-i vezetőségi ülésen, ahol szép számmal fogadtunk el további határozatokat munkánk továbbfejlesztése érdekében. Ezekről jelen írásunk II. részében fogunk összefoglalót  adni. Az I. részben a MTT 33. Országos konferenciájáról számolunk be röviden.

    I. A
jövő tervezése mellett májustól munkánk középpontjában állt az ez év szeptemberi 33. Országos MTT-Konferencia előkészítése és szervezése Békéscsabán. Ebben kiemelt szerepet vállaltak a helyi MTT-tagjaink: Körösi Tibor elnök úr, a Körös Tehetséggondozó Egyesület vezetője és Dégenhardtné Szántó Ágota tanárnő  a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Rajtuk kívül oroszlánrésze volt a sikeres megrendezésben két helyi iskolának és vezetőiknek. Egyrészt   a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának, vezetője  Tirjákné  Prisztavok  Ágnes igazgatónő,  másrészt a Szeberényi Gusztáv Adolf  Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, vezetője Köveskuti Péter igazgató úr. A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és a társrendező Matehetsz nevében  ezúton is köszönetet mondok azért az áldozatkész munkáért, amit  a fenti négy vezető tehetséggondozó szakember végzett a 2023. szeptember 22-23-én rendezett 33. Országos  Tehetséggondozó Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. Már az előkészületek során tapasztalni lehetett, hogy a két MTT-tagunk mellett az Iskolák  Vezetése és Tantestülete is nagy figyelemmel tekintett e rendezvény elé, s  mindent megtettek a sikeres szervezés érdekében. Ennek köszönhetően a Konferencia  kezdetétől példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt. Külön is kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet teremtettek a programok során, érezhetően ez a légkör hatja át a hétköznapok tevékenységét is. A két nap során hiteles képet kaptunk a bemutatkozó intézmények tehetséggondozó programjának  korszerű voltáról. Az is bizonyítást nyert, hogy az iskolák vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Köszönve ismételten minden bemutatkozó intézmény és tehetséggondozó szakember konferenciánkon vállalt szerepét, további munkájukhoz  sok sikert kívánunk. (Részletes beszámoló a teljes programról rövidesen a MTT-Honlapon a Rendezvények rovatban lesz olvasható Körösi Tibor tanár úr tollából, fényképekkel illusztrálva.

       II. Már a vezetőség-választás  előtti hónapokban is kirajzolódtak azok a kérdéskörök, amelyekkel az új vezetőségnek mindenképpen foglalkoznia kellett tevékenységrendszerünk továbbfejlesztése érdekében. Ezeket a 2022-es évről szóló „Közgyűlési beszámolóban” (olvasható az egész beszámoló a MTT-Honlap ilyen című rovatában) meg is fogalmaztuk. Röviddel a megválasztásunk után össze is hívtuk egy egész napos tanácskozásra a vezetőséget (Elnökség és Felügyelőbizottság), elemezni a problémákat, s keresni a megoldási lehetőségeket. A június 14-i vezetői értekezleten döntően a helyzet elemzésére koncentráltunk, bár 6 határozatot – gyorsan megoldandó problémáinkra – már itt is elfogadtunk, de az október 4-i vezetőségi ülésen tettük rá az i-re a pontot, ahol további 19 határozatot fogadott el az Elnökség a Társaság munkájának továbbfejlesztéséhez. A 25 határozat közül most csak a legfontosabbakat emeljük ki  – tematikusan csoportosítva, sűrített tartalommal. A  szó szerint  megfogalmazások rövidesen felkerülnek a MTT-Honlap „Határozatok tára” rovatába.

A tájékoztató teljes anyaga ITT érhető el.

Aktuális 2023.2.

I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége  ülést tartott május  12-én.  Ezen az ülésen elsősorban az ugyanaznap megtartott MTT-Közgyűlést készítettük elő, de további több fontos napirend is szerepelt a témák között.

1.  Az Elnökség  megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta  az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. Ugyancsak megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Vezetőség  a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

(tovább…)

Aktuális 2023. 1.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott március 8-án.  Ezen az ülésen több fontos napirend szerepelt, az alábbiakban adunk tájékoztatást mindegyikről. 1. Beszámoló hangzott el a  2023. szeptember 22-23-án Békéscsabán megrendezendő MTT  33. Országos Konferenciájának előkészületeiről. Az előterjesztők Balogh László és Kőrösi Tibor    voltak. Ezzel a kérdéskörrel már az októberi vezetőségi értekezleten is foglalkoztunk, akkor az időpontot, a helyszínt és a további tennivalókat fogadtuk el: egyrészt tartalmi szempontból, másrészt szervezési szempontból vannak tennivalói a konferenciát előkészítőknek. Mostanra körvonalazódtak a plenáris ülés előadásainak témakörei – ezek még finomításra várnak az előadókkal történő további egyeztetések során. Az előadók részben a tehetséggondozás aktuális országos  kérdésköreit veszik bonckés alá, részben a régió tehetséggondozó intézményei számolnak be munkájuk új elemeiről. A szervezési feladatok megoldása is folyamatban van: kialakultak  a  rendezvény helyszínei, biztosított a vendégek étkezése és szállása (térítés ellenében), s a konferencia támogatói is körvonalazódnak, ebben még van jócskán tennivaló a mai nehéz gazdasági viszonyok között… A végső programot a májusi vezetőségi ülésünkön fogadjuk el. 2. Áttekintettük a MTT 2022. évi gazdálkodását, az előterjesztők Tóth Tamás, Szénási Istvánné és Generál Zsuzsanna voltak. Összességében kiegyensúlyozott volt az elmúlt évi gazdálkodás, némi tartalék is maradt erre az évre. E beszámolót, kiegészítve a Közhasznúsági jelentéssel és az SZJA 1% felhasználásának összegzésével, a májusi Közgyűlést megelőző,  következő vezetőség ülésen még újból áttekintjük. 3. Tájékoztatót hallgattunk meg a 2022 őszén benyújtott, pozitívan elbírált NEA-pályázatunkról, ezt Tóth Ilona pályázati csoportvezető terjesztette elő. A summázó következtetés: ez a sikeres pályázat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a MTT gazdálkodása 2023-ban is kiegyensúlyozott legyen. Ezúton is köszönet a pályázatot készítő vezetőségi tagoknak! 4. Beszámolót tartott Turi Katalin alelnök új MTT-szekció megalakulásáról és egyéb változásokról a szekciók életében. Turi Katalin alelnök asszony korábban széleskörű kérdőíves felmérést végzett a témakörben, tekintettel arra, hogy a MTT szakmai munkájának jelentős része a szekciókban folyik. Ahogy azt már korábban is megállapította a vezetőség, a COVID-járvány immár három éve okoz nehézséget a szekciók programjainak megszervezésében és lebonyolításában.  Ugyanakkor nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig  szinte teljesen „lebénultak”. Alelnök asszony örömmel közölte, hogy megindult az aktivizálódási folyamat: egyrészt megalakult az elmúlt év decemberében az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció” Farkas György igazgató úr vezetésével, másrészt több szekció is készített programtervet ez év tavaszára. Továbbra is hangsúlyoztuk az ülésen, hogy   a korábbiaknál jóval nagyobb energiát  kell fordítaniuk a szekcióvezetőknek a szervezésre  a programok sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására is. 5. Intézményi kitüntetési javaslatot terjesztett elő Sarka Ferenc alelnök úr a MTT Elismerő Oklevelére, amelyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott. 6. Előkészítettük a MTT májusra tervezett Közgyűlésének napirendjeit, elfogadtuk az időpontját és helyszínét. A Közgyűlés 2023. május 12-én (péntek) 16 órai kezdettel kerül megrendezésre  Budapesten, az Európa 2000 Gimnáziumban (1143. Budapest, Gizella út 42-44.) A részletes meghívót kiküldjük április elején minden MTT-tagnak. 7. Az utolsó napirendi pontban  új MTT-tag felvételére  került sor, a  kérelmező felvételét egyhangúlag támogatta az Elnökség.

Debrecen, 2023. március 30.                             Dr. Balogh László

                                                                                 MTT-elnök