Category: Tanítói

Workshop a tanítói szekcióban

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében.

De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” (Goethe)

A fenti mottóval tartottunk műhelyfoglalkozások április 18-án, melynek egyik célja volt, hogy a korai tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok találkozásának teret adjunk, a horizontális tanulásnak lehetőséget biztosítsunk, szakmai támogatást nyújtsunk, de elsősorban oldott légkörben beszélgessünk a bennünket foglalkoztató kérdésekről. Másik célunk, hogy a velünk együttműködésben lévő szülőknek segítséget, támogatást nyújthassunk, ötleteket adhassunk. Témáink feldolgozásában két kiváló szakember segítségét kértük.       

Szabó Tünde tanácsadó szakpszichológus, tehetséggondozó koordinátor abban segített bennünket, hogy hogyan támogathatjuk a különböző személyiségtípusú tehetséges gyerekeket. Dr. Mező Ferenc a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület vezetője pedig hatékony tanulási módszerek megtanításával támogatta a kollégákat és szülőket egyaránt.

Tartalmas, sok hasznos segítséggel, ötlettel gazdag programunkat együttműködésben tartottuk a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsával.

Nagy örömmel tölt el, hogy egyre több iskolát, pedagógust tudunk megszólítani és a szülő kör is érdeklődik programjaink iránt. Hiszem, hogy együttgondolkodva, a közösség erejét használva mindenkiben megtalálhatjuk a benne rejlő kincset, mert a tehetség sokszínű.

Debrecen. 2023. 04. 28.

Eszenyiné Stéh Katalin

Magyar Tehetséggondozó Társaság

Tanítói Szekciójának vezetője

2023. márciusától új vezetője van a tanítói szekciónak.

Köszönet illeti Némethné Dávid Irén – Ircsuka – eddigi munkáját, a szekció hosszú ideig, eredményesen történő vezetését. Kiváló programjaikat, aktív részvételét Társaságunk munkájában. Elkötelezettségét a tehetséggondozás ügye iránt az is mutatja, hogy utódlásáról is a tőle megszokott szakmai színvonalon gondoskodott. 

Eszenyiné Stéh Katalin a debreceni Gönczy Pál Általános Iskola pedagógusa, tehetségkoordinátora vette át munkáját, aki nagy lendülettel kezdte meg tevékenységét szekcióvezetőink között.


Bemutatkozás

Tanítói pályámat 1997-ben kezdtem. A tanítóképző főiskola befejezése után a Debreceni Egyetemen tanultam tovább pedagógia, majd közoktatási vezető szakon. Az elmúlt 26 év alatt számos területen szereztem tapasztalatot. Részt vettem az intézményi minőségfejlesztés kidolgozásában, munkaközösségvezetőként feladatom az intézményben folyó tehetséggondozó valamint mérés-értékelési programok kidolgozása, koordinálása. Készítettem saját gyűjtésű, és szerkesztésű módszertani kiadványt. Közreműködtem kutatás-fejlesztésében kidolgozóként, fejlesztőként és kipróbálóként is. Tankönyvek tartalmi, és minőségi monitorozását végeztem, valamint szaktanácsadók számára készítendő módszertani útmutató elkészítésében vállaltam feladatot, digitális tananyagokat fejlesztettem. Mentorként segítettem a vármegye több intézményét digitális környezetük kiépítésében, fejlesztésében.

Bázisintézményi koordinátorként van szerencsém megismerkedni a régió kiváló intézményeivel, jó gyakorlataival, hálózati együttműködésben részt venni.

A tanítói szekció vezetőjeként programomat az állandóság és a változásra való hajlam kettőssége jellemzi. A meglévő erősségekre építve, a folytonosság mellett a változást értéknek tartva igyekszem, hogy mindaz, amit az elmúlt évek alatt a szekció megteremtett, megőrizzem, fejlesszem.

Célom egy megújulni, önmagát kifejezni képes közösség működtetése, alkotói légkör megteremtése.

„Utoljára mikor csináltál valamit először?” Én most

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.

Tanítói Szekció
Németné Dávid Irén szekcióvezető


A Tanító szekció 10 éve alakult meg, azóta működik. Így került sor arra, hogy a Jubileumi Konferencián bemutatkozzunk.  A vendéglátó iskola képviselőjével együtt tizenketten vettünk részt a tanácskozáson. A termet a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulónak rajzaival és kerámiáival díszítettük. Ezzel lehetőség nyílt a témát hangulatilag is előkészíteni. Bemutatkozásunk alkalmával három három előadó szerepelt. A Tehetségpontok megválasztásakor úgy terveztünk, hogy mindegyik területnek legyen valamilyen sajátossága.  Az első előadás egy szinte minden téren hátrányos helyzetű általános iskola munkáját, kiemelten a tehetséggondozó munkáját mutatta be. Előadója Szabó Gyuláné igazgatónő volt, a hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából. Második előadónk egy ún. ,, elit” iskola a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Arany János téri feladatellátási helye Debreceni Arany János Általános Iskola életébe engedett bepillantást. Az Észbontó matematikai tehetséggondozó programot létrehozója, koordinálója, Szarvas Márta tanítónő prezentálta. Harmadik előadónk Szabó Zsolt tanító, tanár a Hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, az igazi XXI. századi nevelő – oktató munkából adott egy kis ízelítőt, bemutatót. Előadásának címe: Élménypedagógia, tehetséggondozás robotokkal.Mindhárman törekedtek arra, hogy a rendelkezésre álló időkeretet maximálisan kihasználva minél sokoldalúbban mutathassák be tevékenységüket. A foglalkozás végén Szabó Zsolt kolléga lehetőséget adott a jelenlévőknek a robot kipróbálására is.Összességében elmondható, hogy kellemes hangulatban, interaktív formában zajlottak a program.  Egy résztvevő pedagógus kérte felvételét a MTT -be, azon belül pedig a Tanító szekcióba. Megállapíthatjuk, hogy bár különböző területről érkeztek az előadók, abban megegyeztek, hogy valamennyien kiemelten fontosnak tartják, a minél korábbi tehetség felismerést a gyermekekben, hogy minél sokoldalúbban fejlesszék őket.Ezek az elhangzott előadások a MTT honlapján (mateh.hu) részletesen megtekinthetők.  A továbblépés érdekében az alábbiakat fogalmaztuk meg a foglalkozás végén.Célszerűnek látszik megeresni a Tankerületeket és az oktatási intézményeket, s ismertetni velük a szekciók célját, feladatát, felajánlani a szekciók segítségét. Ajánljuk továbbá, hogy vegyék igénybe a szekciók által kínált lehetőségeket. Meg kellene kérdezni a Tankerületek véleményét a szekciók működéséről. Hasznos lehetne felmérni az igényeiket. Több tapasztalatcsere jellegű beszélgetés is történhetne az érdeklődők körében.Végezetül megköszönöm az előadóknak a lelkiismeretes felkészülést, a jelenlévőknek az aktív részvételt. Köszönöm a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolának a gyermekmunkákat. Ezúton mondok köszönetet az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárának, Tóth Lászlónak, az előzetesen és a helyszínen nyújtott segítségéért.

A szekció előadásai:

Tehetséggondozás egy hátrányos helyzetű általános iskolában

Észbontó” Tehetséggondozó Program – Matematikai tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának Arany János Téri Feladatellátási Helyén

„Észbontó” Tehetséggondozó Program – Matematikai tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának Arany János téri feladatellátási helyén