Aktuális hírek

Aktuális 2024.2.

    I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége  ülést tartott május  17-én.  Ezen az ülésen elsősorban az ugyanaznap megtartott MTT-Közgyűlést készítettük elő, de további több fontos napirend is szerepelt a témák között.

1.  Az Elnökség  megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta  az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolóját  a MTT 2023.  évi munkájáról. Ugyancsak megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Vezetőség  a MTT 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról. 2. A Vezetőség immáron harmadik alkalommal tekintette át a MTT megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő Országos Konferenciájának előkészületeit, s elfogadta a programot  és a jelentkezési lap tervezetét. A konferencia szeptember 20-21-én kerül megrendezésre Pécsett a MTT, Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Óvoda, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Matehetsz,  közös szervezésében.  A meghívót a részletes programmal és a jelentkezési lapot augusztus 20. körül fogjuk kiküldeni a MTT-tagoknak. 3. Az Elnökség szavazott kitüntetésekre felterjesztettekről: egy egyéni kitüntetést („Tehetségekért” aranykitűzőt) és egy intézményi kitüntetést (MTT Elismerő Oklevele)  fogunk átadni a pécsi konferencián. 4.Tizennégy MTT-tagfelvételi kérelemben is pozitívan döntött az Elnökség. 5. Ezt követően a Vezetőség néhány aktuális kérdéskört tárgyalt még: 2024-es nyertes NEA-Pályázat tartalmi és pénzügyi keretei, valamint a felsőoktatási Szekció kötet-tervének helyzete, tennivalók ezzel kapcsolatban.

II. Ugyancsak május 17-én, a vezetőségi értekezletet követően került sor a rendes évi MTT-Közgyűlés lebonyolítására.

   A hagyományoknak megfelelően  kerültek napirendre a MTT 2023. évi munkáját összegző dokumentumok, ezeket a hozzászólások, vita után a Közgyűlés egyhangú igen szavazatokkal fogadta el a következő határozati javaslatokat: – A Közgyűlés elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2023.  évi munkájáról. – A Közgyűlés elfogadta a MTT 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról. – A Közgyűlés  elfogadta és határozatban  rögzítette a 2024. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat. Ez utóbbiakat – fontosságukra tekintettel –  itt is közreadjuk.  

FONTOSABB FELADATOK 2024-BEN 

– A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

– További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

A MTT-szekciók munkájának továbbfejlesztése

– A kommunikációs eszköztár fejlesztése

– Szakmai együttműködési lehetőségek bővítése

– A MTT gazdasági stabilitásának erősítése

A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban

   A Közgyűlés „Egyebek” napirendjében javaslat hangzott el a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai tagdíjának emelésére. Az emelési javaslatot – kategóriánként (rendes tag; nyugdíjas, diák; szervezet) differenciáltan – egyhangúlag fogadta el a Közgyűlés. Mivel az emeléshez (erre a tervek szerint 2025 januárjától kerülhet sor)  az Alapszabályunkat módosítanunk kell, ezért akkor ismertetjük majd az új tagdíjakat, amikor az Alapszabály változtatását a Fővárosi Törvényszék jóváhagyja.

    AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG    2023.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL  TELJES TERJEDELEMBEN OLVASHATÓ  A Tehetség    folyóirat 2024. 2. számában, valamint a MTT-Honlap (www.mateh.hu)  „Közgyűlési beszámolók” rovatában.                                                                          

  Debrecen, 2024. május 18..                                     Dr. Balogh László  MTT-elnök