A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele

Alapító Okirata és Adományozásának SzabályzataI. Alapítás és adományozás

 A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége 2017. március 1-i elnökségi ülésén hozott 4. számú határozatával a fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett  kiemelkedő tevékenység elismerése céljából megalapította  „A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elismerő Oklevele” elismerést.   Ezen elismerés szervezetnek ítélhető oda (intézmény; civil szervezet, gazdasági társaság stb.) a tehetséggondozás terén végzett kimagasló munkája elismeréseként.

 Az Elnökség fenti ülésén egyben jóváhagyta a kitüntetés alábbi Adományozási Szabályzatát.

A kitüntetés alapítója: Magyar Tehetséggondozó Társaság, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Az elismerés formája: Elismerő Oklevél, amely a Magyar Tehetséggondozó Társaság emblémájával és a mindenkori elnök aláírásával kékszínű plüss mappában kerül átadásra.


II. Adományozási Szabályzat

Az elismerésre javaslatot tehetnek: az MTT elnökségének tagjai.

Feltételek:
Az elismerésre előterjesztett szervezet tehetséggondozó munkájának, a tehetséggondozás terén végzett tevékenységének bemutatása a megadott szempontsor alapján (maximum 2 oldalban).

Szempontok:
1.    Az adományozásra javasolt szervezet megnevezése, székhelye, elérhetősége, vezetőjének neve:
2.    A szervezet megalapításának ideje és megalapításának célja.
3.    Mióta végez tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeket?
4.    A tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeinek felsorolása, bemutatása.
5.    Az általuk szervezett programok hogyan járulnak hozzá a gyerekek/fiatalok tehetséggondozásához?
6.    Más tehetséggondozó szervezettel való együttműködése, az együttműködő szervezet megnevezése, az együttműködés területei.
7.    A tehetséggondozás terén elért eredményeik.
8.    Az adományozás tervezett időpontja és alkalma.

Döntés:
A beérkezett előterjesztéseket az MTT Elnöksége véleményezi, értékeli. Az elismerés odaítéléséről az MTT Elnöksége szavazással dönt. Szavazás online módon is lehetséges.

Az előterjesztés benyújtásának határideje: folyamatos.

Az elismerés átadására ünnepélyes keretek között, vagy MTT rendezvényen vagy az adott szervezet rendezvényén kerül sor.

Az Elismerésben részesülő szervezet meghívást kap az MTT közgyűléseire

Átadók lehetnek: a MTT- elnök vagy megbízásából az elnökség tagjai.

Budapest, 2017. március 1.
                                                        Dr. Balogh László
                                                                elnök

Előterjesztés a MTT Elismerő Oklevelének adományozására (letöltés)

You may also like...