Category: Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban

Megalakult a Magyar Tehetséggondozó Társaság Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban Szekciója

A MTT Elnöksége az Európa 2000 Középiskola Igazgatójának, Papp Andrásnak javaslatát és előterjesztését elfogadta, és megalakította a  Társaság Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban Szekciót. A szekció megalakítását az Elnökség egyhangúlag fogadta el, figyelembe véve és felismerve annak szükségességét, hogy a XXI. századi elvárásoknak megfelelően  ezen a területen is van tennivalója a Társaságnak.

Helyzetelemzés:

„A Kormány MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA kimondja, hogy „A programot és az annak részeként elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS) az a felismerés hívta életre, hogy a digitális átalakulás nem választás kérdése: olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életünkbe is. A felnövekvő generáció versenyképessége, munkaerőpiaci esélyei szempontjából is elkerülhetetlen az oktatási rendszer azonnali és radikális digitalizálása: most dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben. A felkészülés legjobb eszköze természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, az egész életen át tartó tanulás. Ennek megfelelően a DJP kiemelt területei közé tartozik Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának elkészítése, hiszen a 21. században nem lehet múlt századi módszerekkel tanítani és tanulni.”

Munkaerőpiaci elvárások a XXI. században, a következő 5-10 éveben:

A különböző kutatások alapján a munkáltatók a következő legfontosabb készségeket, képességeket várják el a jövő munkavállalóitól, azaz a jelenlegi iskolarendszerben tanuló diákoktól:

  • ·         Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
  • Kommunikáció és együttműködés
  • Kreativitás és innováció
  • IKT műveltség.
  • (……………….)

A Magyar Tehetséggondozó Társaság várja az érdeklődő kollégák és oktatási szakemberek jelentkezését, csatlakozását a szekcióhoz.   (Jelentkezési lap a MTT-be a Honlap  Főoldalának tetején érhető el.)       

Budapest, 2019. 11. 05.

Dr. Balogh László                          Papp András                                                                                                                                                              
       elnök                                   a szekció vezetője                                            

A beharangozó teljes szövege itt érhető el.