Category: Felsőoktatási

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.

Felsőoktatási Szekció

Dr. habil Bodnár Gabriella (PhD)A jubileumi konferencián a Felsőoktatási Szekció vezetője – dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens, egyben 1989-től a Társaság alapító tagja – vezettem a szekcióülést.
A résztvevő intézményeket sikerült időben értesíteni, ill. meghívni a rendezvényre, ennek köszönhetően több, az ország neves intézményeinek vezetői által képviselt tehetség koordinátorai, Tehetségtanácsok elnökei jelen tudtak lenni. A jelenlevő intézmények és képviselőik a következők voltak
– BME , PTE, JPE, ELTE, UNK, NyE,SoE, MATEHETSZ,ME…. valamint érdeklődő köznevelési intézmények, a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója, valamint Szegedi Városi Kollégium intézményvezető-helyettese.
A program előadói, a felsőoktatás tehetséges hallgatóinak azonosításának, kiválasztásának, mentorálásnak kérdéseiről, (Szabó János PTE), a műszaki pályára kerülők szocializációjáról (dr. Bognár György BME), valamint a megváltozott pedagógusszerepek a tehetséggondozásban (dr. Heimann Ilona), tartottak előadást. Ezen kívül az ELTE, ahonnan ugyan nem tudtak részt venni a programon, rendelkezésünkre bocsátotta tehetségprogramjának beszámolóját és hozzájárult annak közzétételéhez. Az előadásokat követően tartalmas és informatív konzultációra került sor, ahol az intézmények megosztották tapasztalataikat és eredményeiket a kiválóságok, tehetséges hallgatók mentorálásával kapcsolatban. A résztvevők megfogalmazták, minden egyetem stratégiai célja között ott kell, hogy szerepeljen: a tehetséges, kreatív fiatalok segítése, támogatása, mentorálása, mert ez biztosítja a fejlődést, a jövő nemzedékének részvételét, lehetőségeit a tudomány és a munka világában. Az elhangzott előadásokat a MTT Honlapján olvashatók, lesznek.
Sikerült elérni, hogy szekción jelenlevő, és még nem MTT tagok, bejelentkeztek a MTT tagságába. A szekció munkáját mindenben aktívan segítette dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla Kolleganő, köszönet fáradozásaiért.

A szekciók előadásai:

A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében

Pedagógus szerep a tehetségfejlesztésben

Az ELTE 2019-es tehetséggondozási eredményeinek bemutatása az Oktatásfejlesztési és Tehetségondozási Osztály munkájának alapján

Pályaorientáció lehetősége a műszaki felsőoktatásban

Összefoglaló MTT 26. konferencia- Felsőoktatási Szekciójának munkájáról

Összefoglaló
MTT 26. konferencia- Felsőoktatási Szekciójának munkájáról
2015. szeptember 18-19.
Győr


A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. konferenciáját 2015. szeptember 18-19-én, Győrben az NymE Apáczai Karon rendezte meg.
A Felsőoktatási Szekció munkájának, a Széchenyi Egyetem adott otthont, melyet ezúttal is köszönünk. A résztvevő felsőoktatási intézményekből,-BME, ELTE, EKF, NymE, PE, SZE-  atehetséggondozásban aktívan dolgozó szakemberek voltak jelen.
A szekció témája a felsőoktatás szerepvállalása a komplex tehetséggondozásban, segítése azoknak az kutatásoknak, melyekkel jelentős számú tehetséges fiatal találhatja meg helyét, a képzők képzése, hálózat építés és erősítés voltak.
Az intézmények bemutatták jelenlegi, aktuális tehetséggondozó munkájukat, a januári (BME) találkozó óta történt eseményeket, pályázati eredményeiket. A szekció résztvevői hangsúlyozták, intézményük stratégiai célkitűzésében fontos szerepet kapott a tehetséggondozás, utaltak azokra a jó gyakorlatokra, melyek nagy sikernek örvendnek a fiatalok körében, – beszámoltak a különböző, jelentős témájú regionális tehetségnapokról, Gyerek- Egyetemről, a hallgatók bekapcsolásról a tehetséges fiatalok megtalálásában, mentorálásában, stb.
Az elmondottak azt erősítették meg a résztvevőkben,szükség van arra, hogy működjön a Felsőoktatási Szekció, mint szakmai és érdekképviseleti fórum. Szakmailag fontos, hogy a felsőoktatási intézmények rendszeresen találkozót szerveznek, mert a felhozott példák új nézőpontot, lehetőséget ajánlanak a felsőoktatás tehetséggondozásának gazdagításában.Továbbá érdekképviselet is, mert az intézmények megfogalmazták igényüket és javaslataikat tehetségprogramokat, gondozást felügyelő országos szervezetek számára, melyeket az alábbiakban foglalunk össze:
•    a felsőoktatási intézmények hangsúlyosnak ítélik meg szerepüket a Nemzeti Tehetség Programban,
•    a jelenlévők szakmai kompetenciáik birtokában, a képzők képzését vállalják
•    az intézményen belüli és kívüli tehetséggel kapcsolatos információáramlást fontosnak tartják, és segíteni kívánják,
•    keresik és támogatják azokat a kutatásokat, melyek a tehetséges fiatalok adatbázisát, programba kerülését és karrierépítését segítik,
•    fontosnak tartják a működő és /vagy alakuló tehetségtanácsok, tehetségpontok szerepvállalásának megerősítését,
•    igényük van arra, hogy a meghirdetésre kerülő pályázatok körét bővítsék a felsőoktatás témáira, programjaira, sajátos igényeire vonatkozóan.

A házigazda szerepét vállaló Széchenyi Egyetem színvonalas bemutatását,  Dr. Konczosné dr.PhD habil Szombathelyi Mártától, a SZETudományos Diákköri Tanács és a SZE Tehetségsegítő Tanács elnökétőlhallottunk. Az egyetem kiváló példa arra, hogy egy felsőoktatási intézmény a tehetségsegítésben,a tehetségek menedzselésébenmilyen jelentős sikereket tud elérni, ha a tehetséggondozást fontos stratégiai célként fogalmazza meg.
Az eredmények elérését aktív hallgatói részvétel, képzett oktatók és az egyetem innovatív vezetése segíti.
   

2015. szeptember 22.
                   

Dr. habil Bodnár Gabriella
egyetemi docens
MTT Felsőoktatási Szekció vezetője

A MTT debreceni jubileumi konferenciáján elhangzott előadások prezentációi

1. Dr. habil. Bodnár Gabriella: A Magyar Tehetséggondozó Társaság 25. Jubileumi Konferenciája Felsőoktatási Szekció munkájának ismertetése és összegzése


2. Mándy Zsuzsanna: „DETEP: Jelen és jövő a Debreceni Egyetem tehetséggondozásában”


3. Dr. Dávid Mária: „Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-n”


4. Dr. Lubinszki Mária: „A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Tehetségpontjának bemutatása”


5. Dr. habil. Bodnár Gabriella: „Múlt, jelen, jövő a felsőoktatás tehetséggondozásában, Nyugat-magyarországi Egyetem”


6. Prof. Dr. Badó Attila: Tehetséggondozás a Szegedi Tudományegyetemen