Category: Versenyszervezői

Versenyszervezői szekció bemutatkozása

Az MTT versenyszervezői szekció megalakulásának igénye 2008. szeptember 17-én fogalmazódott meg Budapesten.  A csoport döntését felvetettük az MTT közgyűlésén, Tokajban. Az MTT versenyszervezői szekciója tehát 2008 októberében alakult – a korábbi PEDIG VSZCS munkáját  (2001-2008) szervesen folytatva. Munkánkra jellemző, hogy hálózatos működésünk évtizedes, és hatékony hagyományokra épül. Évente 1-2 alkalommal tartunk összejövetelt, ahol a felmerülő problémákat, az egységes értelmezést biztosító megállapodásokat megfogalmazzuk, megbeszéljük az optimális megoldási lehetőségeket és kicseréljük tapasztalatainkat is. Sokat teszünk a szemléletformálásért, a tehetségek felismerése érdekében Ezen a szakmai területen az együttműködés – mivel a célok közösek – mindenkinek egyformán érdeke , függetlenül attól ki a szakmai szolgáltató fenntartója. A versenyszervezői szekció tagjai helyi szinteken segítik a tehetségfejlesztő tanárok, a tehetségpontok, a tehetségsegítő tanácsok munkáját.

Célunk az alábbi gondolatok tudatosítása: A tanulmányi versenyek szervezése szinte a legrégebbi időkre visszatekintő tehetségfejlesztési lehetőség. A magyar iskolarendszerben, a legnagyobb mértékben a tanulmányi versenyekre való felkészítés terjedt el a pedagógusok között. Ennek pozitívumai mellett természetesen ismerjük a negatívumait is. Mindenképpen pozitívum, hogy a versenyre való felkészítés gazdagító programként fogható fel, hiszen a tanulók új ismeretekhez juthatnak, más összefüggések mentén vonhatnak le következtetéseket, mind mennyiségileg, mind minőségileg új ismeretekhez juthatnak.Negatívuma, hogy a feladattípusokat meghatározza az a tény, hogy az összes résztvevő teljesítményét egységesen lehessen értelmezni, így többségbe kerülnek a zárt végű feladatok. A tehetséges tanulók azonosításának a tanulmányi versenyek szervezése csak egyetlen szelete, de nagyfokú elterjedtsége miatt is fontos. A versenyszervezőknek jelentős mennyiségű információ áll rendelkezésükre. A pedagógiai szakmai szolgáltatóknál alkalmazásban álló munkatársak hosszú idő óta dolgoznak hálózatszerűen az országos tanulmányi versenyek fordulóinak megszervezésén, és a tehetségfejlesztő munkájuk is egyre jelentősebb. A koordináló munka pontos munkavégzést igényel. A feladatlapok eljuttatása, a szervezés, az adatbázis kialakítása és továbbítása a tanulókról a tehetségfejlesztés terén is fontos momentumok. A munka még színvonalasabb elvégzése érdekében a versenyszervezői szekció tagjai közül egyre többen szereztek tehetségfejlesztési szakvizsgát, vagy tehetségfejlesztő mestertanári oklevelet. Minden tag rendelkezik tehetségfejlesztési ismeretekkel, vagy 30-60 órás képzéssel a tehetségfejlesztés terén. Fontos ezeknek a kollégáknak a tehetségpedagógiai ismereteinek a bővítése, hiszen ennek segítségével tudnak mentorálni,  szakmai szolgáltatást, műhelyeket szervezni a pedagógusok részére.

Ez is az elkötelezettségüket mutatja! Több pedagógiai intézet akkreditált felnőttképzési intézmény, tehetségpont, valamint rendelkezik akkreditált pedagógusképző tanfolyammal, vagy annak indítási jogával. Több kollégánk ezeken a tanfolyamokon előadóként, képzőként is szerepel. Többen sikeres pályázatokat írtak, koordináltak és tehetség-pályázatokat bíráltak szakértőként.

Mivel a versenyszervező munkatársak minden megyében dolgoznak  „hálózatosan lefedik” az egész ország területét. Rendelkezésükre áll megyénként egy-egy pontos, több tantárgyra, műveltségterületre vonatkozó adatbázis tanulókról és pedagógusokról, így közreműködésükkel a tehetséges tanulók nyomon követése biztosított az általános iskolától a középiskoláig.

Fontosabb rendezvényeink:

– 2008. november 14-16. Sopron / december 4. Szolnok  /  Tehetséggondozó konferenciák  

– 2009. március 18. / április 8. Budapest / Tehetségkonferencia

-2009. szeptember 25-26. /Budapest 20 éves az MTT ünnepi közgyűlés

– 2010. június 25-26-27. / Sopron / -2010. augusztus 25./ Budapest Tehetséggondozó konferencia – versenyszervezői szekciók

-2011-2012. rendszeres részvétel az MTT konferenciáin, az OH, a pedagógiai intézetek által szervezett rendezvényeken

Terv: 2013. őszi Debreceni MTT konferencia versenyszervezői szekció színvonalas programjának megvalósítása.

A szekció tagjainak munkáját hivatástudat, feladatorientáltság, és elkötelezettség jellemzi  és magas színvonalú munkával segítették/segítik a tehetségfejlesztés ügyét. Megalakulása óta – lényeges változások nehezítették ezt, hiszen a fenntartók anyagi megszorításai, az átszervezések is folyamatosan alkotó energiákat vonnak el – a csapat újra és újra mindent megtesz a versenyrendszer megyei szintű fenntartása érdekében, hiszen az újonnan alakult Versenyszervezők Tanácsában is együtt dolgoznak.

A 2011. évi Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően 2013-tól minden megyében megszervezésre kerül az államilag fenntartott pedagógiai szakmai szolgáltató intézet. Ennek szakmai irányítása országos szinten kerül meghatározásra.

 Ez még tovább fogja erősíteni az egységes filozófia alakítását a mindennapok gyakorlatában.

          2013. március1.

Vasné Dömötör Rozália s.k.
a versenyszervezői szekció vezetője