A Magyar Tehetséggondozó Társaság Nyugat –dunántúli szekciója

Előzmények:
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tehetséggondozó tevékenységéhez, 1989-es megalakulásától, kapcsolódtak Győr és a térség iskolái. A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola akkori vezetője, Markó Endréné, aki a MTT alapító tagja, iskolája nevelőtestületével pályázati úton kidolgozta azt az egyedi iskolai programot, amely „Egy tehetségnevelő műhely helyi rendszere” címmel működött. A tehetségsegítést tanórai és tanórán kívüli keretben három átjárható képzési szinten rendszerré fejlesztették az akkori legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai megoldási gyakorlatok figyelembe vételével.
A Tehetséggondozó Társaság inspirálására hozta létre a város 1990-ben a Tehetségekért Alapítványt, majd korszerű módon, civil, iskolaközi szerveződésként több lelkes iskolaigazgató közreműködésével 1998-ban megalakult a Győri Talentum Műhely, amely már akkor is a mai Tehetségpontokhoz hasonlóan működött, programokat indítva a tehetséges gyermekeknek, gondozásukba bevonva koordináló pedagógust és pszichológust.
A Tehetségekért Alapítvány és a Talentum Műhely tevékenysége kisugárzó hatású volt az egész Nyugat-dunántúli régióra. Nagyszabású nemzetközi konferencia megszervezésére került sor Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság közreműködésével 2000 áprilisában, többek között olyan neves előadókkal, mint Erika Landau, a nemzetközi hírű izraeli pszichológus, Karl Kluge a Kölni Egyetem professzora, Czeizel Endre professzor a Tehetség Társaság tiszteletbeli örökös elnöke.
A Talentum Műhely 2001-től intézményesített formában a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban (szakszolgálat) működik. 67 győri közoktatási intézménynél, valamint 27 megyei intézménynél segíti a tehetséggondozást.
Feladata a kiemelkedő képességű gyermekek, fiatalok felkutatása, számontartása az óvodától az egyetemig, fejlődésükhöz a magas szintű fejlesztés biztosítása. Ennek érdekében tehetséggondozó csoportokat működtet gazdagító programokkal, amelyeket pályázat útján mentorok irányítanak. Sor kerül tanácsadásra, szükség esetén pedagógiai, pszichológiai fejlesztésre. A Talentum Műhely éves rendezvényein (Tehetségnap, Mentor Műhely, Diák Akadémia, szakmai konferenciák…) részt vesznek a Nyugat-dunántúli régió tehetséges diákjai és szakemberei.
2002 tavaszán a Kutató Diákok Szövetségével közösen Győrött rendezte meg a Talentum Műhely a Révai Miklós Gimnáziumban a Középiskolai Tudományos Diákkörök Regionális Konferenciáját 72 tehetséges középiskolás részvételével. Még ebben az évben sor került Győrött a TUDOK-ra, a Tudományos Diákkörök III. Országos Konferenciájára, ahol 130 hazai és külföldi tehetség mutatta be tudását a rangos zsűrinek, melyben képviseltették magukat a hazai egyetemek és a MTA is.
2003-ban a Magyar Tehetséggondozó Társaság és Győr városa közös szervezésében „Tehetség –család –iskola ” –címmel megrendezett országos tehetségpedagógiai konferencián a neves előadók mellett tehetséggondozó csoportok is bemutatkoztak.

A MTT Nyugat-dunántúli szekciójának megalakulása:
A Győri Talentum Műhely több évtizedes regionális és országos tehetséggondozó tevékenysége szorosan kapcsolódott a MTT munkájához.
2004-ben a MTT megalakította Nyugat-dunántúli szekcióját, melynek vezetője Mentler Mariann, a MTT tagja, a Talentum Műhely tehetséggondozó koordinátora lett.

A szekció főbb célkitűzései:
A MTT tehetséggondozó szakembereinek szakmai, módszertani tevékenysége az elmúlt években szorosan kapcsolódott a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, valamint a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program hálózatépítő munkájához. A MTT régióban működő tagjai közül többen részt vettek a Magyar Géniusz Projekt megvalósításában. A Talentum Műhely az elsők között vált Tehetségponttá országosan és a régióban is.
Ennek megfelelően tehetséggondozó cél a régióban:

 • Tehetségpontok létrehozása, munkájuk szakmai segítése
 • Egyre több elkötelezett ember bekapcsolása a tehetséggondozó képzésekbe
 • Tehetségsegítő Tanácsok létrehozása, hogy segítsék a Tehetségpontok beágyazódását a helyi társadalomba

A Nyugat-dunántúli szekció főbb tevékenysége a megalakulás után:
A szekció segítette a Tehetségpontok és a Tehetségtanácsok létrejöttét. A Dunántúlon fehér folt volt a régió. Sokáig csak a Talentum Műhely volt Tehetségpont. Az elmúlt három évben számuk rohamosan megnőtt.
A Nyugat –dunántúli regionális szekcióhoz 3 megye: Győr –Moson –Sopron, Zala és Vas megye tehetséggondozó tevékenysége tartozik.
A létrejött Tehetségpontok száma: 79

 • Győr –Moson –Sopron megye: 45 Tehetségpont (37 győri, 8 megyei)
 • Zala megye: 26 Tehetségpont
 • Vas megye: 8 Tehetségpont
  A Tehetségtanácsok száma a Nyugat –dunántúli régióban: 3 (Győr, Sopron, Nagykanizsa)
  A régió tehetségpontjaiból 170 fő vett részt szervezett csoportos Géniusz – képzéseken.
  A Nyugat –magyarországi Egyetem és a Talentum Műhely közös szervezésében 2008-ban 4 féléves tehetségfejlesztő pedagógus képzés indult a régió pedagógusainak győri konzultációs központtal.
  A Tehetségnap rendezvényekre (Tehetségkonferencia /országos/ Győr, 2010. november 12.; Tehetségkonferencia 2011. március 10.; Sopron, 2011. április 4.) a régióból és a határon túli szlovákiai és burgenlandi területekről több mint 3000 pedagógus érkezett.
  A Tehetségfesztiválon (Győr, 2011. március 10.) közel száz tehetséges fiatal mutatkozott be.
  A MTT, a Győri Tehetségsegítő Tanács és a Talentum Műhely közös szervezésében 2012. március 22-én „Hátrányból előny, a rejtett tehetségek felfedezése és gondozása” címmel rendezett konferencián szakmai előadásokat hallgattak a résztvevő pedagógusok, lehetőség volt a MTT tevékenységének megismerésére, tagsági jelentkezésre. A résztvevők megkapták a Tehetség újság aktuális számát.

Tervek:
A Tehetségpontok tevékenységének segítése, a hálózatosodás erősítése. Ennek érdekében kapcsolatot kell kialakítani és együttműködési tervet készíteni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a megyei és járási Tankerületekkel.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tagságának növelése az érdeklődő, tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokkal. Számukra évenként szakmai programok, konferenciák, módszertani bemutatók szervezése. (A legközelebbi konferencia: 2013. március 21.- a MTT szakmai támogatásával.)
A MTT Tehetség –c. folyóiratának népszerűsítése. A legjobb tehetségsegítő gyakorlatok, módszerek megjelentetése.
A tehetséggondozók szakmai munkájának segítése az idézet szellemében:„A magyar tehetségek megmentésének csak egyetlen módja van, az, ha az összes arra hivatott tényező közös anyagi és erkölcsi erővel az ifjú tehetségek célba juttatására törekszik.” /Nagy László/

Győr, 2013. március 1.

Mentler Mariann
MTT Nyugat –dunántúli szekció vezetője