Tisztségviselőink

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG ÚJ VEZETŐSÉGE 2023. MÁJUS 13-TÓL

   ELNÖKSÉG   

 A Társaság elnöke:  Dr. Balogh László

  Alelnökök: Papp András, Dr. Polonkai Mária, Sarka Ferenc, Tóth Tamás, Turi Katalin

   Titkár: Szénási Istvánné

   Ügyvivő: Tóth Ilona

  Elnökségi tagok:  Dr. Bodnár Gabriella, Bohdaneczky  Lászlóné dr., Kormos Dénes

 ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK:  Dr. Czeizel Endre

 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

   Elnök: Takácsné Laczó Sylvia

   Tagok:   Demarcsek Györgyné, Dr. Heimann Ilona, Farkas György

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRE

 • Százdi Antal

 A MTT Tehetség folyóiratának felelős szerkesztője

 • Varga Árpád

A MTT Honlap főszerkesztője és rendszergazdája

Az MTT Elnökségének munkamegosztása

 (Az alábbiakat a MTT Elnöksége  2023. október 4-i ülésén egyhangúlag elfogadta.)
(Megjegyzés: a reszortfelelősöknek javasoljuk az egyes feladatkörökhöz munkacsoportok szervezését a MTT tagságából!)

1. Dr. Balogh László elnök feladatköre

 • A MTT stratégiai kérdései, éves munkatervek készítése.
 • Éves elnökségi szakmai beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek.
 • Alapszabály-módosítás tartalmi előkészítése.
 • A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban és a MATEHETSZ-ben végzett munka koordinálása, a Nemzeti Tehetség Program aktuális feladatai, más hazai szakmai kapcsolatok.
 • Nemzetközi kapcsolatok.
 • Kommunikációs tevékenység: Tehetség folyóirat, MTT-Honlap, a média nyomtatott változatai,  Facebook- megjelenések stb.
 • Országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények.

2. Papp András alelnök feladatköre

 • A digitalizációs szemlélet és eszközrendszer felhasználásának lehetőségei  a tehetséggondozásban, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára.

3. Dr. Polonkai Mária alelnök feladatköre

 • Köznevelési tehetségprogramok.
 • Tehetségterületi fejlesztő programok.
 • Tehetségfejlesztő programok, tantervek készítése.

4. Sarka Ferenc alelnök feladatköre

 • MTT kiadványok nyomdai munkálatainak koordinálása, szerződések előkészítése. (Kiemelten a Tehetség szaklap)
 • Közreműködés a Tehetség szaklap szerkesztőbizottságának munkájában.
 • Tehetséggondozó tanulmányi versenyek szakmai segítése.
 • Kapcsolattartás a Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó
 • Stratégiájának megvalósításában.
 • MTT képviselete a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont tanácsadó  testületében,  regionális tehetségkoordinátorok szakmai munkájának segítése.
 • Közreműködés Tehetség témájú képzések és továbbképzések szervezésében.

5. Tóth Tamás  alelnök feladatköre

 • A MTT  gazdasági tevékenységének és az ehhez szükséges erőforrások szerzésének  irányítása.
 • Pályázatok készítésének koordinálása.
 • Éves elnökségi gazdálkodási beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek.

6. Turi Katalin alelnök feladatköre

 • A MTT szekció-tevékenységrendszerének  irányítása, koordinálása, ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés.
 • A  szekciók tevékenységének MTT-Honlapon történő megjelenése: ennek szervezése, tartalmi és formai kontrollja.
 • A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálása.
 • A MTT együttműködésének  szervezése a Tehetségsegítő Tanácsok Kárpát-Medencei Kollégiumával.

7. Szénási Istvánné titkár feladatköre

 • A gazdasági ügyek intézése könyvelő segítségével.
 • A társaság bevételeinek és kiadásainak bankszámlán történő kezelése, ezekről történő kimutatások, évi összegzések készítése.
 • Az adatkezelési koordinátortól kapott név és címjegyzék alapján a tagsági díj beszedése, a befizetések nyomon követése, negyedévente adatok továbbítása a befizetésekről az adatkezelési koordinátorhoz.
 • A cégbejegyzés, Alapszabály-módosítás ügyintézési feladatai: anyagok előkészítése, a szükséges iratok benyújtása az aktuális Törvényszékhez.
 • A pályázatokhoz benyújtandó dokumentumok biztosítása. Nyertes pályázat esetén a támogatási okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldése, közreműködés a pénzügyi elszámolások elkészítésében.
 • Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos tennivalók.
 • Iratkezelési Szabályzat előírásainak érvényesítése.

8. Tóth Ilona ügyvivő feladatköre

 • Munkaterv és költségvetési terv kidolgozásában történő részvétel.
 • Közreműködés pályázat figyelésben, pályázatírásban, ezek szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítésében.
 • A MTT adatkezelést érintő tevékenységeivel összefüggő feladatok ellátása, koordinálása az Adatkezelési szabályzatban rögzítettek szerint
 • A tagfelvételi kérelmek fogadása, továbbítása az elnökség részére jóváhagyás céljából.
 • Új tagok adatainak rögzítése a tagnyilvántartó rendszerben.
 • A tagnyilvántartó rendszer folyamatos karbantartása, adatváltozások, tagdíj-befizetések rögzítése.
 • A tagság név és címjegyzékének továbbítása az „illetékes vezetőségi tagoknak és szekcióvezetőknek” az aktuális állapotnak megfelelően.

9. Dr. Bodnár Gabriella elnökségi tag feladatköre

 • Felsőoktatási tehetséggondozás.
 • Közreműködés a tehetség-képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódó feladatok megoldásában.
 • Együttműködés megszervezése a tehetségsegítő tanácsokkal.

10. Bohdaneczky Lászlóné dr. elnökségi tag feladatköre

 • A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségi üléseinek és Közgyűlésének előkészítése.
 • Részvétel az országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények szervezésében, előkészítésében.
 • Jegyzőkönyvek készítése.
 • Határozatok nyilvántartása és nyilvánosságra hozásuk biztosítása.

11. Kormos Dénes elnökségi tag feladatköre

 • A MTT kapcsolatai a magyarlakta határon túli régiókkal.
 • Szakmai kapcsolatok a tehetségsegítő tanácsokkal.
 • A MTT-ről szóló tájékoztató kiadványok előkészítése.

AZ ELNÖKSÉG ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAINAK FELADATAI

12. Százdi Antal  felelős szerkesztő feladatai

 • A MTT Tehetség folyóirata magas szintű szakmai színvonalának biztosítása.
 • Tanulmányok, beszámolók, képriportok stb. begyűjtése az egyes számokhoz.
 • Az egyes számok szerkesztői munkájának elvégzése.
 • A megszerkesztett anyag továbbítása a nyomdai előkészítést végző tagtársunkhoz.
 • A nyomdai megjelenésre  előkészített változat ellenőrzése.

13. Varga Árpád főszerkesztő és rendszergazda feladatai

 • A Honlap tartalmi és formai struktúrájának elkészítése, újítása.
 • A MTT-Honlapra beérkezett anyagok szerkesztési feladatainak elvégzése.
 • A beérkezett anyagok elhelyezése a Honlapon.
 • Rendszergazdai feladatok elvégzése.
 • Kapcsolattartás a Server-tulajdonos céggel.
 • Kapcsolattartás, összehangolás a MTT Facebookon történő  megjelenésének irányítójával.

14. Takácsné Laczo Sylvia (FB-elnök) a MTT Facebook-megjelenését  irányító vezetőségi tag feladatai

 • Anyagok gyűjtése a MTT tevékenységéről, ezek  kontrollja, majd  a Facebookra  történő  elhelyezése.
 • A MTT Elnöksége által elfogadott tartalmi és formai elvek szerinti megjelentetés biztosítása.
 • -Kapcsolattartás, a megjelenések összehangolása a MTT-Honlap főszerkesztőjével.

Debrecen, 2023. október 4.                                  Dr. Balogh László elnök s.k.

Szakmai Tanácsadó Testület

MTT  Szakmai Tanácsadó Testületének  összetétele
(Az Elnökség  2017. július 5-i ülésén fogadta el.)


ELŐZMÉNYEK:
        A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. október 5-i rendkívüli Közgyűlésén  új Alapszabály-tervezetet fogadott el, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2017. májusban jóváhagyott.  A legjelentősebb változás az új Alapszabályban, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szervek csak a Közgyűlés és az Elnökség, így a Választmány  a továbbiakban már nem működhet, ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból. Ugyanakkor fontosnak tartotta a Közgyűlés,  hogy az Elnökség munkáját a jövőben is segítse egy szélesebb körű szakmai grémium, ezért az új Alapszabályba belekerült a következő: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.”
       Ezzel összhangban a MTT Elnökség 2017. július 5-i ülésén jóváhagyta az alábbi összetételben a Szakmai Tanácsadó Testületet, megbízva az Elnököt, hogy kérje fel a tagságra a kiválasztott szakembereket. A  jelölést mindenki elfogadta.  

I.    A MTT-Alapszabály szerint  tagok a szekciók vezetői:

1. Berta József 
2. Dr. Bodnár Gabriella
3. Dr. Heimann Ilona
4.  Dr. Kollmann J. György
5. Mentler Mariann
6. Németné Dávid Irén
7. Szilágyi Ildikó
8. Dr. Török Istvánné
9. Turi Katalin 
10. Vassné Dömötör Rozália
11. Dr. Dávid Imre (Társelnök:  Császár István)

II. A MTT Elnöksége által felkért tagok:


1.    Baranyai Zoltánné
2.    Dr. Borosné Jakab Edit
3.    Császár István
4.    Csicsely Ildikó
5.    Dr. Dávid Mária
6.    Gajda Attila
7.    Horváth Péter
8.    Kőrösi Tibor
9.    Pálkövi Mária
10.   Szőllősi István
11.   Dr. Velkey László
12.   Veress Pál

A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálásával, irányításával az Elnökség 2017. július 5-i ülésén Turi Katalin alelnököt bízta meg, aki szekcióvezetőként hivatalból tagja e testületnek.

2017. július 5.                                                   Dr. Balogh László
                                                                           elnök s.k.