Összefoglaló MTT 26. konferencia- Felsőoktatási Szekciójának munkájáról

Összefoglaló
MTT 26. konferencia- Felsőoktatási Szekciójának munkájáról
2015. szeptember 18-19.
Győr


A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. konferenciáját 2015. szeptember 18-19-én, Győrben az NymE Apáczai Karon rendezte meg.
A Felsőoktatási Szekció munkájának, a Széchenyi Egyetem adott otthont, melyet ezúttal is köszönünk. A résztvevő felsőoktatási intézményekből,-BME, ELTE, EKF, NymE, PE, SZE-  atehetséggondozásban aktívan dolgozó szakemberek voltak jelen.
A szekció témája a felsőoktatás szerepvállalása a komplex tehetséggondozásban, segítése azoknak az kutatásoknak, melyekkel jelentős számú tehetséges fiatal találhatja meg helyét, a képzők képzése, hálózat építés és erősítés voltak.
Az intézmények bemutatták jelenlegi, aktuális tehetséggondozó munkájukat, a januári (BME) találkozó óta történt eseményeket, pályázati eredményeiket. A szekció résztvevői hangsúlyozták, intézményük stratégiai célkitűzésében fontos szerepet kapott a tehetséggondozás, utaltak azokra a jó gyakorlatokra, melyek nagy sikernek örvendnek a fiatalok körében, – beszámoltak a különböző, jelentős témájú regionális tehetségnapokról, Gyerek- Egyetemről, a hallgatók bekapcsolásról a tehetséges fiatalok megtalálásában, mentorálásában, stb.
Az elmondottak azt erősítették meg a résztvevőkben,szükség van arra, hogy működjön a Felsőoktatási Szekció, mint szakmai és érdekképviseleti fórum. Szakmailag fontos, hogy a felsőoktatási intézmények rendszeresen találkozót szerveznek, mert a felhozott példák új nézőpontot, lehetőséget ajánlanak a felsőoktatás tehetséggondozásának gazdagításában.Továbbá érdekképviselet is, mert az intézmények megfogalmazták igényüket és javaslataikat tehetségprogramokat, gondozást felügyelő országos szervezetek számára, melyeket az alábbiakban foglalunk össze:
•    a felsőoktatási intézmények hangsúlyosnak ítélik meg szerepüket a Nemzeti Tehetség Programban,
•    a jelenlévők szakmai kompetenciáik birtokában, a képzők képzését vállalják
•    az intézményen belüli és kívüli tehetséggel kapcsolatos információáramlást fontosnak tartják, és segíteni kívánják,
•    keresik és támogatják azokat a kutatásokat, melyek a tehetséges fiatalok adatbázisát, programba kerülését és karrierépítését segítik,
•    fontosnak tartják a működő és /vagy alakuló tehetségtanácsok, tehetségpontok szerepvállalásának megerősítését,
•    igényük van arra, hogy a meghirdetésre kerülő pályázatok körét bővítsék a felsőoktatás témáira, programjaira, sajátos igényeire vonatkozóan.

A házigazda szerepét vállaló Széchenyi Egyetem színvonalas bemutatását,  Dr. Konczosné dr.PhD habil Szombathelyi Mártától, a SZETudományos Diákköri Tanács és a SZE Tehetségsegítő Tanács elnökétőlhallottunk. Az egyetem kiváló példa arra, hogy egy felsőoktatási intézmény a tehetségsegítésben,a tehetségek menedzselésébenmilyen jelentős sikereket tud elérni, ha a tehetséggondozást fontos stratégiai célként fogalmazza meg.
Az eredmények elérését aktív hallgatói részvétel, képzett oktatók és az egyetem innovatív vezetése segíti.
   

2015. szeptember 22.
                   

Dr. habil Bodnár Gabriella
egyetemi docens
MTT Felsőoktatási Szekció vezetője

You may also like...