Keresés


Továbbképzések

Beszámoló a nyíregyházi ünnepi konferenciáról

„Gyökerek és szárnyak”: ünnepi tehetséggondozó konferencia Nyíregyházán
(2015. április 17-18.)


Maradandó élményeket és szakmai tapasztalatokat nyújtott a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a  Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-magyarországi Tagozata és a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács közös rendezvénye 2015. április 17 - én, valamint a Tehetséghidak program által támogatott Tehetségnap 18 –án a nyíregyházi Városi Megyei Könyvtárban.
A „Gyökerek és Szárnyak” Tehetség - Konferenciát sajtótájékoztató előzte meg, melyen az előadók tájékoztatták az újságírókat a tehetséggondozás aktuális kérdéseiről, előadásaik témáiról.
Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária az FTA és a Konszonancia RZTT elnöke a házigazda szerepében köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd felkérte Szabó Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnökhelyettesét a konferencia megnyitására. Ezt követően Nagy Kálmán a MTT Kelet-magyarországi Tagozatának vezetője üdvözölte a megjelenteket.
A meghívott előadók a magyar és a nemzetközi tehetséggondozás kiemelkedő személyiségei voltak.
Franz J. Mönks professzor az ECHA örökös elnöke negyedik alkalommal vett részt előadóként meghívásunkra konferenciánkon.Ezúttal „International Programs forthe Gifted and an Hungarian Example” címmel tartott előadást. Értékes információkat kaptunk a tehetséggondozás nemzetközi programjairólés az első magyarországi komplex programról, mely a Törökszentmiklóson 1987 szeptemberében Nagy Kálmán igazgató úr vezetésével indult.
Ezt követően dr. Balogh László az MTT és a MATEHETSZ elnöke a tehetséggondozásban elengedhetetlen egyéni fejlesztő programok főbb aspektusait ismertette.
Dr. Duffek Mihály a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja az „Egyéni tehetségfejlesztés- közös alkotómunka, az Ifjú Zeneművészek Nyári akadémiája” címmel mutatta be a Kar tehetséggondozó programját.
Kormos Dénestől, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnökétől megtudhattuk, hogy „Mit kaphatnak a tehetségsegítők a tehetség programtól”.
Sarka Ferenc a MTT alelnöke a tehetséggondozó tanár személyiségéről beszélt előadásában.
A konferencia bensőséges eseménye volt a Konszonancia díjak átadása, melyet évenként kapnak a kiválóan teljesítő tehetséggondozó kollégák a Konszonancia tagok ajánlására. Idén Barsy Anna a nyíregyházi Fiatal Tehetségekért Alapítvány tehetségfejlesztő szakértője,  Csabay Csilla a miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc ZeneiskolaAMI művésztanáraés Akainé Szilágyi Katalin az FTA koordinátora részesült e díjban.
 A program zárásaként felemelő perceket éltünk át Czeizel Endre professzor születésnapjának ünneplésével –  betegsége miatt előadását nem tarthatta meg, így távollétében köszöntöttük. A MATEHETSZ és az MTT nevében dr. Balogh László köszöntötte a 80 éves Czeizel Endrét, visszaemlékezve eddigi életművére és a Magyar Tehetséggondozó Társaságban betöltött meghatározó szerepére. Majd Bajor Péter a MATEHETSZ ügyvezető elnöke méltatta munkásságát a tehetségügyben. A MTT Kelet-magyarországi Tagozatának nevében a tagozatvető, Nagy Kálmán kívánt boldog születésnapot. A debreceni tanítványok, szakvizsgás tehetséggondozók és tehetségfejlesztő szakértők nevében dr. Szilágyiné Pálkövi Mária köszöntötte a Professzor Urat.
 Meglepetésként hatott Mönks professzor és Bajor Péter köszöntése, akik szintén április hónapban ünneplik születésnapjukat.
Nem mindennapos zenei élményt nyújtottak a régió művésztanárai – Pallagi Tamás, dr. Szilágyiné Pálkövi Mária, Hrabovszki Sándorné, Dombóvári János, Papp Zoltán és kiemelkedő képességű tanítványok, akik kamarazenekart alkotva játszották különböző zenei stílusokban a „Happy birthday” – t.
Április 18-án, a Tehetség Hónapja alkalmából, rangos előadót köszönthettünk Turmezeyné dr.habil Heller Erika az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar dékánhelyettese személyében, aki a környezetnek a zenei tehetség fejlesztésében betöltött szerepéről tartott előadást.
E sorok írója, dr. Szilágyiné Pálkövi Mária a versenyek pályaválasztásra gyakorolt hatásáról beszélt.
A régióban végzett tehetséggondozói tevékenység bemutatása Csabay Csilla, a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc Zeneiskola AMI igazgatóhelyettese előadásával kezdődött.
Bereczki Kinga a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács elnöke a székelyföldi tehetséggondozásról adott tájékoztatást.
A Mezőkövesdi Szt. László Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó műhelyeit Juhász Jánosné igazgatónő és Rigó Attiláné tehetségfejlesztő szakértő mutatta be mint jó gyakorlatot.
A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetének tehetséggondozó munkájáról és a népzenei oktatásról Bíró István művésztanár tartott ismertetőt.
Dicséretet érdemelnek a régió kiemelkedő hangszeres tehetséges fiataljai, akik műsorukkal felejthetetlenné tették a két nap programját: Nagy Daniella Rózsa hegedű,(Debrecen) Mészáros Emma, Heinrich Hunor Erik, Lichy Kristóf, Lichy Johanna, Bakos Júlia zongora, (Miskolc), Szilágyi Márton hegedű, Rimán Barbara furulya, Józsa-Vincze Vivien ének (Nyíregyháza), Boós Ágnes, Hudák Lilien, Hornyák Renáta, Varga Andrea citera és ének, (Tokaj), Lukács Miklós Ágoston,.Miklós Annamária hegedű, Varga Lőrinc klarinét, Miklós Gabriella furulya (Miskolc). A közreműködők Intézményei: a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola AMI – tanár Pallagi Tamás, a tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola- tanár dr. Kolozsyné Takács Éva, a miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola AMI - tanárok: Csabay Csilla, B. Csermely Zsuzsanna, Hrabovszki Sándorné, Menyhárt Ferenc, Szabóné Bíró Klára, a Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézete- tanár Bíró István.

dr. Szilágyiné Pálkövi Mária