Szakértői szekció

A Szakértői szekció 2007-től kezdte meg működését a MTT  tevékenységi rendszerében.
Előzménynek tekinthető a Felsőoktatási szekció abban a tekintetben, hogy az egyes felsőoktatási intézményekben folyó tehetségszakértői tanárképzések révén végzett szakembereknek ez a fórum adott lehetőséget és alkalmat a szakmai együttműködésre, a kapcsolatok ápolására.
A szakértői szekciót több igény hívta életre, mint például a különböző régiók felsőoktatási intézményeiben végzett szakértők számának  növekedése ( egyben annak az igénye, hogy szakismereteiket  továbbra is fejlesszék),  ezzel párhuzamosan a tehetségpontok szakember-igényének megjelenése.

Célkitűzések:
A szakértői szekció kezdeti célkitűzései  a fenti igényekből táplálkoztak, azaz olyan  szakmai  együttműködés kereteinek megteremtése, ahol a tehetségszakértők – mintegy tanulmányaikat továbbfolytatva –  valós és virtuális tehetség-szakmai  műhelymunkát folytathassanak. Ily módon a kezdeti, helyi, főként az egyetemhez kötődő szakmai fórumok és tovább-gondolkodásra alkalmas  együttlétek fokozatosan kitágultak, országos szintűvé alakultak.

A szekció működése:
Kezdetben az egyetem által szervezett nyílt napok és védések, szakmai konferenciák szervezése nyújtott lehetőséget a szakértők  tehetségpedagógiai kompetenciáinak további fejlesztésre, gazdagítására./pl. legújabb kutatási eredmények,- mintaértékű gyakorlatok,- aktuális információk megismertetése, kicserélése, brainstorming …/
Más  speciális tehetség – szakmai fórumok által szervezett konferenciákon való aktív részvétel és együttműködés.pl.: Fejlesztő Pedagógusok  Szakmai Egyesülete, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Győri Talentum Műhely, ISZE, Informatika- számítástechnika tanárok szakmai egyesülete,. Courie Alapítvány, Pszalmus Humanus Egyesület és számtalan helyi és térségi tehetségpont.
Csatlakozás a MATEHETSZ  mozgalom keretei adta szakértői tanácskozások megvalósításához.
A szekció munkájában alkalmazott módszerek fokozatosan bővültek, de bizonyos elemek végig megmaradtak./ előadás, vita, tanácskozás, egyéni és csoportos esetmegbeszélés, tanácsadás, ötletbörze…./.

Kiemelkedő rendezvények, szakmai programok:
A tehetséges gyerekekkel kapcsolatos problémák és sikerélmények a nevelés-oktatás folyamatában
Érdeklődők, tehetségesek– problémák és megoldások
Hogyan válhat érett tehetséggé egy csodagyerek?
Képzők képzése — Curie természetismereti környezetvédelmi emlékverseny
Változó pedagógus szerepek–Alulteljesítő tehetséges tanulók  fejlesztése
A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért”konferencia
Pedagógusok szerepe a tehetséggondozásban
ELTE Tehetségpont PPK decentrum és a Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete, FePE szakmai rendezvénye
A  tehetséggondozás időszerű kérdései
Tehetség felismerése   az óvodától az egyetemig
Tehetséges gyermek a családban
A tehetséggondozás, kiválasztás, fejlesztés sarokkövei a pedagógiai programban
Pedagógus kulcsszerepek a tehetséggondozásban- „Határ a csillagos ég „ tehetségnap
A pedagógus szerepe és felelőssége a tehetséggondozásban
Gondolatok a pedagógusok önfejlesztéséről, önfejlődéséről
Művészettel a Tehetségekért konferencia

 A szekció további tervei között szerepel az
    – eddigi munka folytatása és annak kibővítése
    – hatékony kutatási munka kezdeményezése,
    – az online felület nyújtotta lehetőségek kihasználásával egy hálózatos szakmai fórum
    működtetése.


Budapest, 2013. március 2.

   
Heimann Lászlóné dr. Buzsik Ilona
szekcióvezető.