Category: MTT Tehetségekért díjasok

„Tehetségekért” kitüntetés

A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségének javaslatára az MTT Választmánya 2009. április 1-i határozatával a fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett tevékenység elismeréseként „Tehetségekért”  kitüntetést alapított, és jóváhagyta az elismerés alábbi alapító okiratátAz elismerés alapítója: Magyar Tehetséggondozó Társaság
        4032. Debrecen, Egyetem tér 1.
Az alapítás éve: 2009.
Az elismerés formája:
    Kitűző,  amelyen a Magyar Tehetséggondozó társaság emblémája szerepel .
Az elismerés kitűzővel és emléklappal jár
    A kitűző aranyból készül.
A kitűzővel járó emléklapon a Magyar Tehetséggondozó Társaság logó-ja szerepel, melyet az MTT mindenkori elnöke ír alá.
Az elismerésre javaslatot tehetnek:
– intézményfenntartók,
– többcélú kistérségi társulások,
– intézményvezetők,
– az MTT tagjai,
– iskolai közösségek,
– civil szervezetek.
Jelölés:
– Az elismerésre felterjesztett személy pedagógiai munkájának, tehetséggondozás terén végzett tevékenységének bemutatása a megadott szempontsor figyelembevételével

Ajánlási formanyomtatvány a Tehetségekért kitüntetésre (letöltés)


Döntés:
A beérkezett javaslatokat az MTT elnöksége véleményezi, értékeli.
Az elismerés odaítéléséről az MTT választmánya dönt.

A felterjesztés benyújtásának határideje: minden év április 30.

Az elismerés átadása ünnepélyes keretek között történik évente, az MTT éves közgyűlésén.

                                                Dr. Balogh László
                                                  az MTT elnöke

MTT Tehetségekért díjasok

Tehetségekért” kitüntetésben részesültek 2023-ban:

Dégenhartné Szántó Ágota a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) tanára


Tehetségekért” kitüntetésben részesültek 2022-ben:

Farkas György – Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója
Papp András
– Európa 2000 Gimnázium, Budapest igazgatója


Tehetségekért” kitüntetésben részesültek 2021-ben:

Tóth Ilona tanárnő, a MTT adatkezelési koordinátora


Tehetségekért” kitüntetésben részesültek 2019-ben:          

Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és
Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője.


A 2018-ban a MTT „Tehetségekért”  kitüntetését a következők kapták:

1.
Ábrám Tibor, a Miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója
2. Dr. Pappné Herr Anna, a Zuglói Európa 2000 Középiskola alapítója és  örökös  igazgatója


A 2017-ben a MTT „Tehetségekért”  kitüntetését a következők kapták:

1. Molnár Isvtánné
igazgató – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas.
2. Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató – Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós.


A 2016-ban a MTT „Tehetségekért”  kitüntetését a következők kapták a Választmány döntése alapján:

1. Bíró Gábor
,  a Kisvárdai Bessenyei György  Gimnázium igazgatója
2. Halász László
,  a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója
3. Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária
,  a Konszonancia Tehetség Tanács elnöke


A 2015-ben a MTT „Tehetségekért”  kitüntetését a következők kapták a Választmány döntése alapján:

1. Borkai Zsolt 
– a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
2. Gyurcsó Gyuláné
– Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója
3. Havasréti Béláné
– Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény tehetséggondozó koordinátora (Talentum Műhely)
4. Horváth Péter
–  Révai Miklós Gimnázium igazgatója
5. Rogácsné Szimeiszter Helga
– Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény vezetője
6. Szántó Judit 
– Nemzeti Tehetségpont igazgatója


A  MTT „Tehetségekért” kitüntetést  2014-ben a Választmány  a következőknek ítélte oda. A kitüntetések átadására a szeptemberi debreceni jubileumi MTT-Konferencián került sor.


1. Dr. Dávid Imre tanszékvezető, Debreceni Egyetem, BTK
2. Dr. Fésüs László egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, DEOEC
3. Lénártné Horváth Ilona  általános iskolai igazgató, Kazincbarcika
4. Posta László kollégiumi igazgató, Deák Ferenc Kollégium, Debrecen
5. Vassné Dömötör Rozália tanárnő, Debrecen 
6. Vasvári Zoltánné alapítványi elnök, Nyíregyháza


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” kitüntetésében részesültek 2013-ban.


Agárdiné Burger Angela igazgató asszony – Gönczy Pál Általános Iskola, Debrecen
Dr. Duró Zsuzsa  igazgató asszony – Tehetségtanácsadó Központ, Budapest
Turi Katalin főigazgató asszony – Apáczai Nevelési Központ, Pécs
Varga Árpád tanár – Apáczai Nevelési Központ, Pécs


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” kitüntetésében részesültek 2012-ben.

A  Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” kitüntetését a Választmány döntése alapján a következők vehették át a 2012. szeptember 21-én rendezett sárospataki ünnepi konferencián:

1. Bagi István igazgató – Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc

2. Császár István tanár – Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetszakreferense

3. Rajnai Gábor mérnők – a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács HálózatépítőBizottságának vezetője, a Logosz Alapítvány elnöke

4. Szatmári Melinda igazgató – Apáczai Csere János Általános Iskola,Taktaharkány


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” díjával kitüntetettek  2011-ben:

1.    Almási Judit kommunikációs igazgató, Celldömölk, Apáczai Kiadó
2.    Bajor Péter projektmenedzser,  Budapest, Magyar Géniusz Program
3.    Dr. Borosné Jakab Edit tanárnő, Budapest, Szent István Gimnázium
4.    Gönczi Sándor igazgató, Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium
5.    Hák Sándor igazgató,  Ózd, Vasvár Úti Általános Iskola
6.    Kőrösi Tibor tanár, Békéscsaba, a MTT Választmányának tagja
7.    Németné Dávid Irén tanárnő, Hajdúszoboszló, a MTT Tanítói szekció
       vezetője
8.    Takácsné Laczó Szilvia igazgatóhelyettes, Budapest, a MTT
       Választmányának tagja
9.    Pappné Gyulai Katalin osztályvezető, Debreceni Önkormányzat,
       a MTT Választmányának tagja
10.   Szilágyi Ildikó óvónő, Debrecen,  az Óvodai szekció vezetője


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” díjával kitüntetettek    2010-ben

1. Bohdaneczky Lászlóné dr., a MTT ügyvivője              
2. Tóth Tamás,  a MTT Ellenőrző Bizottságának elnöke             
3. Dr. Tóth László,  a Tehetség újság Szerkesztő Bizottságának tagja     
4. Dr. Bodnár Gabriella, a MTT szekcióvezetője                      
5. Gajda Attila , a MTT Választmányának tagja                             
6. Czirjákné Vértesi Mariann  igazgató, Nevelési Tanácsadó Intézet, Miskolc       
7. Varga László  polgármester, Taktaharkány                          
8. Fodor Istvánné  igazgató, Csanád Vezér Általános Iskola, Mezőkovácsháza                         
9. Berta József, a MTT szekcióvezetője                            
10. H. Nagy Anna dr. , a MTT Választmányának tagja


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetségekért” díjával kitüntetettek  2009-ben
 (A kitüntetés ekkor került először odaítélésre, a MTT megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.)

1.    Franz J. Mönks 
       a European Council for High Ability örökös elnöke
2.    Dr. Hiller István
      Magyarország oktatási és kulturális minisztere
3.    Dr. Pálinkás József 
       a Magyar Tudományos Akadémia  elnöke, volt oktatási miniszter
4.    Pokorni Zoltán
       Magyarország volt oktatási minisztere
5.    Dr. Geffert Éva
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  első elnöke
6.    Dr. Czeizel Endre
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  örökös tiszteletbeli  elnöke
7.    Dr. Báthory Zoltán
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  volt elnöke
8.   Dr. Csermely Péter
      a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
9.   Kormos Dénes
      országgyűlési képviselő, a Magyar Tehetséggondozó Társaság
      Választmányának   tagja
10. Esztergályos Jenő
      az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója
11. Veres Pál igazgató
      az Arany János Tehetséggondozó Program Egyesületének elnöke
12. Dr. Gáborjáni Szabó Péter
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának   tagja
13. G. Tóth Márta
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának  volt tagja
14.  Győrik Ferenc
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozatának
      titkára
15. Dr. Heimann  Ilona
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Szakértői Szekciójának elnöke
16. Dr. Herskovits Mária
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
17. Dr. Kolmann György
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Gyermekvédelmi Szekciójának elnöke
18. Nagy Kámán
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozatának elnöke
19.  Markó Endréné
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának  örökös tiszteletbeli tagja
20.   Mentler Mariann
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Nyugat-Dunántúli Tagozatának
      elnöke
21.  Dr. Polonkai Mária
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
22. Sarka Ferenc
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
23.  Szakáll Istvánné
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Felügyelő Bizottságának tagja
24.  Százdi Antal
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Tehetség” újságának felelős szerkesztője
25. Szénási Istvánné
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  titkára
26. Szöllősi István igazgató
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának   tagja
27. Titkó István igazgató
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Felügyelő Bizottságának tagja
28.  Dr. Török Istvánné
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kémiai és Környezetvédelmi Szekciójának elnöke
29. Dr. Trencsényi László
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának  volt tagja
30. Újvári István
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának  örökös
      tiszteletbeli tagja
31. Dr. Velkey László
      a Magyar Tehetséggondozó Társaság  Választmányának   tagja