„Tehetségekért” kitüntetés

A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségének javaslatára az MTT Választmánya 2009. április 1-i határozatával a fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett tevékenység elismeréseként „Tehetségekért”  kitüntetést alapított, és jóváhagyta az elismerés alábbi alapító okiratátAz elismerés alapítója: Magyar Tehetséggondozó Társaság
        4032. Debrecen, Egyetem tér 1.
Az alapítás éve: 2009.
Az elismerés formája:
    Kitűző,  amelyen a Magyar Tehetséggondozó társaság emblémája szerepel .
Az elismerés kitűzővel és emléklappal jár
    A kitűző aranyból készül.
A kitűzővel járó emléklapon a Magyar Tehetséggondozó Társaság logó-ja szerepel, melyet az MTT mindenkori elnöke ír alá.
Az elismerésre javaslatot tehetnek:
– intézményfenntartók,
– többcélú kistérségi társulások,
– intézményvezetők,
– az MTT tagjai,
– iskolai közösségek,
– civil szervezetek.
Jelölés:
– Az elismerésre felterjesztett személy pedagógiai munkájának, tehetséggondozás terén végzett tevékenységének bemutatása a megadott szempontsor figyelembevételével

Ajánlási formanyomtatvány a Tehetségekért kitüntetésre (letöltés)


Döntés:
A beérkezett javaslatokat az MTT elnöksége véleményezi, értékeli.
Az elismerés odaítéléséről az MTT választmánya dönt.

A felterjesztés benyújtásának határideje: minden év április 30.

Az elismerés átadása ünnepélyes keretek között történik évente, az MTT éves közgyűlésén.

                                                Dr. Balogh László
                                                  az MTT elnöke

You may also like...