A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.
Óvodai Szekció
Szilágyi Ildikó


A MTT 30 éves Jubileumi Konferenciáján szekciónk is bemutatkozott.Ezt egy hosszabb szervezési folyamat előzte meg.Ennek eredményeképpen három óvoda kapott lehetőséget intézményükben folyó tehetséggondozó munkájuk bemutatására, valamint röviden ismertetésre került az óvodai szekció eddigi tevékenysége. Sajnos a negyedik óvoda nem tudta elfogadni meghívásunkat ezen a napon, de reméljük, hogy egy másik alkalommal sikerül megmutatniuk magas színvonalú tehetséggondozó programjukat. Az óvodák felkérésekor szempont volt az,-a kollégákkal egyeztetve- hogy bemutatkozhassanak nem régen működő, illetve már hosszabb ideje működő, valamint nagy tapasztalatokat magukénak mondható Tehetségpont Intézmények egyaránt.Az óvodák jó gyakorlatainak prezentációi nyomon követhetők lesznek a MTT honlapján. Innen tájékozódhatnak azok az érdeklődők is, akik nem tudtak részt venni a konferencián, de elhivatottnak érzik magukat az óvodai tehetséggondozás, tehetségsegítés iránt.Az előadók gyermekmunkákkal, fotókkal is készültek, valamint egy intézmény bocsátotta megtekintésre, a nevelő testületük által kidolgozott Tehetséggondozó Programjukat.A délelőtt kötetlen, interaktív keretek között, baráti hangulatban zajlott. Tíz fő tisztelte meg szekciónk munkáját, illetve 1 kolléganő betekintés szintjén vett részt programunkon.A szekcióülést követően összegzésként az fogalmazódott meg a jelenlévőkben, hogy nehézséget jelent az óvodáknak a műhelyek fenntartása, eredményes működtetése azoknál az intézményeknél, aholegyre több tehetséggondozó kolléga is nyugdíjba vonul.Több pályakezdő fiatalt kellene megnyerni az óvodai tehetséggondozás ügyének, melynek megvalósulását a jelenleg aktívan dolgozó, elkötelezett tehetségműhely vezetők tudásátadása, lelkesedése biztosíthatja. Mindezt a képzések is segíthetik, melyeknek gyakoriságát, hozzáférhetőségét lehetne emelni. Mindezt úgy, hogy az előzőleg ebben a témában már pályázatot nyert Tehetségpontok ismételten kapjanak lehetőséget a képzésekre.Ezt szolgálta a délelőtt folyamán a műhelyek bemutatkozása. Az érdeklődők megerősítést kaphattak az óvodai tehetséggondozás céljainak eléréséhez, feladatainak megvalósíthatóságához.Örömeiket, sikereiket abban látják, hogy az általuk felfedezett, fejlesztett óvodások életútját nyomon kísérve, több beigazolódott tehetségígéret gyermekük váltotta valóra az általuk felfedezett tehetség csírák kibontakoztatását. Ezekről előadásaikban is beszámoltak.Az egyéni beszélgetések során felmerülő ötlet, kérés, hogy szerencsés lenne évente 1-2 alkalommal hasonló tapasztalatcserét szervezni legalább regionális szinten.Így lehetőség nyílna egymás munkájának, nehézségeinek, sikereinek megismerésére, közös gondolkodással a hatékony, még eredményesebb óvodai tehetséggondozó lehetőségek kimunkálására.Ezek a kérések, kérdések körvonalazzák a következő évek feladatait, segítik az óvodai szekció elkövetkezendő programjainak megtervezését.Ezúton is szeretném megköszönni az Óvodákat képviselő előadóknak Forgácsné Gorzsás Erzsébetnek (előadásának címe: A Görgey Utcai Óvoda Tehetséggondozó munkája), Pálinkásné Jurás Mariannának (előadásának címe: Gyöngyszem Tehetségpont bemutatása), és Kiss Attilánénak(előadásának címe: A Sípos Utcai Óvoda tehetséggondozó munkája), a felkészülést, a prezentációjuk bemutatását, tehetséggondozó munkájuk fotókkal, gyermekmunkákkal történő színesítését.Köszönet az intézmények vezetőinek és az óvodában dolgozóknak, hogy lehetővé tették az előadóik részvételét, ezzel is segítve a szekció sikeres programját.Végül szeretném megköszönni azEgri Szilágyi Erzsébet Gimnázium munkatársának, Havasi Juditnak a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítségét.

A szekció előadásai:

Görgey Utcai Óvoda Tehetséggondozó munkájának bemutatása

A debreceni Szabadságtelepi Óvoda Tehetséggondozása

Az egri Sipos Utcai Óvoda tehetséggondozó munkájának bemutatása

You may also like...