Óvodai szekció

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Munkájáról

A Magyar tehetség Társaság Választmánya 2003 májusában adott
lehetőséget az Óvodai Szekció elindítására.A következő tanévtől kezdődött el az érdemi munka, az óvodai tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodapedagógusok óvodák bekapcsolódásával.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Óvodai Szekciójának célja:

 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés a tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodákkal, óvodapedagógusokkal,
 • a korai tehetség felismerés, tehetséggondozás, tanácsadás témakörében előadások tartása, szervezése az érdeklődő óvodákban,
 • folyóiratokban az óvodai tehetséggondozással kapcsolatos írások megjelentetése,
 • a Magyar Tehetséggondozó Társaság konferenciáin való részvétel segítése,
 • az ECAH műhelyeken való aktív közreműködés,
 • folyamatos kapcsolattartás A Tehetség Társaság többi szekciójával –
  tanítói szekció, művészeti szekció,
 • segítségadás az intézmények Tehetségpont regisztrációjához, akkreditációjához
 • kapcsolataink folyamatos szélesítése,
 • lehetőség biztosítása a tehetséggondozással foglalkozó óvodák bemutatkozására szekció üléseken, konferenciákon

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának feladatai:

 • a már alkalmazott módszerek eljárások egymásnak való folyamatos átadása,
 • az elméleti tudás továbbfejlesztése
 • gyakorlati bemutatók megszervezése,
 • a szülőkkel való hatékonyabb együttműködés kimunkálása
 • az alsó tagozatos tanító nőkkel való hatékony együttműködés, közös
  programok szervezésével
 • a tanító nőkkel, a folyamatban való gondolkodásra épülő program
  kidolgozása, gyakorlati megvalósítása
 • a korai tehetség felismerés tehetséggondozás megfelelő helyének
  megtalálása a mai óvodapedagógiában
 • gyakorlati munka fejlődésének, hatékonyságának segítése.

Minden évben visszatérő programjaink:

 • évente 2-3 alkalommal, (ősszel, tavasszal, valamint a tanév végén)
  szekció ülés megtartása, előzetesen egyeztetett elméleti és/vagy
  gyakorlati témakörök feldolgozásával,
 • a tanítói szekcióval közösen, más- más helyszínen programok
  megszervezése, lebonyolítása,
 • országos rajzverseny kiírása (különböző témákhoz kapcsolódóan,
  minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
 • versmondó és mesemondó verseny kiírása (különböző témákhoz
  kapcsolódóan, minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
 • az újonnan regisztrált Tehetségpont óvodák segítése tehetséggondozó
  munkájuk elindításánál (elméleti előadások tartása, szülői
  értekezletek tartása)
 • városi, regionális, valamint országos Tehetség Napokon, Tehetség
  Konferenciákon való részvétel
 • a „Jó gyakorlatok” kimunkálásához, publikálásához szakmai segítségnyújtás,
 • tehetségműhelyek munkájának segítése,
 • a MTT munkájának segítése,

Az elkövetkezendő évek célkitűzései:

 • minél több óvoda bekapcsolása a szekció és a Tehetség Társaság
  munkájába, programjaiba
 • a Magyar Tehetség Társaság 25 éves jubileumi konferenciájába való
  aktív bekapcsolódás (prezentációs és gyakorlati bemutatkozások,)
 • a Művészeti és Tanítói Szekcióval közösen országos rajzverseny
  kiírása, lebonyolítása, értékelése, az elkészült munkákból kiállítás
  szervezése
 • jó kapcsolat fenntartása a tehetségsegítő szervezetekkel
 • újabb óvodai Tehetségpontok regisztrációjának, akkreditációk segítése
 • Folyamatosan elméleti és gyakorlati ismereteink gyarapítása,
  tapasztalataink átadása

2013. február 23.

Szilágyi Ildikó
Óvodai Szekvió Vezető

You may also like...