Kelet-Magyarországi szekció bemutatása

Rövid visszatekintés
az MTT Kelet Magyarországi Szekció /Tagozat/ történetére

Az 1988-ban megalakult MTT keretén belül alakítottuk meg a tagozatunkat 1992-ben Szerencsen. Az alakuló ülést a történetében gazdag várban tartottuk, ahol 5 fős vezetőséget választottunk; 2 elnökhelyettest – Szombati Gézánét és Zempléni Zoltán iskolaigazgatókat, Győrik Ferenc tanárt titkárnak, a Kossuth Lajos Tudományegyetem részéről dr. Balogh László tanszékvezetőt, s elnöknek engem.
Céljaink, amelyek alapvetően azóta sem változtak: a térségben azoknak az iskoláknak az együttműködését támogatni, összefogni, ahol a tehetségfejlesztést fontosnak tartják, akik tapasztalataikat szívesen megosztják egymással. Betekintésre adnak lehetőséget abba a műhelymunkába, ahol dolgoznak.
A találkozásokon elméleti ismereteink folyamatos bővítése, a legújabb kutatási eredmények /hazai, nemzetközi/ megismertetése gyakorlattá vált. Ezt a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék tanárai Dr. Balogh László professzor úr irányításával, – aki már néhány éve a MTT elnöke is – valósulhatott meg, illetve valósul meg.
Évenként legalább kétszer szervezünk közös programot – ami esetenként már a földrajzi értelemben vett Kelet – Magyarország határait is átlépi több irányba is. Nagy lendületet adott tagozatunknak az, hogy ECHA diplomát szerzett kollégák egyre nagyobb számban találták meg azt a műhelyt, amit megteremtettünk. (ECHA_Diplomások Műhelye néven szervezi konferenciáit.) Alapos felkészültségüket bizonyítják a színvonalas előadások, bemutatott projektjeik, melyekkel gazdagítanak bennünket. Új lendületet kapunk tőlük, s láthatjuk, hogy nem csak követnek bennünket, de a tehetségfejlesztő munka olyan képviselői, akik az utat kitaposók helyébe léphetnek és új utakat is megmutatnak. A tagozatunkhoz tartozó intézményvezetők, iskolafenntartók az elsők között voltak, akik felismerték és támogatták a Debreceni Egyetem 1997-től elindított speciális tehetségfejlesztési szakértői szakjának képzését .

Elismerés és köszönet illeti meg a BAZ megye korábbi alelnökét Kormos Dénest és Sarka Ferencet az említett megye főosztályvezetőjét, akik egy olyan tehetséghálózatot építettek ki az országban elsőként, ami az ügyet nemcsak szolgálja, hanem folyamatos indukálását biztosítja azoknak az energiáknak, ami példátlan sikerhez vezet.
A leglényegesebb, hogy programjainkban több ezer tehetségígéretet sikerült megtalálni, fejleszteni. A térségünkben megtöbbszöröződtek a tehetségfejlesztéssel foglakozó iskolák, – a legtöbb akkreditált, illetve kiválóra minősített Tehetségpontként működik ma már – a speciális programok, az abban résztvevők, az ügy iránt elkötelezett pedagógusok.
Köszönet illeti őket, de azokat az iskolafenntartókat, intézményvezetőket is, akik egy-egy rendezvénynek házigazdái voltak, s olyan szeretetteljes légkört biztosítottak, ahol nemcsak szakmai együttgondolkodás, de igazi őszinte barátságok is kialakultak.
Bízom abban, hogy tagozatunk működése az elmúlt két évtizedben hozzájárult térségünkben a tehetségfejlesztő munka elméleti és gyakorlati gazdagodásához, a Magyar Tehetséggondozó Társaság ez irányú fejlődéséhez, az Európai Tehetséggondozó Társasággal való munkakapcsolat elmélyítéséhez. Fontosnak tartom, hogy egymástól és együtt is tanuljunk. Tudja megőrizni Magyarország azt az erőforrást, ami már hasznosulni látszik a tehetségek felismerésében, fejlesztésében és nevelésében. Többé nem követünk el, és senki sem akar tudatosan olyan bűnt elkövetni, hogy a tehetségek elkallódjanak! Kívánom, hogy a következő tíz-tizenöt év történéséről írandó beszámoló olyan tehetségekről is írhasson, akik azt is vállalják, hogy elért eredményeiket köszönhetik a magyar oktatásnak is és magyarságuknak is!

Kívánom, hogy ez sokáig így maradjon!

  1. február
    Nagy Kálmán
    szekcióvezető

You may also like...