Tehetségkonferencia a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában

2017. május 26-án  nagyszabású tehetségkonferenciát rendeztek a  „móriczos”-ok. Az intézményben működő tehetséggondozó program 25 éves jubileumát, valamint az iskola átadásának 30 éves évfordulóját ünnepelték meg  a nagyszabású rendezvénnyel.


A rendező a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – Magyarországi Tagozata és a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke volt.
Helyszínül a város kulturális fellegvárát, a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Szalkai László termét választották. A XX. század elején – Padányi Gulyás Jenő építészmérnök tervei alapján – emelt épület a korra jellemző magyaros szecessziós stílusával igazán fennkölt és meghitt hangulatot biztosított a tanácskozók számára.

Az ünnepségre több mint 100 vendég érkezett. A 3 és fél órásra kerekedett konferenciát Zatik Péter népdalcsokra és Kádár Dániel szavalata nyitotta.

A 8. a osztályos tanulók produkcióját követően először Szabó Attila intézményvezető, majd Dr. Hanusi Péter Mátészalka város polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Beszédében üdvözölte az intézmény 30 és 25 éves jubileumát. Fontosnak tartja az iskolánkban történő tehetséggondozást.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr is örömmel tett eleget meghívásunknak. Beszédében megerősítette, hogy személyes segítsége nem szűnt meg az energetikai pályázat megvalósításával. Továbbra is igyekszik a lehetőségekhez mérten támogatni iskolánkat.

Körünkben tisztelhettük Dr. Illés Boglárka Ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárt is. Köszöntője elején lelkesen osztotta meg velünk, tanácskozókkal abbéli örömét, hogy Ő mátészalkaiként és igen fiatalként (Ő a legfiatalabb ebben a pozícióban) mennyire büszke arra, hogy ilyen magas pozícióba kerülhetett. Ez is bizonyítja, hogy kisebb város szülöttje is megvalósíthatja az álmát kellő tudással, szorgalommal, akarattal és kitartással. Az esélyteremtés területén elsősorban a tehetséggondozásra fókuszálnak. A Nemzeti Tehetség Program segítségével elsősorban a pályázatok és az ösztöndíj adta kereteken belül igyekeznek támogatni a rászoruló tehetségeket. 
A másik legfontosabb feladatának a fiatalok munkanélküliségének mihamarabbi teljes felszámolását tartja. Ezúton is köszönetet mondott azoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatják ezt a programot, és hozzájárulnak ezzel ahhoz, hogy támogatni tudjuk a fiatal tehetségeket tanulmányaikban, illetve azokon a területeken, ahol ők tehetségesnek bizonyulnak. Kérte, hogy minél többen csatlakozzanak ezen adakozók köréhez.

A köszöntő gondolatok után Juhász Dóra 5.a osztályos tanuló Vesztergom Andrea költőnő direkt számára írt Nagykislányok titkai című versét szavalta el.

A szakmai rész Dr. Balogh László a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökének„A korszerű iskolai tehetséggondozás kihívásai” című előadásával kezdődött. Balogh professzor úr az előadását a rendszerváltás utáni tehetséggondozásban történő változások említésével kezdte, majd a korszerű tehetséggondozás alappilléreinek felsorolásával folytatta. Nagyon fontosnak tartja a tehetségkeresést, -azonosítást, a komplex programok meglétét, a differenciált fejlesztést az egyéni fejlesztő programok kidolgozásával. Kitért arra is, hogy új szerepek keletkeztek a tehetséggondozásban: tehetségkoordinátor, tehetség-tanácsadó szakember, mentor. Kiemelt helyet kap a családdal való együttműködés a közös cél érdekében, valamint a hatásvizsgálat: a speciális tehetség fejlődése, egyéb „háttértényezők” fejlődése is.
Összegzésében beszámolt arról, hogy sok érték található a programban, de sajnos problémák is akadnak: tartalmi, életkori valamint intézmények közötti egyenetlenségek.  Kiemelt feladat a széleskörű tehetségkeresés, az egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, az intenzív programfejlesztés, a szakszerűség erősítése, valamint a széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése.
Professzor urat Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit egyetemi docens „Az iskolai tehetség-tanácsadás forrásai” című előadása követte. Az előadónő a tehetségazonosítás fontossága mellett a tanácsadási kompetenciákat, jogosultságokat és a segítségnyújtási kereteket is kihangsúlyozta. A pedagógusok általában a tanácsadás csak kis szeletét vállalhatják be, hiszen nincs hozzá megfelelő képesítésük. A szakvizsgás tehetségfejlesztő szakértő szakot végzett kollégák ezen a területen már egy kicsit nagyobb rálátással, kompetenciával rendelkeznek, így a tanácsadásban is nagyobb a jogosultságuk. A megfelelő végzettségű szakember szerepe kulcsfontosságú a tehetséges tanulók szakszerű tanácsadásában, mivel ők azok a segítők, akik a különböző problémával küzdő tanulókat a legjobb, a leginkább nekik való tanáccsal tudják ellátni.A tanácsadás sokfélesége mellett annak fontossága is nagy hangsúlyt kapott.

A frissítő szünetet követően egy felső tagozatos tanulókból álló team rövid filmjét tekinthettük meg. A pár perc alatt bepillanthattunk az iskolások mindennapjaiba, abba a különleges történés piciny szeletébe, ami megmutatja, hogy hogyan fogadják „örökbe” a nagyok a kicsiket, hogyan segítik őket a mindennapok eseményeiben eligazodni, rutint szerezni. Fő koordinátoruk Bajkán Barbara tanító néni volt.

A videót követően Szabó Attila iskolánk intézményvezetője az intézmény 30 éves fennállásának főbb mérföldköveit elevenítette fel. Hálásan megköszönte elődeinek: Hegyeshalmi Csaba nyugalmazott igazgató úrnak és Szombathy Gézáné nyugalmazott igazgatónőnek a vezetésük alatt elindított hagyományokat, illetve programokat.
A közönség láthatta azt is, hogy az elmúlt 6 évben – az Ő irányítása alatt – nemcsak kívülről szépültünk meg, de tartalomban is. Már 6 éves a magyar – angol kéttannyelvű képzésünk is. Ezzel persze nincs vége a változásoknak, hiszen tantestületünk minden fórummal egyetértve fenntartó váltást kezdeményezett, melyről a legfelsőbb döntést a napokban várjuk.

Sebestyénné Fülöp Éva intézményvezető helyettes a „Tehetséggondozásunk 25 évét” ismertette. Kiemelte a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszékének, különösen Dr. Balogh László professzor úr és csapatának segítségének, szakmai támogatásának fontosságát. A kollégák is készek megújulni, hiszen ma már a 11. pedagógust köszönthetik a szakvizsgás tehetségfejlesztő szakértők körében a tantestületükben. A továbbiakban az intézményben működő blokkokat mutatta be, illetve számos olyan programlehetőséget említett, amelyek segítségével a tehetséges tanulók gyenge oldalát is tudjuk erősíteni, fejleszteni. Ezek a tevékenységek természetesen amellett, hogy a személyiségük fejlesztésére is szolgálnak, a közösségépítésben is kulcsfontosságúak.

A jó gyakorlatok bemutatása kapcsán Varga Angéla tanárnő„Tehetséggondozás pénzügyi intelligenciafejlesztő társasjátékkal” címmel vezette be az érdeklődőket a Cashflow– Tőzsde, ingatlan, Business – oktató társasjáték rejtelmeibe. Megismerhettük az említett játék fajtáit, mechanizmusát. A játék kapcsán eredmény kimutatást is végzett. Megosztotta velünk a tanítványai játék közbeni reakcióit, megnyilvánulásait, saját tapasztalatait. Mérlegre tette a játék alkalmazásának előnyeit és hátrányait is. Közben arról is említést tett, hogy a játék egyes részei milyen mentális képességterületek fejlesztésére alkalmasak.

Erdős Ákos nyelvi munkaközösség-vezetőa kéttannyelvű képzésünk részleteibe engedett betekintést. A program beindításának motivációit követően kitért a személyi, tárgyi és formai követelmények részletezésére. A képzés kapcsán megvalósított célok szerepel a nyelvi készségek legintenzívebb fejlesztése az idegen nyelvi képességekké emelése, az idegen nyelv gyakorlati használhatóságának felismertetése. Felvillantotta a gyakorlatban használt módszereinket az 1-6. évfolyamon, melyben leginkább a játékosság dominál. Örömmel számolt be az eltelt 6 évben a tanulóink nyelvi képességei terén történt pozitív változásokról és a Comenius pályázat valamint a testvériskolai kapcsolatok gyakorlati hasznáról is.

Dr. Pálffyné Nagy Éva a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács titkára
„A tehetségsegítő tanácsok feladatainak bemutatása a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő tanács munkáján keresztül” címmel bemutatta a tehetségsegítő tanács megalakulását, kitűzött céljait, azok megvalósítását, munkáját, elért eredményeit. Kiemelte a Nemzeti Tehetség Program fontosságát. Lényegi szerepe van a tehetségpontok megalakulásának, különös tekintettel a hálózatosodásra. Szót ejtett még a tanács terveiről és a kapott elismeréseiket is bemutatta.

A konferenciát Dr. Balogh László, az MTT és a MATEHETSZ elnöke zárta.
Összegzésében kifejtette, hogy a tehetséggondozásunk eltelt 25 éve alatt sokat tettünk a környezetünkben fellelhető tehetséges tanítványaink fejlődése érdekében. A gazdagító, dúsító komplex programunkkal nemcsak a hazai viszonylatokban, de az európaiban is úttörőnek számítunk. Kiemelten fontos, hogy a számos és különböző szabadidős tevékenységek, programok szervezésével, biztosításával a tanulók gyenge oldalának fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, melyekkel elősegítjük az egészséges személyiségfejlődésüket is.
A 25 éves tehetségfejlesztő munkánk elismeréseként – az országban másodikként – Dr. Balogh László professzor úr Szabó Attila intézményvezető úrnak átadta az Magyar Tehetséggondozó Társaság ELISMERŐ OKLEVELÉT.

Tanácskozásunk végén  a Herdon fivérek és zenetanárnőjük közös produkcióját láthattuk, hallhattuk.


2017. június 10.                       Az Intézmény vezetése

You may also like...