Aktuális 2010./3.

és a tanulók műsora bizonyították a komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát. A két nap során hiteles képet kaptunk az Iskola tehetséggondozó programjának minden szempontból korszerű voltáról. Az is egyértelmű , hogy az Intézmény vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Mindezek alapján  az az általános vélemény alakult ki a  az ország minden részéből érkezett szakemberekben, s Mönks Professzorban , a European Council for High  Ability  elnökében is, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű tehetséggondozó munka folyik a Csanád Vezér Általános Iskolában, s azt Mezőkovácsháza Önkormányzata is jelentősen támogatja – mind szakmailag, mind anyagilag. Az eddigi eredményekhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk.


Külön is köszönjük Fodor Istvánné igazgatónak és Gyurikné Vass Angéla igazgatóhelyettesnek fáradozását a konferencia szervezésében, lebonyolításában.  A két napon gazdag tematikájú előadás-sorozat  is volt. Dr. Franz J. Mönks professzor, az ECHA örökös elnöke a „ Művészeti tehetséggondozás Európában” címmel tartott előadást,  dr. Czeizel Endre professzor,  az MTT örökös elnöke a „Művészgéniuszok” témakörében, Bucsi Szabó Zsolt, a Géniusz Program egyik vezető szakembere a „Magyar Géniusz Program aktualitásairól” adott áttekintést, dr. Balogh László  az MTT elnöke „ A Magyar Géniusz Program perspektíváiról” szólt, Kormos Dénes kutató-fejlesztő szakpedagógus „A tehetségtanácsok megalakítása, működése” témakörében osztotta meg gondolatait, Sarka Ferenc az Oktatásért Közalapítvány  Tehetség alkuratóriumának elnöke az „ OKA-pályázatok  a tehetséggondozás fejlesztéséért” lehetőségeiről adott áttekintést, Csicsely Ildikó doktorjelölt a „ Kortárs festőművész  életútrajza a tehetség tükrében” címmel tartott előadást, dr. Orosz Róbert tanársegéd előadásának témája „ A sporttehetség értelmezése és fejlesztése” volt,  Mucsi Tiborné, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának oktatási-igazgatási                       csoportvezetője pedig „Az önkormányzat feladata és felelőssége a közoktatásban” címmel összegezte gondolatait. A konferencia nagy sikeréhez a fenti előadók is jelentős  mértékben hozzájárultak, ezúton is köszönjük fáradozásukat.
    A Konferencia keretében került sor a Magyar Tehetséggondozó Társaság által 2009-ben  alapított „Tehetségekért” kitüntetés átadására. 2010-ben a Választmány májusi döntése értelmében  az alábbi szakemberek kaptak kitüntetést.


                  – Berta József művésztanár – Székesfehérvár, a MTT szekcióvezetője                            
                  –  Dr. Bodnár Gabriella egyetemi docens –  Szombathely, a MTT szekcióvezetője                                                       
–  Bohdaneczky Lászlóné dr. vezető tanár – Debrecen, a MTT ügyvivője
– Czirjákné Vértesi Mariann  igazgató – Miskolc        
– Fodor Istvánné  igazgató –  Mezőkovácsháza
– Gajda Attila igazgató – Zenta , a MTT Választmányának tagja                             
– H. Nagy Anna dr. professzor – Budapest, ELTE , a MTT Választmányának tagja
– Dr. Tóth László tanszékvezető – Debreceni Egyetem,  a Tehetség újság
   Szerkesztő Bizottságának tagja                                       
– Tóth Tamás igazgató –  Sárospatak,  a MTT Ellenőrző Bizottságának elnöke
– Varga László  polgármester  –  Taktaharkány 

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, köszönjük fáradozásaikat  a nemzeti tehetség-ügy fejlesztésében vállalt áldozatos munkájukért, további tevékenységükhöz újabb  sikereket kívánunk.  
   A Konferencián kerültek átadásra az ECHA-Diplomák a Debreceni Egyetemen 2010-ben tehetség-szakvizsgán végzett 23 pedagógusnak: Mönks professzor, az ECHA örökös elnöke adta át az egész Európában érvényes  tehetségfejlesztő szakdiplomát.  
   Az év hátralevő hónapjaiban még két olyan konferencia-program várja az érdeklődő szakembereket, amelyekben a Magyar Tehetséggondozó Társaság is rendező.    Az ECHA-Diplomások Műhelyének következő rendezvénye november 26-27-én lesz Törökszentmiklóson, a Bercsényi Miklós Gimnáziumban, a program és a jelentkezési lap már fent van a honlapunkon (www.mateh.hu). December 3-án és  4-én pedig Nyíregyházán kerül sorra egy nagyívű művészeti  tehetséggondozó konferencia, a jelentkezési lap és program rövidesen felkerül a MTT- honlapra. Mindkét rendezvényre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődő szakembereket.

2010. október 1.
                                                                             Dr.  Balogh László
                                                                                    MTT-elnök

You may also like...