Aktuális 2023. 3-4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év  május  12-én megtartott  Közgyűlése óta sűrű programunk volt.  Ezen az ülésen – mint arról már tájékoztatást adtunk korábban – a Közgyűlés megválasztotta a következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát. E két vezető testület mihamar  egész napos együttes ülést tartott (június 14-én), amelyen napirendre kerültek az elmúlt három év tapasztalatai a Covid-okozta nehézségek, problémák elemzésével. Már akkor több határozatot fogadtunk el tevékenységrendszerünk élénkítése céljából, majd a tervezést a következő három évre folytattuk az október 4-i vezetőségi ülésen, ahol szép számmal fogadtunk el további határozatokat munkánk továbbfejlesztése érdekében. Ezekről jelen írásunk II. részében fogunk összefoglalót  adni. Az I. részben a MTT 33. Országos konferenciájáról számolunk be röviden.

    I. A
jövő tervezése mellett májustól munkánk középpontjában állt az ez év szeptemberi 33. Országos MTT-Konferencia előkészítése és szervezése Békéscsabán. Ebben kiemelt szerepet vállaltak a helyi MTT-tagjaink: Körösi Tibor elnök úr, a Körös Tehetséggondozó Egyesület vezetője és Dégenhardtné Szántó Ágota tanárnő  a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Rajtuk kívül oroszlánrésze volt a sikeres megrendezésben két helyi iskolának és vezetőiknek. Egyrészt   a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának, vezetője  Tirjákné  Prisztavok  Ágnes igazgatónő,  másrészt a Szeberényi Gusztáv Adolf  Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, vezetője Köveskuti Péter igazgató úr. A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és a társrendező Matehetsz nevében  ezúton is köszönetet mondok azért az áldozatkész munkáért, amit  a fenti négy vezető tehetséggondozó szakember végzett a 2023. szeptember 22-23-én rendezett 33. Országos  Tehetséggondozó Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. Már az előkészületek során tapasztalni lehetett, hogy a két MTT-tagunk mellett az Iskolák  Vezetése és Tantestülete is nagy figyelemmel tekintett e rendezvény elé, s  mindent megtettek a sikeres szervezés érdekében. Ennek köszönhetően a Konferencia  kezdetétől példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt. Külön is kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet teremtettek a programok során, érezhetően ez a légkör hatja át a hétköznapok tevékenységét is. A két nap során hiteles képet kaptunk a bemutatkozó intézmények tehetséggondozó programjának  korszerű voltáról. Az is bizonyítást nyert, hogy az iskolák vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Köszönve ismételten minden bemutatkozó intézmény és tehetséggondozó szakember konferenciánkon vállalt szerepét, további munkájukhoz  sok sikert kívánunk. (Részletes beszámoló a teljes programról rövidesen a MTT-Honlapon a Rendezvények rovatban lesz olvasható Körösi Tibor tanár úr tollából, fényképekkel illusztrálva.

       II. Már a vezetőség-választás  előtti hónapokban is kirajzolódtak azok a kérdéskörök, amelyekkel az új vezetőségnek mindenképpen foglalkoznia kellett tevékenységrendszerünk továbbfejlesztése érdekében. Ezeket a 2022-es évről szóló „Közgyűlési beszámolóban” (olvasható az egész beszámoló a MTT-Honlap ilyen című rovatában) meg is fogalmaztuk. Röviddel a megválasztásunk után össze is hívtuk egy egész napos tanácskozásra a vezetőséget (Elnökség és Felügyelőbizottság), elemezni a problémákat, s keresni a megoldási lehetőségeket. A június 14-i vezetői értekezleten döntően a helyzet elemzésére koncentráltunk, bár 6 határozatot – gyorsan megoldandó problémáinkra – már itt is elfogadtunk, de az október 4-i vezetőségi ülésen tettük rá az i-re a pontot, ahol további 19 határozatot fogadott el az Elnökség a Társaság munkájának továbbfejlesztéséhez. A 25 határozat közül most csak a legfontosabbakat emeljük ki  – tematikusan csoportosítva, sűrített tartalommal. A  szó szerint  megfogalmazások rövidesen felkerülnek a MTT-Honlap „Határozatok tára” rovatába.

A tájékoztató teljes anyaga ITT érhető el.

You may also like...