Keresés


Továbbképzések

Rólunk

Magyar Tehetséggondozó Társaság
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Postacím:  4010. Debrecen, Pf. 28.

Elnökség:

A Társaság elnöke: Dr. Balogh László

Alelnökök: Dr. Heimann Ilona, Dr. Polonkai Mária, Sarka Ferenc

Titkár: Szénási Istvánné

Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.

A felügyelő bizottság elnöke: Tóth Tamás

Köszöntünk minden tájékozódót, elsősorban a tehetséges gyerekeink felkutatásáért és fejlesztéséért legtöbbet, tevő pedagógusokat, pszichológusokat, de ugyanígy a szülőket is és minden érdeklődő olvasót. Egyben invitáljuk is az olvasókat a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai sorába. A tehetséggel foglalkozó civil szervezetek száma ma már megközelíti a százat, s büszkék vagyunk arra, hogy  a mi Társaságunk volt ebben a sorban az első, s eredményeink alapján ma már közhasznú szervezetként tevékenykedünk.

Történetünk főbb állomásai

A Magyar Tehetséggondozó Társaság története 1989 májusában Szegeden kezdődött, amikor 84 alapító - a tehetség gondozása iránt elkötelezett szakember és más   érdeklődő,  Geffert Éva vezetésével megalakította az MTT-t.

Első elnökünktől, Geffert Évától a karmesteri pálcát 1992-ben Czeizel Endre orvos genetikus vette át, aki 2001-ig töltötte be az elnöki tisztet, akkor az MTT új elnöke Báthory Zoltán professzor lett. 2001. a megújulás és az erőgyűjtés, 2002. a fellendülés éve volt. 2004-ben nagysikerű nemzetközi  konferenciát  rendeztünk - 30 európai ország szakembereinek részvételével - a Miskolci Egyetemen, ahol először jelent meg együtt Magyarországon a világ tehetséggondozásának két meghatározó egyénisége, az amerikai Renzulli és a holland Mönks professzor,  előbbi a Tehetség Világtanács (WGT) elnökeként, utóbbi az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökeként.

Az MTT elnökének ekkor – Báthory Zoltán lemondását követően – Balogh Lászlót választotta  meg  a Közgyűlés, aki azóta is  ellátja  az elnöki feladatokat.

Szakmailag az MTT ma is meghatározó civil szervezete a magyar tehetséggondozásnak. Szakemberei dolgoznak a Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségében, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban, a Nemzeti Tehetség Programban, a Géniusz Programban, véleményt mondanak jogszabályi tervezetekről, formálják a magyar tehetséggondozás arculatát.

Szakmai munkánkról

Működésünk eddigi több mint két évtizedében jelentős eredményeket értünk el a magyar tehetség-ügy felvirágoztatásában. Munkánkat a következő területeken végeztük és jelenleg is végezzük:
- támogattuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő, hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek szakmai alapozásában jelentős részt vállaltunk /Kiemelkedő   feladatunk volt 2000-ben az O.M. Arany János Tehetséggondozó Programja szakmai alapjainak kidolgozása Polonkai Mária alelnök irányításával./;
- segítettük, koordináltuk a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat;
- különféle képzési formákkal elősegítettük, hogy a tehetségfejlesztést végző szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és hazai kutatási eredmények;
- konferenciák, műhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettünk a tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek megismerésére;
- kiadói tevékenységet folytattunk, (közel húsz tanulmánykötet, monográfia jelent meg közreműködésünkkel a tehetség-témakörben);   
- kapcsolatot alakítottunk ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel,   kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével, az ECHA-val /European Council for High Ability/, valamint más nemzetek tehetséggondozó társaságaival, sikeres tehetséggondozó iskoláival /Pl: Hollandia, Ausztria, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, USA/.

Szakmai munkánkat döntően a Társaság szekcióinak keretében végezzük, ezek a következők:
 - Dél-dunántúli, vezetője: Turi Katalin
 - Felsőoktatási, vezetője: dr. Bodnár  Gabriella
 - Gyermekvédelmi, vezetője: dr. Kollmann J. György
 - Kelet-magyarországi, vezetője: Nagy Kálmán
 - Kémia és környezetvédelmi, vezetője: dr. Török Istvánné
 - Művészeti , vezetője: Berta József
 - Nyugat-dunántúli, vezetője: Mentler Marianna
 - Óvodai, vezetője: Szilágyi Ildikó
 - Tanítói, vezetője: Németné Dávid Irén
 - Versenyszervezői,  vezetője: Vasné Dömötör Rozáli

 

Jelen és jövő:

aktív szerepvállalás a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában


Az elmúlt években Magyarországon a civil és az állami szféra példaértékű együttműködésével készült el az a tehetségek segítését szolgáló szakmai javaslat - tagtársunk, Kormos Dénes országgyűlési képviselő kezdeményezésére , amely alapját képezte a 2008-ban a Parlament által elsöprő többséggel elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak. A civil szervezetek által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a szakpolitika képviselői között teljes körű egyetértés mutatkozott abban, hogy Magyarország gazdasági kibontakozása a tudás és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat meg. Ennek érdekében meghatározó fontosságú, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalokat megkeressük-e, tehetségük kibontakozásának és hasznosulásának megvannak-e a feltételei, nem utolsó sorban: az ország képes lesz-e megtartani a legkiválóbbakat.  Ebből adódóan a tehetségek megtalálása nem csak a fiatalok és családjuk magánügye, hanem közös nemzeti ügyünk. Mindezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és társadalomépítő program is. A határon túli magyarság tehetségsegítő hagyományainak megismerése, hasznosítása, a folyamatos   együttműködés a tehetségsegítést ilyen értelemben is nemzeti üggyé teszi.  Ebben a fontos feladatkörben - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - kíván továbbra is vezető szerepet vállalni a Magyar Tehetséggondozó Társaság.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság félezres tagsága tisztelettel és szeretettel várja azokat a pedagógusokat, más szakembereket,  szülőket, akik a magyarországi és határon túli magyar fiatalok tehetségfejlesztésében az eddiginél még jelentősebb eredményeket szeretnének elérni, illetve sikeres fejlesztési tapasztalataikat szívesen osztják meg a területen munkálkodó szakemberekkel, támogatókkal. /Jelentkezési lap  a honlapunk megfelelő részében  megtalálható./ Hisszük, hogy még sok felderítetlen érték van  a nemzeti tehetséggondozás terén, amelyek felkutatása,  közreadása jelentősen elősegítheti az eddigieknél is hatékonyabb munkát.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság
támogatása 
a
SZJA 1% felajánlásával is lehetséges.

Adószámunk:
19654487-1-09

Amennyiben fontosnak tartja a tehetségek támogatását, szeretné, ha minél hamarabb behálózná az egész országot a Nemzeti Tehetség Program szellemisége, akkor ajánlja fel adója

1 százalékát,
hogy azzal is segítsük a tehetséges gyermekeket.

Mondja el ismerőseinek, kollégáinak: rajtunk is múlik, hogy hány tehetséges gyereket tudunk időben felismerni, fejleszteni, támogatni és ösztönözni a következő években.

Kommunikációs csatornáink:

Tehetség újság és honlap

A Tehetség újság, egyedüli ilyen magyar folyóiratként 1992. óta jelenik meg a Társaság gondozásában. A 2006-os év hozott fordulatot folyóiratunk életében, amióta az Apáczai Kiadó, személyesen Esztergályos Jenő igazgató úr jóvoltából újságunk jelentően megemelt példányszámban jelenik meg, hogy eljuthasson minél több szakemberhez és oktatási intézménybe. A folyóiratot az MTT tagjai ingyenesen kapják. Ez az új lehetőség arra sarkallta a MTT vezetőségét és Százdi Antal főszerkesztőt, hogy újragondolja a lap belső építkezését. Új elemek is szerepet kaptak a Tehetség újságban.  Az egyik ilyen elem az „Elméleti rovat”, amely dr Tóth László docens (Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék) vezetésével működik, s a tehetség-ügy iránt mélyebben érdeklődők számára kívánja a legkorszerűbb pszichológiai, pedagógiai ismereteket sűrítetten továbbítani. A másik a „Gyakorlat rovat”, amelyben  dr. Heimann Ilona docens (ELTE, Pedagógiai-Pszichológiai Kar) szerkesztésében a legsikeresebb gyakorlati tehetséggondozó programok bemutatása történik.. 2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával megnyílt és folyamatosan működik a Magyar Tehetséggondozó Társaság honlapja /www. mateh.hu/. Megjelennek rajta az MTT  főbb dokumentumai,  az eddigi fontosabb kiadványaink, előadások is elérhetők, itt. Megtalálható rajta a tehetség-témakörben folyó továbbképzések (tanfolyamok, posztgraduális pedagógus-szakvizsga programok) listája is. 

2011. július 20. 
                        
                                                                  A Magyar Tehetséggondozó Társaság
                                                                                      Elnöksége