Sikeres pályázatok

Társaságunk sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt két pályázaton.

Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad.” (Klebelsberg Kunó)

A társaságunk mottóként pályázatában az egykori kiváló kultuszminiszter gondolatát választotta, hiszen a Klebelsberg Kunó egykori és az egyesületünk mai szándéka megegyezik: segíteni azokat, akiket a természet kiemelkedő képességgel, tehetséggel áldott meg, hogy adottságaikat maradéktalanul kibontakoztatva alkotóerejüket a társadalom javára fordíthassák.

Az egyik pályázat: Tehetséggondozó fórumok, elméletek és gyakorlatok címmel valósul meg szinte az egész országot átfogva. A programot Sarka Ferenc alelnök koordinálja.

Fő programjai:

Tehetséggondozó programok, által szervezendő szakmai tanácskozások, konferenciák az ország különböző helyszínein Nyíregyházától Törökszentmiklóson és Debrecenen át Pécsig.

–  Szakmai anyagok készítése mely átfogja a hazai tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdéseit, a legkiválóbb hazai tehetséggondozó programokat.

– E program keretében állítják össze szakembereink a Hazai tehetség bibliográfiát, bemutatnak a tehetséggondozó közösségeket, jó gyakorlatokat.  

– Kiadásra kerül a 20 évvel ezelőtt alapított Tehetség szaklap 2013 évi 4. száma is, bemutatva több hazai tehetséggondozó programot, beszámolva a szakbizottságokban folyó munkákról.

A másik pályázat melyet Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit a Debreceni Egyetem Btk. Pszichológiai Intézet oktatója koordinál, az évtizedek óta fennálló hiányt pótolja e területen a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést feltáró és azt célzó kutatás formájában.

Kutatási programúkban kiemelt célterületként jelenik meg a különböző településeken élő tanulók tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférésének meghatározása, a hozzáférés jellemzőinek – különös tekintettel a „választás” motívumainak – a feltárása.

A kutatás a településjellemzők szerint reprezentatív mintán történik. A „tehetséggondozó szolgáltatások” hozzáférhetőségének akadályaira s a hozzáférés lehetőségeinek bővítésére vonatkozó kérdésekre keresi a választ.

Mindkét program megvalósítását a Nemzeti Tehetség Program támogatja.