Közgyűlési határozatok

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA 2023./1-8.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2023. évi Közgyűlésén hozott határozatok.

Hely:  Európa 2000 Középiskola

           1143  BUDAPEST, Gizella út 42-44.

Időpont:  2023. május 12. napján 16 óra 30

1./2023.05.12. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:

Levezető elnök: Polonkai Mária

Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Rendek Zsuzsanna és Székely Zsuzsanna

Szavazatszámláló Bizottság: Székely Zsuzsanna és Mentler Mariann

2./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

Az egyesület Közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

1.       Az Elnökség beszámolója a MTT 2022. évben végzett szakmai munkájáról

2.       A Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolója

3.       A MTT közhasznúsági jelentésének , valamint az SZJA 1% felhasználására tett javaslat elfogadása.

4.       Tisztújítás, a tisztségviselők megválasztása.

5.       Egyebek

 

3./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés a MTT 2022. évi szakmai munkájának beszámolóját a jelenlevő 26 fő egyhangúlag elfogadta.

4./2023.05.12. számú HATÁROZATOT:

A Közgyűlés a MTT 2022. évi gazdasági beszámolóját a jelenlevő 26 fő egyhangúlag elfogadta.

5./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés a MTT Közhasznúsági jelentését, valamint az SZJA 1% felhasználását a jelenlevő 26 fő egyhangúlag elfogadta.

6./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

A jelölő bizottság által a MTT Elnökségi tagjaira tett javaslatot a Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással valamennyi jelölt esetében egyhangúlag elfogadta.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnökségének jelölt tagjai:

Elnök: Dr. Balogh László

Alelnökök: Papp András

                  Dr. Polonkai Mária

                  Sarka Ferenc

                  Tóth Tamás

                  Turi Katalin

Titkár:      Szénási Istvánné

Ügyvivő: Tóth Ilona

Elnökségi tagok: Dr. Bodnár Gabriella

                            Bohdaneczky Lászlóné dr.

                            Kormos Dénes

7./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

A jelölő bizottság által a MTT Felügyelő Bizottságának tagjaira tett javaslatot a Közgyűlés személyenkénti szavazással minden jelöltnél egyhangúlag elfogadta. Az F.B. jelölt tagjai:

Elnök: Takácsné Laczó Sylvia

Tagok:    Farkas György

                Dr. Heimann Ilona

                Demarcsek Gyögyné

 8./2023/05.12. számú HATÁROZAT:

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnökségének megválasztott tagjai a Közgyűlés titkos szavazása alapján:

Elnök: Dr. Balogh László

Alelnökök: Papp András

                  Dr. Polonkai Mária

                  Sarka Ferenc

                  Tóth Tamás

                  Turi Katalin

Titkár:      Szénási Istvánné

Ügyvivő: Tóth Ilona

Elnökségi tagok: Dr. Bodnár Gabriella

                            Bohdaneczky Lászlóné dr.

                            Kormos Dénes

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Felülegyelő Bizottságának megválasztott tagjai a Közgyűlés titkos szavazása eredményeként:

Elnök: Takácsné Laczó Sylvia

Elnökségi tagok: Farkas György

                            Dr. Heimann Ilona


Készült a MTT Közgyűlésén
Időpont: 2022. május 13. 16 óra
Helye:Európa 2000 Gimnázium
1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

1./2022/05.13. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:
Levezető elnök: Polonkai Mária
Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Olasz Katalin és Heimann Ilona
Szavazatszámláló Bizottság: Rendek Zsuzsanna és Császár István

2./2022/05. 13. számú HATÁROZAT:

Az egyesület Közgyűlése egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
1.    Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról
2.    A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója
3.    A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA  1% felhasználásának elfogadása
4.    Egyebek


3./2022/05. 13. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MTT Elnökségi beszámolójának szakmai munkájáról szóló részét, valamint az 2022. évi feladatokra tett javaslatokat.

4./2022/05. 13. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodási beszámolóját.


5./2022/05.13. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MTT Közhasznúsági jelentését, és a SZJA 1% -ának felhasználásáról szóló összegzést.


Határozatok tára (K/2021. 1-6.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpont: 2021. szeptember 24. 13,30 óra
Helye: Podmaniczky Rendezvénykastély
1173 Budapest, Pesti út 115.

1. A közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:
Levezető elnök: Sarka Ferenc
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Ilona
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Heimann Ilona és Olasz Tamásné
Szavazatszámláló Bizottság: Mentler Mariann és Dr. Török Istvánné
2. Az egyesület közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el:
Az Elnökség beszámolója a MTT 2020. évben végzett szakmai munkájáról
A Társaság 2020. évi gazdálkodási beszámolója
A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása
Egyebek
3. A közgyűlés az Elnökség beszámolóját a MTT 2020. éves szakmai munkájáról és a 2021. év kiemelt feladatairól  egyhangúlag elfogadta.
4. A Közgyűlés a MTT 2020. évi gazdálkodási beszámolóját  egyhangúlag elfogadta.
5. A közgyűlés a MTT közhasznúsági jelentését és az SZJA 1% felhasználásáról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
6.A közgyűlés a MTT Versenyszervezői szekciójának létrehozását  15  igen és 1  tartózkodó szavazattal  elfogadta.


Határozatok tára (K/2020. 1-8.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpont: 2020. augusztus 28. 15 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola,  1143  BUDAPEST, Gizella út 36.

1./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket a következő funkciókra:
Levezető elnök: Polonkai Mária
Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Rendek Zsuzsanna és Székely Zsuzsanna
Jelölőbizottság: Berta József, Rendek Zsuzsanna, Szatmári Melinda
Szavazatszámláló Bizottság: Tóth Ilona és Bertáné Beviz Ágnes
2./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
Az egyesület Közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2019. évben végzett szakmai munkájáról
2. A Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámolója
3. A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. Tisztújítás
5. Egyebek

3./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2019. évi szakmai munkájának beszámolóját a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.
4./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2019. évi gazdasági beszámolóját a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.
5./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT Közhasznúsági jelentését  egyhangúlag elfogadta.
6./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A jelölő bizottság által a MTT Elnökségi tagjaira tett javaslatot a Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással valamennyi jelölt esetében egyhangúlag elfogadta.

7./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A jelölő bizottság által a MTT    Felügyelőbizottságának tagjaira tett javaslatot a Közgyűlés személyenkénti szavazással minden jelöltnél egyhangúlag elfogadta.
8./2020/08.28. számú HATÁROZAT:
A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnökségének titkos szavazással megválasztott tagjai:
Elnök: Dr. Balogh László
Alelnökök: Dr. Heimann Ilona
           Dr. Polonkai Mária
           Sarka Ferenc
           Tóth Tamás
           Turi Katalin

Titkár: Szénási Istvánné
Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.

További elnökségi tagok: Dr. Bodnár Gabriella
                         Dr. Dávid Imre
                         Kormos Dénes
A Magyar Tehetséggondozó Társaság Felülegyelőbizottságának titkos szavazással megválasztott tagjai:
Elnök: Takácsné Laczó Sylvia
Elnökségi tagok: Farkas György
                 Gyurcsó Gyuláné
                 Kőrösi Tibor


Határozatok tára (K/2019. 1-6.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2019. május 17 . 14 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola,  1143  BUDAPEST, Gizella út 36.

 1./2019./05.17. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:
Levezető elnök: Polonkai Mária
Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szénási Istvánné és Somlyó Magdolna

2./2019./05.17. számú HATÁROZAT:
Az egyesület Közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
1.    Az Elnökség beszámolója a MTT 2018. évben végzett szakmai munkájáról
2.    A Társaság 2018. évi gazdálkodási beszámolója
3.    A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása
4.    Egyebek

3./2019./05.17. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2018. évi szakmai munkájának beszámolóját  egyhangúlag elfogadta.

4./2019./05.17. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2018. évi gazdálkodási beszámolóját  egyhangúlag elfogadta.

5./2019./05.17. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2019. évi feladatait  egyhangúlag elfogadta.

6/2019./05.17. számú HATÁROZAT:
A Közgyűlés a MTT 2018. évi Közhasznúsági jelentését  egyhangúlag elfogadta.


Határozatok tára (K/2018. 1-6.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2018. május 26 . 11,30 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola,  1143  BUDAPEST, Gizella út 36.

1./ 2018/05.26. számú HATÁROZATOT:
A közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:
Levezető elnök: Polonkai Mária
Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szénási Istvánné és Gyurcsó Zsuzsa
Szavazatszámláló Bizottság: Rendek Zsuzsa és Berta József

2./ 2018/05.26. számú HATÁROZATOT:
Az egyesület közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2017. évben végzett szakmai munkájáról
2. A Társaság 2017. évi gazdálkodási beszámolója
3. A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. Egyebek


3./ 2018/05.26. számú HATÁROZAT:
A közgyűlés a MTT 2017. évi szakmai munkájának beszámolóját a jelenlevő 25 fő egyhangúlag elfogadta.

4./ 2018/05.26. számú HATÁROZAT:
A közgyűlés a MTT 2017. évi gazdálkodási beszámolóját a jelenlevő 25 fő egyhangúlag elfogadta.

5./ 2018/05.26. számú HATÁROZAT:
A közgyűlés a MTT 2018. évi feladatait a jelenlevő 25 fő egyhangúlag elfogadta.

6./ 2018/05.26. számú HATÁROZAT:
A közgyűlés a MTT 2017. évi közhasznúsági jelentését a jelenlevő 25 fő egyhangúlag elfogadta.


Határozatok tára (K/2017. 1-9.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2017. május 20 . 11,30 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola,  1143  BUDAPEST, Gizella út 36.

1./2017./05.20. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket a Közgyűlésen való közreműködésre:

Levezető elnök: Heimann Ilona

Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Rendek Zsuzsa és Olasz Katalin

Jelölő Bizottság elnöke: Kőrösi Tibor

Jelölő Bizottsági tagok: Berta József, Rendek Zsuzsa és Szatmári Melinda

Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tóth Ilona

Szavazatszámláló Bizottsági tagok: Szőllősi István és Gajda Attila

2./2017./05.20. számú HATÁROZATOT:

Az egyesület Közgyűlése az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

  1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. évben végzett szakmai munkájáról
  2. A Társaság 2016. évi gazdálkodási beszámolója
  3. A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása
  4. Az Alapszabály módosításának megtárgyalása
  5. Tisztújítás
  6. Egyebek

3./2017./05.20. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés a MTT 2016. évi szakmai munkájának beszámolóját a jelenlevő 30 fő egyhangúlag elfogadta.

4./2017./05.20. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés a MTT 2016. évi gazdálkodási beszámolóját a jelenlevő 30 fő egyhangúlag elfogadta.

5./2017./05.20. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés a MTT Közhasznúsági jelentését a jelenlevő 30 fő egyhangúlag elfogadta.

6./2017./05.20. számú HATÁROZAT:

A Közgyűlés módosítja az egyesület Alapszabályát, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt egyhangúlag elfogadja, és felhatalmazza az egyesület titkárát, hogy a módosított Alapszabályt, a jelenléti ívet, valamint jelen jegyzőkönyvet a Fővárosi Törvényszéken benyújtva kérje a változások átvezetését.

7./2017./05.20. számú HATÁROZATOT:

A jelölő bizottság által a MTT Elnökségi tagjainak jelölő listára kerülésére tett javaslatát a Közgyűlés  személyenkénti  szavazással minden jelöltnél egyhangúlag elfogadta.

8./2017./05.20. számú HATÁROZATOT:

A jelölő bizottság által a MTT Felügyelő Bizottságának tagjainak jelölő listára kerülésére tett javaslatát a Közgyűlés személyenkénti szavazással minden jelöltnél egyhangúlag elfogadta.

9./2017./05.20. számú HATÁROZATBAN:

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnökségének megválasztott tagjai a lebonyolított titkos szavazás eredményei alapján:

Elnök: Dr. Balogh László

Alelnökök: Dr. Heimann Ilona

                 Dr. Polonkai Mária

                 Sarka Ferenc

                 Tóth Tamás

                 Turi Katalin

Titkár: Szénási Istvánné

Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.

További elnökségi tagok: Dr. Bodnár Gabriella

                                           Dr. Dávid Imre

                                           Kormos Dénes

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Felülegyelő bizottságának megválasztott tagjai:

Elnök: Gönczi Sándor

Elnökségi tagok: Bíró Gábor

                          Gyurcsó Gyuláné

                          Takácsné Laczó Szilvia


Határozatok tára (K/2016. 6-8.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2016. okóber 5 . 16,30 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
          Budapest, XI. Erőmű u. 4.

6. számú HATÁROZAT

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az alábbi személyeket:
Levezető elnök: Dr. Heimann Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető: Gyurcsó Gyuláné
Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Kollmann György és Rendek Zsuzsa
Szavazatszámláló bizottság tagjai: Szilágyi Ildikó és Némethné Dávid Irén


7. számú HATÁROZAT

Az egyesület Közgyűlése egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:


1.    napirendi pont: A Magyar Tehetséggondozó Társaság Alapszabálya módosításának hiánypótlása.
2.     napirendi pont: hozzászólások

8. számú HATÁROZAT

A Közgyűlés az egyesület 2016. március 9-i módosított és a 2016. október 5-i a Fővárosi Törvényszék a pk.65.707/1991/36 számú végzési határozata értelmében a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt egyhangúlag elfogadja.
Felhatalmazza az egyesület titkárát, hogy a hiánypótlással módosított alapszabályt, a jelenléti ívet, valamint jelen jegyzőkönyvet a Fővárosi Törvényszékre benyújtva kérje a hiánypótlással kiegészített Alapszabály módosítás átvezetését.
Továbbá kéri a Fővárosi Törvényszéket, hogy a benyújtott dokumentumok esetében, ha szükséges, ismételten hiánypótlást szíveskedjék engedélyezni.


Határozatok tára (K./2016. 2-5.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2016. április 20. 16, 30 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola
Budapest, Gizella út 36.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta

2. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2015. évi munkájáról.
3. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést.
4. A MTT 2015. évi  Közhasznúsági jelentését a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, és benyújtását támogatta.
5. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  tervként a 2016. évi főbb feladatokra vonatkozó, a Közgyűlési beszámoló VI. pontjában megfogalmazottakat. Ezek a következők:
 – A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag és területileg egyaránt. 
– A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.
 – A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.
 – A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.
 – Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.
– A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok további erősítése. – További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a MATEHETSZ-szel.
– A Választmány egri kihelyezett ülésén felvetődött, a hazai tehetséggondozást érintő problémák megoldásaira folyamatosan keresnünk kell a lehetőségeket, együttműködve más érintett szervezetekkel.


Határozatok tára  (K./2016. 1.)
Készült a MTT  (Rendkívüli) Közgyűlésén
Időpontja: 2016. március 9. 16,30 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
Budapest, XI. Erőmű u. 4.1. A Rendkívüli Közgyűlésen megjelent   MTT-tagok egyhangúlag egyetértettek a  MTT Alapszabálya módosított,  Szénási  Istvánné titkár által  előterjesztett javaslatával, és megbízták az  előterjesztőt a módosított Alapszabály megfelelő szervekhez  március 15-ig történő továbbításával.


Határozatok tára (K./2015. 1-4.)

Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2015. május 27. 15, 30 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola     Budapest, Gizella út 36.A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta

1. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  az adott időszak munkájáról.
2. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést.
3. A MTT 2014. évi  Közhasznúsági jelentését a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, és benyújtását támogatta.
4. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta  a következő évi főbb feladatok kereteként a Közgyűlési beszámoló VI. pontjában megfogalmazottakat.


Határozatok tára  (K./2014. 1-5.)
Készült a MTT  Kögyűlésén
Időpontja: 2014. május 21. 16,30 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
         Budapest, XI. Erőmű u. 4.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.
1. A levezető elnök javasolja, hogy  az MTT Elnöksége Közhasznúsági Kérelmet újítsa meg, s nyújtsa be az illetékes felügyeleti szervhez.
A javaslatot a Közgyűlés tagjai nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják.

2. A levezető elnök javasolja  a 2013. évi pénzügyi beszámoló elfogadását és letétbe helyezését.
A javaslatot a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

3. A levezető elnök javasolja a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített közhasznúsági beszámolójának az elfogadását, majd  az Elnökség által történő benyújtását a közhasznúsági besorolás kérelméhez.
A javaslatot a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

4. A Közgyűlés a jelölő Bizottság elnöke által ismertetett  személyek jelölőlistára történő felvételét nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta. (A jelölőlistán szereplő személyekkel kapcsolatosan változtatási javaslat, ill. a jelölt-lista kiegészítésére, új jelölt felvételére javaslat nem hangozott el.)

5.Gönczi Sándor Jelölő bizottsági elnök a titkos szavazás eredményeinek összesítése után  bejelenti, hogy 30 érvényes szavazat érkezett: 29 jelöltre mind a 30 szavazó igennel voksolt, egy személy 29 igent és 1 tartózkodást  kapott. Ennek megfelelően a Közgyűlés minden jelöltet megválasztott a következő 3 évre a MTT Elnökségébe, a Felügyelő Bizottságába és a Választmányába, az alábbi végleges lista szerint.

A MTT Elnöksége:

Elnök:  Dr. Balogh László
Alelnökök:   Dr. Heimann Ilona
                 Dr. Polonkai Mária
                 Sarka Ferenc
Titkár:  Szénási Istvánné
Ügyvivő:  Bohdaneczky Lászlóné dr.


A Felügyelő Bizottság:

Elnök:    Tóth Tamás
Tagok:   Gönczi Sándor
             Szakáll  Istvánné
             Varga László

MTT Választmánya:

Berta József
Dr. Bodnár Gabriella
Dr. Borosné Jakab Edit
Császár István
Dr. Dávid Imre
Gajda Attila
Dr. Gáborjáni Péter
Gyurcsó Gyuláné
H. Nagy Anna
Dr. Kollmann György
Kormos Dénes
Körösi Tibor
Mentler Mariann
Molnár Istvánné
Nagy Kálmán
Németné Dávid Irén
Szilágyi Ildikó
Szőllősi István
Takácsné Laczó Szilvia
Dr. Török Istvánné
Turi Katalin
Dr. Velkey László


Határozatok tára  (K./2013. 1-3.)
Készült a MTT Közgyűlésén
Időpontja: 2013. szeptember 20.
Helye: Pécs, Apáczai nevelési Központ
 
A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

1. Egyhangúlag elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  az elmúlt évi munkáról.
2. Egyhangúlag elfogadta a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.
3. Egyhangúlag elfogadta a következő évi főbb feladatok kereteként a Közgyűlési beszámoló V. pontjában megfogalmazottakat


Határozatok tára (K/2012. 1-5.)

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2012. szeptember 21.-i Közgyűlésén hozott határozatok
Helyszín: Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

Hozott határozatok:

1. A Közgyűlés a Balogh László által előterjesztett  elnökségi  beszámolót a MTT elmúlt évi munkájáról egyhangúlag elfogadta.
2. A Közgyűlés Szénási Istvánné 2012. évi jan.1 – júl. 31 közötti időszakról szóló gazdasági tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a 2012. egész évről szóló pénzügyi beszámolót a Választmány tűzze napirendre a 2013. évi első ülésén.
3. A Felügyelő Bizottság elnökének értékelését az elnökségi beszámolóról és a pénzügyi tájékoztatóról a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. A beszámolóban kijelölt jövőre vonatkozó feladatokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5.A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítására tett javaslatokat azzal,  hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Elnökség a Társaságot nyilvántartó Fővárosi Törvényszékhez nyújtsa be.


 Határozatok tára (K/2011. 1-3.)
A Magyar Tehetséggondozó Társaság Közgyűlésén hozott határozatok
Időpont: 2011. szeptember 23.
Helyszín: Ózd Művelődési Ház
             Gyár u. 4.

1.  A Közgyűlés Balogh László Elnökség nevében tartott beszámolóját a 2010. szept. 24- 2011. szept. 23-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyhangúlag elfogadta.
2.  A Közgyűlés Szénási Istvánné 2011. évi jan.1 – aug. 31. közötti időszakra szóló  gazdasági  tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.
3.  A MTT tisztségviselőinek személyére a jelölő Bizottság által tett javaslatokat a Közgyűlés titkos szavazással  megszavazta.