2023. márciusától új vezetője van a tanítói szekciónak.

Köszönet illeti Némethné Dávid Irén – Ircsuka – eddigi munkáját, a szekció hosszú ideig, eredményesen történő vezetését. Kiváló programjaikat, aktív részvételét Társaságunk munkájában. Elkötelezettségét a tehetséggondozás ügye iránt az is mutatja, hogy utódlásáról is a tőle megszokott szakmai színvonalon gondoskodott. 

Eszenyiné Stéh Katalin a debreceni Gönczy Pál Általános Iskola pedagógusa, tehetségkoordinátora vette át munkáját, aki nagy lendülettel kezdte meg tevékenységét szekcióvezetőink között.


Bemutatkozás

Tanítói pályámat 1997-ben kezdtem. A tanítóképző főiskola befejezése után a Debreceni Egyetemen tanultam tovább pedagógia, majd közoktatási vezető szakon. Az elmúlt 26 év alatt számos területen szereztem tapasztalatot. Részt vettem az intézményi minőségfejlesztés kidolgozásában, munkaközösségvezetőként feladatom az intézményben folyó tehetséggondozó valamint mérés-értékelési programok kidolgozása, koordinálása. Készítettem saját gyűjtésű, és szerkesztésű módszertani kiadványt. Közreműködtem kutatás-fejlesztésében kidolgozóként, fejlesztőként és kipróbálóként is. Tankönyvek tartalmi, és minőségi monitorozását végeztem, valamint szaktanácsadók számára készítendő módszertani útmutató elkészítésében vállaltam feladatot, digitális tananyagokat fejlesztettem. Mentorként segítettem a vármegye több intézményét digitális környezetük kiépítésében, fejlesztésében.

Bázisintézményi koordinátorként van szerencsém megismerkedni a régió kiváló intézményeivel, jó gyakorlataival, hálózati együttműködésben részt venni.

A tanítói szekció vezetőjeként programomat az állandóság és a változásra való hajlam kettőssége jellemzi. A meglévő erősségekre építve, a folytonosság mellett a változást értéknek tartva igyekszem, hogy mindaz, amit az elmúlt évek alatt a szekció megteremtett, megőrizzem, fejlesszem.

Célom egy megújulni, önmagát kifejezni képes közösség működtetése, alkotói légkör megteremtése.

„Utoljára mikor csináltál valamit először?” Én most

You may also like...