Választmányi határozatok

„A MTT 2016.október 5-i Rendkívüli Közgyűlése – összhangban a Civil Törvény szabályozásával – törölte a döntéshozó szervek sorából a Választmányt, ennek megfelelően a továbbiakban már a „Választmányi határozatok tára”  nem funkcionál. Ugyanakkor fent hagyjuk Honlapunkon az elmúlt évek választmányi határozatait, ezeknek „történelmi tájékoztató” értékük van a MTT munkájára vonatkozóan.”


Határozatok tára (V./2016.4-8.)
Időpontja: 2016. április 20. 15 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola
Budapest, Gizella út 36.

4. A Választmány egyhangúlag elfogadta  az Elnökség beszámolóját a 2015. évi munkáról, s javasolta a Közgyűlés elé terjesztését.

5. A Választmány egyhangúlag elfogadta a 2015.évi  gazdálkodásról szóló  jelentést, s javasolta a Közgyűlés elé terjesztését.

6. A Választmány egyhangúlag elfogadta a 2016. évi főbb feladatok kereteként az V. pontban megfogalmazottakat.

7. A Választmány a 2015-ös közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

8. A Tehetségekért kitüntetést a Választmány minden tagjának egyhangú igen szavazatával az alábbi személyek kapják 2016-ban a MTT rendes évi Konferenciáján, Kisvárdán.
    Bíró Gábor igazgató
    Halász László igazgató
    Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária elnök


Határozatok tára (V. 2016./1-3.)
Készült a MTT választmányi ülésén
Időpontja: 2016. március 9. 15 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A Választmány  tagjai egyhangúlag egyetértettek a  MTT alapszabálya módosított,  Szénási  Istvánné titkár által  előterjesztett javaslatának az aznapi   (márc. 9-i) Rendkívüli  Közgyűlés elé terjesztésével.
2. A soron következő évi rendes Közgyűlés   megrendezésére tett javaslatot a Választmány  az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.
      Időpont: 2016. ápr. 20. 16 óra.
      Hely: Európa 2000 Középiskola Zugló Gizella u. 26.
      Napirendi pontok:
a. Elnökségi  beszámoló a MTT 2015. évi munkájáról
b. Gazdasági beszámoló a 2015. évről
c. Közhasznúsági  jelentés 2015-ről

3. A Választmány  egyhangúlag megszavazta a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos, Sarka Ferenc által elkészített előzetes vitaanyag   átdolgozás utáni továbbítását Horváth Péternek, a Pedagógus kar elnökének, valamint  tájékoztatásul a MATEHETSZ  részére.


Határozatok tára (V./2015.13-19.)
Készült a MTT    Választmányi ülésén
Időpontja: 2015. május 27. 14 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola
         Budapest, Gizella út 36.

A Választmány az alábbi határozatokat hozta.

13. A MTT adott időszakra szóló Közgyűlési  és  gazdasági beszámolóját a Választmány egyhangúlag elfogadta,  és a Közgyűlés elé terjesztését javasolta.
14. A MTT 2014. évi  Közhasznúsági jelentését a Választmány egyhangúlag elfogadta, és benyújtását támogatta.
15.A „Tehetségekért” kitüntetést 4 személy kapta meg, a neveket a kitüntetettek listáján az átadás után tesszük közzé.
16. A MTT 26. győri Országos Konferenciájának programját a Választmány  egyhangúlag elfogadta.
17. A 26. győri konferencia meghívójának és jelentkezési lapjának elkészítését jún. 20-i dátumban, a jelentkezések határidejét szeptember 10-i végső dátumban határozta meg – egyhangú elfogadással.
18. A konferencia szervezői között szerepeltetjük a Széchényi Egyetemet.
Egyhangú elfogadás.
19. A MTT a konferencia szervezéséhez 50 ezer Ft-tal járul hozzá, egyhangú elfogadással.


Határozatok tára (V/2015. 1-11.)
Időpontja: 2015. március 11. 15 óraHelye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
          Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A 2014. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló egészüljön ki a pontos részletekre bontással április 15-ig, melyet a Felügyelő Bizottság rendelkezésére szükséges bocsájtani.
      Egyhangú elfogadás.
2. A Választmány  megbízza Sarka Ferenc alelnök urat a Tehetség folyóiratban létrehozandó hirdetésoldal anyagi vonzatának feltérképezésére. Az eredményről  tájékoztatást kér a MTT Elnöksége.
      Egyhangú elfogadás.
3. A Választmány felkéri Szénási Istvánné titkár asszonyt az érvényes tagsági nyilvántartás összeállítására, 2015. április 30-i határidővel.
      Egyhangú elfogadás. 
4. A Tehetség folyóirat 2015./3. számában az Arany János program 15. évfordulója alkalmából jelenjenek meg a programmal kapcsolatos írások.
Egyhangú elfogadás.
5. A Tehetség folyóirat köteteinek befűzésére felkérjük a Wondex Kiadót. A költségek kifizetését a MTT vállalja, a köttetés megszervezésére felkérjük Sarka Ferenc alelnök urat..
      Egyhangú elfogadás.
6. A Tehetség folyóiratban megjelenő cikkekért  nem tud fizetni a Társaság szerzői díjat. A MTT anyagi helyzete ezt a jelen  időszakban nem teszi lehetővé.
      Egyhangú elfogadás.
7. A Választmány megbízza Balogh Lászlót és Bohdaneczky Lászlónét egy, az Öveges Laborok szekció létrehozására vonatkozó válaszlevél megírására dr. Budayné dr. Kállóczi Ildikónak.
      Egyhangú elfogadás.
8. A MTT a jövőben is támogatja a különböző tehetségsegítő tanácsokkal történő együttműködést. Ennek három formája lehetséges: egyrészt a  MTT-tagok egyénileg vesznek részt ebben a munkában – saját döntésüknek megfelelően. Másrészt a MTT-szekciók építhetnek ki szakmai együttműködést a tehetségsegítő tanácsokkal. Harmadik formája: a MTT mint szervezet csak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként vesz részt ebben a munkában.
      Egyhangú elfogadás.
9. A Választmány egyetért azzal a javaslattal, hogy  Czeizel professzor úr számára, 80. születésnapja alkalmából egy bőrkötéses kiadványt adjunk át, mely tartalmazza a Tehetség folyóiratban megjelent, személyével kapcsolatos írásokat.  A példányszám: a bőrkötéses példányon kívül 200 db sima kötéssel készüljön, melynek nyomdai költségeit a Társaság fedezi. Erre és a nyíregyházi köszöntő konferencia költségeinek fedezésére kettőszázezer forintot különít el a Társaság: 150 ezer forint nyomdai költség, 50 ezer forint a nyíregyházi köszöntő konferenciához hozzájárulás.
      Egyhangú elfogadás.
10. A MTT elkészíti a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót, és a májusi Közgyűlésen  történő elfogadása után beterjeszti a hivatalos szervekhez.
     Egyhangú elfogadás.
11. A soron következő Közgyűlés időpontja 2015. május 27. 15 óra., Budapest.
      A helyszín kijelölésére később kerül sor.
      Egyhangú elfogadás.
12. A MTT új szolgáltatót kér fel a Társaság Honlapjának működtetésére. A Választmány megbízza Balogh Lászlót és Varga Árpád rendszergazdát ennek technikai lebonyolításával.
      Egyhangú elfogadás


Határozatok tára  (V./2014. 13-18.)
Készült a MTT választmányi ülésén
Időpontja: 2014. november 5. 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest, XI. Erőmű u. 4.


13.  A Debreceni Jubileumi Konferencia Balogh László elnök úr által elkészített tartalmi és pénzügyi összefoglalóját a Választmány egyhangúlag elfogadta.

14. A Tehetség folyóirat jövőbeli kiadásának ügyében a Választmány egyhangúlag megbízza Sarka Ferenc alelnök urat a miskolci Wondex Kiadóval  történő szerződés előkészítésével, majd Balogh László elnök úr személyes közreműködésével (aláírásával) a megállapodás megkötésével.

15. A Választmány  egyhangúlag megbízza Szénási Istvánné titkár asszonyt, hogy Balogh László elnök úr közreműködésével készítsen anyagot az NKA pályázatára a Tehetség folyóirat 2015. évi számai kiadásának támogatására, s nyújtsa azt be a határidő lejárta előtt.

16. A Választmány az új Elnökség és a munkacsoportok munkamegosztásának, valamint személyi összetételének módosítását egyhangúlag elfogadta.

17. A Választmány a győri országos MTT-konferencia időpontját  2015. szeptember 18-19-i megrendezéssel egyhangúlag elfogadta, s a program részletes kidolgozására felkérte Rogácsné Szimeiszter Helga, Mentler Mariann és  Havasréti Béláné győri  kolléganőket. A program áttekintésére a következő választmányi ülésen visszatérnek.

18. A Választmány az Öveges Laborok MTT-szekcióként történő működtetését – egyhangú szavazással – megfontolás tárgyává teszi. Megbízza Bohdaneczky Lászlóné ügyvivő asszonyt az előzetes tájékozódással, valamint az előkészítő munkálatok megkezdésével. A kérdéskörre a következő választmányi ülésen visszatérnek.


Határozatok tára  (V./2014. 6-12.)
Készült a MTT választmányi ülésén
Időpontja: 2014. május 21. 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
            Budapest, XI. Erőmű u. 4.

Az ülésen az alábbi határozatok születtek:

6. A MTT közhasznúsági kérelmét az elkészített kiegészítő dokumentumokkal a Választmány egyhangúlag elfogadta, és  beterjesztését az illetékes szervhez javasolja.

7. Sarka Ferenc  Szervező bizottsági elnöknek a jubileumi konferencia szervezésének jelenlegi állásáról előterjesztett beszámolóját  a Választmány egyhangúlag elfogadta.

8. A Választmány egyhangúlag elfogadta továbbá az alábbi határozatokat:
• A MTT nem tudja finanszírozni a Debreceni Kölcsey Művelődési Központ igénybe vételére megjelölt 1,4 millió Ft-os költségvetést.
• A debreceni szervezők újabb megoldást keresnek a konferencia lebonyolítására.

9. A  MTT „Tehetségekért” kitüntetésre javasolt alább felsorolt személyeknek a Választmány egyhangú szavazással ítélte oda a Tehetségekért kitűzőt és emléklapot. A kitüntetések átadására a szeptemberi debreceni jubileumi MTT-Konferencián kerül sor.
Dr. Dávid Imre, Dr. Fésüs László,  Lénártné Horváth Ilona,  Posta László,  Vassné Dömötör Rozália,  Vasvári Zoltánné

10. A Választmány a Tehetség folyóirat ügyében az alábbi határozatokat hozta,  és egyhangúlag elfogadta.
• A Tehetség folyóirat önálló kiadásban negyedévenként jelenjen meg a jövőben is.
• A példányszámról később történjen megállapodás – elnökségi hatáskörben.
• Sarka Ferencet alelnököt  bízzuk meg egy új nyomdával történő megállapodás előkészítésére, a legoptimálisabb megoldás megtalálására.

11. A Választmány a MTT Honlapján megjelenő  elektronikus Tehetségkönyvtár  arculat- és struktúra-tervét egyhangúlag elfogadta.

12. A Választmány a Jelölő Bizottság által tett javaslatokat a tisztségviselő választás jelölő listájára került személyekre vonatkozóan egyhangúlag támogatta,   és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.


Határozatok tára  (V./2014. 1-5.)
Készült a MTT választmányi ülésén
Időpontja: 2014. március 12.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
        Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A 2013. évi gazdasági beszámolót, annak Közgyűlés elé terjesztését a Választmány
egyhangúlag elfogadta.
2. Az MTT Iratkezelési Szabályzatát a Választmány egyhangúlag elfogadta.
3. Az Almanach II. Jubileumi Kiadványára a Választmány kb. 1 millió Ft-ot szavazott meg egyhangúlag, terjedelmét pedig kb.20 ívben határozta meg.
4. A soron következő MTT Választmányi ülést és a Közgyűlést 2014. május 21-re hirdetjük meg.
5. A soron következő választás Jelölő Bizottságának feladataival egyhangú szavazással az alábbi személyeket bízta meg a Választmány.
Gönczi Sándor elnök
Dr. Bodnár Gabriella
Dr. Borosné Jakab Edit
Kőrösi Tibor


Határozatok tára  (V./2013. 16-19.)
Készült a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2013. november 27.
Helye: Európa 2000 Középiskola
            Budapest, Gizella út 36.

A MTT Választmánya az alábbi határozatokat hozta.

16. Egyhangúlag elfogadta Sarka Ferenc  alelnöki beszámolóját a NTP  projekt megvalósításának jelenlegi állásáról.
17. A Választmány egy keretösszeget biztosít a MTT költségvetéséből (hatszázezer Ft) a „Tehetség bibliográfia” nyomdai kiadására, és megbízza az Elnököt ennek lebonyolításával – egyhangúlag fogadta el a Választmány.
18. Támogatja a 2014. jubileumi konferenciatáska, valamint két rollup elkészíttetését – egyhangúlag fogadta el a Választmány.
19. Egyetért a MTT tulajdonában levő új telefon és fényképezőgép Szénási Istvánné titkár asszonynál, valamint az új scanner Sarka Ferenc alelnök úrnál történő elhelyezésével, az új  másológép pedig a MTT debreceni irodájában kerül elhelyezésre – egyhangúlag fogadta el a Választmány.


Határozatok tára  (V./2013. 14-15.)
Készült a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2013. szeptember 20.
Helye: Pécs, Apáczai Nevelési Központ

A MTT Választmánya az alábbi határozatokat hozta:

14.  Egyhangúlag elfogadta Balogh Lászlónak az Elnökség nevében a Közgyűlés elé terjesztendő 2013. évi beszámolóját, mely tartalmazza az MTT pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának ismertetését ,  és javasolta a Közgyűlés elé terjesztését.
15.Egyhangúlag elfogadta Sarka Ferencnek a MTT Jubileumi (2014., Debrecen) Konferenciájának előkészületeit, az elvégzett és az elvégzendő feladatokat tartalmazó ismertetését, és javasolta tájékoztatásként annak a Közgyűlés elé terjesztését.


Határozatok tára  (V./2013. 6-13.)
Készült a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2013. június 26.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
          Budapest, XI. Erőmű u. 4.


6.   A MTT Jubileumi Konferenciájának előkészületeiről készített beszámolót a
     Választmány egyhangúlag elfogadta.
7.  A 2014. évi Jubileumi MTT-Konferencia szekcióprogramjai beadási határidejének
     2013. november 15-ig történő meghosszabbítását a Választmány egyhangúlag
     elfogadta.
8.  Az MTT soron következő Közgyűlésének és pécsi Konferenciájának programját a
     Választmány egyhangúlag elfogadta, mely szept. 20-21-én kerül megrendezésre a pécsi
     Apáczai Nevelési Központban. A felkért előadók személyét: J.F Mönks, dr. Polonkai
     Mária, Kormos Dénes és Bajor Péter, dr. Pais Ella –  támogatta és egyhangúlag
     elfogadta.
9.  A „Tehetségekért” kitüntetés odaítélését, az alábbi személyekre tett javaslatot a
     Választmány egyhangúlag elfogadta.
10. A titkos szavazás levezetőinek és a szavazatok összeszámlálóinak  személyére tett
      javaslatot, Berta Józsefet és Kőrösi Tibort a Választmány egyhangúlag elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbiak kapják meg 2013-ban  a „Tehetségekért” kitüntetést:
           Agárdiné Burger Angéla
           Duró Zsuzsa
           Turi Katalin
           Varga Árpád
11. A hazai tehetségkutatások bibliográfiájának előkészítésére tett javaslatot a
      választmány  egyhangúlag elfogadta. A gyűjtőmunka határidejét szeptember 30-ra
      tűzte ki.
12.  Az MTT mint szervezet külső munkaszerződéseinek pénzügyi vonatkozásában a
      Választmány az alábbi határozatot egy tartózkodás mellett nagy többséggel fogadta el.
      Az így bejövő pénzekből a MTT 30 %-ot használhat fel. A megbízott (megbízási  szerződés vagy számla alapján) 70 %-ot kaphat meg,  a jogszabály által előírt adóelőleg és járulékok levonásával.
13. A Választmány egyhangúlag elfogadta  a 2015-ben Győrben tartandó MTT konferencia és közgyűlés megrendezésének tervét.


Határozatok tára (V./2013. 1-5.)
Készült a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2013. február 20.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
           Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A Választmány a 2012. évi pénzügyi beszámolót  egyhangúlag elfogadta.
2. Sarka Ferenc beszámolóját a Jubileumi Konferencia előkészületeiről, valamint forrásainak növeléséhez szükséges további pályázatírásra tett javaslatokat a Választmány egyhangúlag elfogadta.
3. A Választmány az alábbi határozatokat hozta a Jubileumi Konferencia szervezésével
   kapcsolatban:
• A következő ülésre el kell készíteni a szekciók programjait.
• Szponzorokat kutat fel az MTT.
• Varga Lászlót bízza meg a szekciók munkájának koordinálásával.
4. A Választmány, a MTT honlapjának továbbfejlesztésére Balogh László elnök által
    előterjesztett javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
5. A Választmány  Varga László Felügyelő Bizottságba kooptálását  egyhangúlag
    elfogadta.


Határozatok tára (V/2012. 13-15.)
Készült: a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2012. szeptember 21.  13 óra 30 perc
Helye: Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak

13. A Közgyűlésre készített 2012. évi elnökségi beszámolót a Választmány egyhangúlag elfogadta.
14. A Közgyűlés elé terjesztendő gazdasági tájékoztatót a Választmány egyhangúlag elfogadta.
15. A Választmány a  jogász bevonásával készített  szöveg szerinti Alapszabály módosító javaslatokat a MTT-Közgyűlés elé terjesztésre – a LXXV/2011. törvény általi előírásokkal összhangban – egyhangúlag elfogadta.


HATÁROZATOK TÁRA (V/2012. 7-12.)
Az  MTT Választmányi ülésén az alábbi határozatok születtek.
Időpontja: 2012. június 20. 15 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.

7. A Választmány határozata szerint a jubileumi konferencián a szekciók a MTT-rendszere szerint alakulnak, lehet más szekció is kiegészítésként. Egyéb szempontból aVálasztmány egyhangúlag fogadta el a Sarka Ferenc-féle írásos anyagot – szervezési és tartalmi feladatok listáját (mellékelve) a felkészüléshez. Minden következő választmányi ülésen vissza kell térni az előkészületek értékelésére.

8. Az Elnökség megbízza Szénási Istvánnét, hogy  jogász bevonásával készítsen  szöveg szerinti Alapszabály módosító javaslat a szeptemberi MTT-Közgyűlésre LXXV/2011. törvény szellemében.

9. A szóbeli tájékoztatót a szeptemberi MTT-Konferencia szervezési tennivalóiról, valamint a Közgyűlés napirendjére tett javaslatot a Választmány  egyhangúlag határozatként elfogadta, azzal, hogy augusztus közepére készüljön el az Árpád Vezér Gimnázium  vezetői – Tóth Tamás igazgató és Dusicza Erika igazgatóhelyettes, valamint Balogh László MTT-elnök gondozásában  a végleges program, s kerüljön fel a MTT-honlapra a jelentkezési lappal együtt.

10. A 2012. évi szeptemberi Közgyűlés Választmány által elfogadott napirendje:
                                         – Elnökségi beszámoló az elmúlt egy év munkájáról
                                         – Tájékoztató a 2012. év eltelt hónapjainak gazdálkodásáról
                                         – Alapszabály-módosítás a LXXV/2011. törvény szellemében
                                         – Egyebek

11. Ebben az évben maximum öt „Tehetségekért” kitüntetést adományoz a Választmány.

12. A Választmány döntése titkos szavazás alapján a 2012. évi „Tehetségekért”  kitüntetésre érkezett javaslatokról: az alábbiak kapják meg a kitüntetést.
                               – Bagi István szakközépiskola-igazgató (Miskolc)
                               – Császár István szakreferens  (Pedagógiai Intézet, Szolnok)
                               – Rajnai Gábor alapítványi elnök   (Budapest)
                               – Szatmári Melinda általános iskolai igazgató (Taktaharkány)


Határozatok tára (V/2012. 1-6.)
Az  MTT Választmányi ülésén az alábbi határozatok születtek.
Időpontja: 2012. február 22. 15 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.

1. A 2011. évi gazdasági beszámolót a Választmány egyhangúlag elfogadta.
2. A Választmány egyhangúlag elfogadta, hogy a  MTT Honlap működtetését az Apáczai  Tehetségponttal kötött szerződés alapján valósítja meg, a technikai lebonyolítással megbízza az Elnökséget.
3. A KÖSZOE-vel való együttműködést a MATEHETSZ keretében javasolja a Választmány, s megbízza Polonkai Mária alelnököt a Bajor Péterrel, a MATEHETSZ elnökével való kapcsolat felvételével.
4. A MTT a 25. Jubileumi Ülésének lebonyolítására Szervező Bizottságot hozott létre Sarka Ferenc alelnök vezetésével, helyszíne Debrecen lesz.
5. Minden következő választmányi ülésen át kell tekinteni a jubileumi konferencia előkészületeinek helyzetét.
6. 20 új MTT-kitüntetés (aranykitűző) készíttetésére kéri fel a Választmány Balogh László elnököt.


HATÁROZATOK  TÁRA (V/2011. 10-12.)
A MTT Választmányi ülésén az alábbi határozatokat hozta
IDŐPONT:2011. október 12. 15 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.

10.  Minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka továbbfejlesztése érdekében.

11. Sarka Ferenc alelnök írásban megfogalmazott javaslatait a MTT-Honlap továbbfejlesztésére a Választmány egyhangúlag elfogadta. (mellékelve!)

12.Polonkai Mária alelnököt megbízza a Választmány a kapcsolat felvételére a KÖSZOE-vel, s az együttműködés lehetőségeinek írásos összefoglalására a következő választmányi ülésre.

Határozatok tára (V/2011. 8-9.)
Készült: a MTT Választmányi ülésén
Időpontja: 2011. szeptember 23.  13 óra 30 perc
Helye: Ózd, Gyár út 4.  Művelődési Intézmény

8. A 2011. évi elnökségi beszámolót a Választmány egyhangúlag elfogadta.
9. A gazdasági beszámolót a Választmány egyhangúlag elfogadta.


Határozatok Tára (V/2011. 4-7.)
A MTT Választmányi ülésén az alábbi határozatokat hozta, melynek
Időpontja: 2011. június 8. 15 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.


4. A választmány egyhangúlag elfogadta a soron következő 2011.szept. 23-24 között megrendezésre kerülő Közgyűlés és Konferencia Ózdon, a Vasvári úti Általános iskolában történő megrendezését és a konferencia programját

5. Örökös Választmányi tagságra  Báthori Zoltánt, Újvári Istvánt és Markó Endrénét egyhangúlag megválasztotta.

6. A 2011. évi Közgyűlési választásokra a Jelölőbizottság tagjainak névsorát az alábbiak szerint a választmány egyhangúlag elfogadta.
            Elnök: Győri Ferenc
            Tagok: Bodnár Gabriella
                       Borosné Jakab Edit
                       Gönczi Sándor
                       Kőrösi Tibor

7. A MTT aranykitűzőjének odaítélését a választmány az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.
1.    Gönczi Sándor
2.    Borosné Jakab Edit
3.    Kőrösi Tibor
4.    Pappné Gyulai Katalin
5.    Szilágyi Ildikó
6.    Takácsné Laczó Szilvia
7.    Némethné Dávid Irén
8.    Bajor Péter
9.    Almási Judit
10.  Hák Sándor


Határozatok Tára (V/2011. 1-3.)
Készült a MTT Választmányi ülésén.
Időpont: 2011. február 16. 15 óra
Helyszín: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest XI.
             Erőmű u. 4.
1.    A Választmány a 2010. évi gazdasági beszámolót egyhangúlag elfogadta.
2.    A Választmány Tóth Tamás beszámolóját a 2008-2010. évi gazdálkodás ellenőrzésének eredményéről egyhangúlag elfogadta.
3.    A szekcióvezetők beszámolóit a választmány egyhangúlag elfogadta.