Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK TÁRA 2023./20-38. határozat
Készült a MTT összevont Vezetőségi ülésén, melynek
Időpontja: 2023. október 4. 13 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium,   1143 Budapest Gizella út 42-44

A MTT Elnöksége által elfogadott határozatok:

 20.    Az Elnökség a MTT tagnyilvántartó rendszeréből a tagság adataihoz (név, lakcím, telefonszám és e-mail elérhetős való hozzáférést az alábbiak szerint határozza meg:

  • elnök, alelnökök, FB elnök, valamint titkár a teljes tagságra vonatkozóan kapják meg a  fentiekben felsorolt adatokat,
  • szekcióvezetők az adott szekció tagságára vonatkozóan kapják meg a felsorolt adatokat.

Határidő:    minden év január hónapja

Felelős:      Tóth Ilona ügyvivő

(Megjegyzés: ennek a határozatnak az elfogadásával a MTT Elnöksége 2021. március 3-i ülésének 3.,4.,5., 6 számú határozatai érvényüket vesztik)

 A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 21.     Az adatfelhasználók számára átadott adatok kizárólag a MTT működésével, programjainak,

rendezvényeinek szervezésével, megvalósításával összefüggően használhatók fel.

Felelős: a tagság adatait átvevők, az 1. pontban felsoroltak szerint

              Tóth Ilona ügyvivő

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

22.     Az Elnökség felkéri Tóth Ilona ügyvivőt, hogy a fentiekre tekintettel a MTT „ Adatkezelési szabályzat” -ának módosítására tegyen javaslatot.

Határidő: Következő  elnökségi ülés (várhatóan 2024 március eleje.)

Felelős:    Dr. Balogh László elnök

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

23.    Az Elnökség a MTT tagnyilvántartó rendszeréből a tagság adataihoz (név, lakcím, telefonszám és e-mail elérhetős való hozzáférést az alábbiak szerint határozza meg:

  • elnök, alelnökök, FB elnök, valamint titkár a teljes tagságra vonatkozóan kapják meg a  fentiekben felsorolt adatokat,
  • szekcióvezetők az adott szekció tagságára vonatkozóan kapják meg a felsorolt adatokat.

Határidő:    minden év január hónapja

Felelős:      Tóth Ilona ügyvivő

(Megjegyzés: ennek a határozatnak az elfogadásával a MTT Elnöksége 2021. március 3-i ülésének 3.,4.,5., 6 számú határozatai érvényüket vesztik)

 A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

24.    Az adatfelhasználók számára átadott adatok kizárólag a MTT működésével, programjainak,rendezvényeinek szervezésével, megvalósításával összefüggően használhatók fel.

Felelős:  a tagság adatait átvevők, az 1. pontban felsoroltak szerint

              Tóth Ilona ügyvivő

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 25.    Az Elnökség felkéri Tóth Ilona ügyvivőt, hogy a fentiekre tekintettel a MTT „ Adatkezelési

szabályzat” -ának módosítására tegyen javaslatot.

Határidő: Következő  elnökségi ülés (várhatóan 2024 március eleje.)

Felelős:    Dr. Balogh László elnök

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

26.    Partnerségek, együttműködések

Együttműködési lehetőségek keresése, illetve meglévők erősítése azokkal a szervezetekkel, akiknek hasonló szakmai céljaik és célközönségeik vannak (közös programok szervezése, egymás programjainak ajánlásai, pályázati együttműködések).

Határidő:        folyamatos

Felelős:           elnökség, szekcióvezetők

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

27.    A következő szekciók megszüntetése/szüneteltetése javasolt:

Szakértői szekció,

Gyermekvédelmi szekció

(A Szakértői szekció tagjainak többsége más szekciókban is szerepel, a Gyermekvédelmi szekció tagjai „elfogytak” az idők folyamán. Javasolt más, területi szekció felajánlása számukra.)

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Elnökség, a kommunikációért Turi Katalin

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

9 igen,  0 nem és 1 tartózkodás mellett.

 28.    A következő szekciók további működésének vizsgálata szükséges: Lions szekció, Művészeti szekció ( összevonással működtethetők)

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Turi Katalin, Demarcsek Zsuzsanna, Berta József

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 29.   Készüljön áttekintés a bevonható szervezetek, szakemberek, különös tekintettel a bevonható tehetségtanácsok körére az óvodai, a nyugat-dunántúli és a dél-dunántúli szekciókban.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Turi Katalin

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett

 30.   A Szakmai Tanácsadó Testület átalakítása

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Balogh László, Turi Katalin

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

31.   Készüljön fel a szervezetünk a közös pályázat megírására (NTP) , amelyben tematikus műhelyek, módszertani képzések, tudásmegosztó programok, tábor/mesterkurzusok és versenyek szerepelnek.

Határidő: Az NTP következő pályázatainak megjelenése után

Felelős: Turi Katalin

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 32.     Az Elnökség felkéri  a következő vezetőségi tagokat:

Százdi Antalt, Sarka Ferencet,Takácsné Laczó Sylviát, Turi Katalint, Farkas Györgyöt, Heimann Ilonát, Balogh Lászlót, hogy 2023. december 31-ig tárják fel a mozgásteret és konkrét lehetőségeket a folyóirat további megjelentetéséhez: lehetséges, hogy találunk anyagi forrást a további nyomdai megjelentetéshez; az is elképzelhető, hogy csökkentett terjedelemmel tudjuk megjelentetni; az is, hogy át kell térnünk az online változatra.

Felelős: Balogh László

Határidő: 2023. december 31.

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

33.   A tagsági tagdíj befizetési kötelezettségének szisztematikus ellenőrzése: a januárban kiküldött első felhívás után minden naptári év májusában és októberében 2. és 3. felhívást küldünk ki az addig nem fizetett tagoknak mulasztásuk pótlására.

Határidő: minden naptári év május, október. Első alkalom: 2023. október.

Felelősök: Szénási Istvánné, Tóth Ilona, Balogh László

  (-Szénási Istvánné 2023. október 20-ig elküldi Tóth Ilonának azt a névsort, amely a banki kimutatás alapján bizonyítja a 2023. évi tagdíjbefizetéseket. –Balogh László 2023. október 20-ig elküldi Tóth Ilonának a MTT-tagokat tagdíjfizetésre felszólító 2. számú levelet. – Tóth Ilona kiküldi a 2. sz. tagdíjfizetésre felszólító levelet emailen 2023. október 31-ig az eddig tagdíjat ebben az évben nem fizetett tagjainknak.)

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 34.  Az éves tagdíj emelésének a lehetőségét napirendre tűzi az Elnökség a 2024. márciusi ülésén.

Határidő:  2024 tavasz

Felelős: Tóth Tamás

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 35.   Az SZJA 1%-ból származó bevételek növelése

Határidő: folymatos, leghamarabb 2024 tavasza

Felelősök: Szénási Istvánné,Takácsné Laczó Szilvia (facebook),Varga Árpád (honlap),

     Százdi Antal (Tehetség újság)

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

 36.   Pályázati pénzekből származó bevételek növelése

Határidő: folyamatos

Felelősök: Kormos Dénes, Szénási Istvánné, Tóth Ilona, Tóth Tamás, szekcióvezetők

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

37.   Dr. Polonkai Mária MTT-alelnök, aki  több más tehetséggondozásban érdekelt szervezetben is tagja a vezető testületeknek, jelzi a MTT vezetőség tagjainak, ha lehetősége lesz a szervezetekkel, a kapcsolataink továbbfejlesztésére törekszik.

Felelős: Dr. Polonkai Mária

Határidő: folyamatos

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett.

38.    Dr. Polonkai Mária alelnök alkalomadtán jelzi az illetékes irányító szerveknek, hogy a pedagógiai szakszolgálatok működésében a tehetséggondozás támogatása terén egyenetlenségek, helyenként problémák tapasztalhatók.

Felelős: Dr. Polonkai Mária

Határidő: folyamatos

A javaslatot az alábbiak szerint az Elnökség egyhangúlag elfogadta

10 igen,  0 nem és 0 tartózkodás mellett


Elnökségi határozatok tára 2023./14-19. határozat)
Készült a Magyar Tehetséggondozó Társaság összevont Vezetőségi ülésén
Időpontja: 2023. június 14. (szerda), 10-16 óráig
Helyszíne: Európa 2000 Gimnázium 1143. Budapest, Gizella út 42-44.

14.A  MTT vezetőségi tagjai áttanulmányozzák a MTT új Vezetőségének munkamegosztására tett javaslatot, s a Társaság Elnökének írásban elküldik a saját feladatkörükhöz kapcsolódó korrekciós vagy kiegészítő javaslatokat.

Felelős: Balogh László
Határidő: 2023. októberi vezetőségi értekezlet

15.Kiindulási pontként az Elnökség elfogadta, hogy a   MTT a jövőben aktívan együttműködik a Kárpát-Medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumával. Az együttműködés részleteinek kidolgozása a következő időszak feladata.

Felelős: Turi Katalin és Kormos Dénes
Határidő: 2023. december 31. 

16.A MTT-Honlap megújítása mielőbb elvégzendő, sem technikai, sem tartalmi és esztétikai szempontból nem felel meg a jelenlegi változat a korszerű követelményeknek.

Felelős: Balogh László és Varga Árpád
Határidő: 2023. szeptember

17.A Tehetség folyóirat jelentősen megugrott nyomdai költségei szükségessé teszik annak elemzését, milyen lehetőségek vannak a jövőbeni megjelenésre. Az utóbbi három évben háromszorosára nőtt a nyomdai kiadás számlája: jelenleg egy példány (24 oldal) nyomdai költsége 1200 Ft, a korábbi 400 forinttal szemben Az Elnökség azzal egyetért, hogy szükséges a folyóirat fenntartása, a kérdés: hogyan oldjuk meg e problémát. A továbblépésre javaslatot kér a vezetőség az október eleji értekezleten.

Felelős: Balogh László, Sarka Ferenc, Százdi Antal
Határidő: 2023. októberi vezetőségi értekezlet

18.A  MTT adatbázisában szereplő listákhoz azonnali hozzáférési lehetőséget kap Takácsné Laczó Sylvia, a MTT Facebookon történő megjelenésének irányítója. A Vezetőség többi tagjának az adatokhoz történő hozzáférésére az októberi elnökségi értekezleten térünk vissza.

Felelős: Tóth Ilona ügyvivő
Határidő: 2023. októberi vezetőségi értekezlet

19.Az  Elnökség elfogadja, hogy  készüljön el a megújítása a MTT 2018-ban megjelent szóróanyagának: a korábbi tartalom nem változik, az adatokban bekövetkezett változások kerülnek korrekcióra, illetve kiegészítésre kerül az azóta munkánkba bekerült új tartalmi elemmel.  Amennyiben sikerül szponzort találni, akkor jelenjen meg az új változat a szeptember 22-23-i  33. Országos  MTT-Konferenciára.

Felelős: Balogh László és Kormos Dénes                    
Határidő: 2023. szeptember


Elnökségi határozatok tára (2023./8-13. határozat)
Készült:  A Magyar Tehetséggondozó Társaság összevont Vezetőségi ülésén, melynek
Időpontja: 2023. május 12. (péntek), 14  óra
Helye:  Európa 2000 Gimnázium 1143. Budapest, Gizella út 42-44.

Az alábbi 8-10. számú határozatokat a MTT elnöksége egyhangúlag elfogadta, és közgyűlési előterjesztésüket javasolta.

8. A 2022. évi Elnökségi beszámoló.

9. A  MTT 2022. évi gazdálkodási beszámolója, Közhasznúsági jelentése, és a SZJA 1% felhasználása.

10. A  2023. évi főbb feladatok.

A jelenlevők az alábbi 11-13. számú határozatokat egyhangúlag elfogadták:

11.  A  33. MTT Országos Konferenciájának programját, mely Békéscsabán 2023. szeptember 22-23-án kerül megrendezésre.

 12. Az alábbi kitüntetések átadását:

        1.  A MTT aranykitűzőjét Dégenhartné Szántó Ágota a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára veheti át.

        2. A MTT Elismerő Oklevelét a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézménye kapja.

 13. Az alább felsorolt személyek felvételét  a MTT tagjainak sorába:

            Nawvrockiné Tóth Emese, Halászné Borza Izabella, Stöcker Dávid


Elnökségi határozatok tára (2023./1-7. határozat))
Készült a MTT összevont Vezetőségi Ülésén, melynek időpontja 2023.márc. 8.
Időpontja:   2023. március 8. 14 óra
Helyszíne:   Európa 2000 Gimnázium, Budapest 1143. Gizella út 42-44.

A MTT Elnöksége az alábbi határozatokat egyhangúlag fogadta el.

1.A 2023. évi szeptember 22-23-i Békéscsabán megrendezésre kerülő MTT 33. Országos Konferenciájának előzetes tervét az Elnökség egyhangúlag elfogadta. A végleges program benyújtására és elfogadására 2023. május 12-én kerül sor a MTT Elnökségi ülésén.

            Felelősök: Kőrösi Tibor és Dr. Balogh László

2.A MTT 2022. évi gazdasági beszámolóját és az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentést az Elnökség egyhangúlag elfogadta és Közgyűlés elé terjesztését javasolta.

            Felelősök: Szénási Istvánné és Tóth Tamás.

3.Az új Elnökség és Felügyelőbizottság tagjaira, valamint a Jelölő Bizottságra a soron következő választáshoz a jelenlegi Elnökség az alábbiakat javasolja előzetesen. Természetesen további  jelölteket is állíthat megválasztásra a Jelölő Bizottság és a Közgyűlés.

Elnök: Dr. Balogh László

Alelnökök: Papp András, Dr. Polonkai Mária, Sarka Ferenc, Tóth Tamás, Turi Katalin

Titkár: Szénási Istvánné

Ügyvivő: Tóth Ilona

További elnökségi tagok:  Dr. Bodnár Gabriella, Bohdaneczky Lászlóné dr., Kormos Dénes

Felügyelőbizottsági tagok:

Elnök:                               Takácsné Laczó Sylvia

Elnökségi tagok:               Farkas György, Demarcsek Györgyné, Dr. Heimann Ilona

A Jelölő Bizottság tagjai:

Elnök:  Szathmári Melinda

Tagok: Berta József, Rendek Zsuzsanna

Tartalék tagok: Olasz Katalin, Pálkövi Mária

 4. A Közgyűlés időpontja:

2023. május 12. 16 óra.

Helye: Európa 2000 Középiskola

  1. Budapest, Gizella út 42-44.

5.Tóth Ilona pályázati csoportvezető az elnyert NEA pályázatról tartott beszámolóját a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.

6.Turi Katalin alelnök asszony beszámolóját az új Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció megalakulásáról a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.

7.A MTT Elismerő Oklevelét a Miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon közösségének ítélte a MTT Elnöksége. A kitüntetés átadására az Intézmény 2023./24. tanévének megnyitóján kerül sor.

 Felelős: Dr. Balogh László         

Határidő: 2023. szeptember


Határozatok tára (E/2022. 15-22.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2022. október 12. 14 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium
1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt  szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

15. Az Elnökség a MTT  2022. évi január 1- szeptember 30. közötti gazdálkodási jelentését  elfogadta.
16. Az Elnökség MTT 32. Országos Konferenciájáról szóló beszámolót elfogadta, megjelenését a Tehetség újság 2022. évi 3-4 . összevont számában támogatja.
Felelős: Balogh László
17. Az Elnökség felkéri a szekciók vezetőit megvalósítható, konkrét programok kidolgozására, decemberi határidővel.
        Felelős: Turi Katalin
18. Az Elnökség  megbízza Farkas György igazgató urat, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumának vezetőjét az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció” létrehozására.
Felkérő levél írásáért felelős: Balogh László
Határidő:  október 31.
19. Az Elnökség felkéri a versenyszervezéssel kapcsolatos támogatást kérő négy intézmény vezetőit, hogy pályázatukat a következő évben (2023.) nyújtsák be a Kulturális és Innovációs Minisztérium fórumülésére, melynek vezetője Dr. Hornung Ágnes.
       Felelős: Turi Katalin és a szekciók vezetői
20. Az Elnökség a MTT a megújult szórólapjának Roll-up tervét véglegesítette és elfogadta.
Felelős a megvalósításért: Kormos Dénes
Határidő: december 31.
21. Az Elnökség  elfogadta a működési költségekre a 2022 őszén, a közeljövőben beadandó NEA pályázat tartalmi struktúráját.
Felelősök a részletes kidolgozásért és a beadásért: Tóth Ilona, Kormos Dénes, Szénási Istvánné és Tóth Tamás
22. Az Elnökség elfogadta a MTT  a soron következő országos konferenciáinak helyét és idejét:
– 2023. szeptember: Békéscsaba
Felelős: Kőrösi Tibor
-2024. szeptember: Pécs
Felelős: Turi Katalin


Határozatok tára (E/2022. 7- 14.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2022. május 13. 14 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium
1143    BUDAPEST, Gizella út 42-44.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt  szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

7. A MTT 2021. évi szakmai és gazdasági beszámolóját, valamint a Közhasznúsági jelentést és az SZJA 1 %-nak felhasználásáról szóló összegzést az Elnökség elfogadja, annak Közgyűlés elé terjesztését javasolja.
Határidő: május 13.
Felelős: Balogh László

8. Az Elnökség a MTT bankszámla-kivonat igénylését szorgalmazza és támogatja.
Határidő: folyamatos.
Felelősök: Balogh László, Szénási Istvánné és Generál Zsuzsanna

9. Az Elnökség a  MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának programját, a rendezvény meghívóját és jelentkezési lapját elfogadja és kiküldésre javasolja.
Határidő: augusztus vége
Felelős: Balogh László, Csernaburczky Ferenc

10. Az Elnökség Geffert Évát és Heimann Ilonát felkéri egy, a Tehetség újságban megjelenő Ritók O. Pálné munkásságának méltatásáról megemlékező cikk megírására.
Felelős: Heimann Ilona

11. A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív beérkezett válaszainak elemzése Vasvári Zoltán vezetésével versenyszervezői szekcióülésen történjen meg. Az elhangzottakról tájékoztatást kér a MTT vezetősége.
Határidő: június második fele
Felelős: Turi Katalin

12. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Elnökének küldendő levél megírását egy későbbi időpontra halasztja az Elnökség.
Határidő: a következő elnökségi ülés
Felelős:Balogh László és Polonkai Mária

13. Az Elnökség öt darab „aranykitűző” –t rendel, melynek fedezetére felhasználható a „Bonis Bona” társasági kitüntetés 1 millió forintos megnyert díja.
Felelős: Balogh László

14.    Az Elnökség a  MTT 32. Országos Konferenciáján átadandó alábbi kitüntetéseket ítéli oda:
Aranykitűző:
– Farkas György – Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
                  igazgatója
– Papp András – Európa 2000 Gimnázium igazgatója
              A MTT Oklevele: Kazincbarcikai Irinyi Református Oktatási Központ
Átadásért megszervezéséért felelős: Balogh László, Sarka Ferenc  és Bohdaneczky Lászlóné


Határozatok tára (E/2022. 1-6.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2022. március 30. 14 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium
1143  BUDAPEST, Gizella út 42-44.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt  szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

1. A MTT 32. Országos Konferenciájára javasolt szakmai programot a soron következő elnökségi ülésen véglegesítjük.
Határidő: május 13.
Felelősök:  Csernaburczky Ferenc és Balogh László

2. Az Elnökség  Turi Katalin és Sarka Ferenc  alelnökök több hónapos előkészítő munkájának  eredményeként levélben felkéri Vasváry Zoltán tanár urat, hogy vállalja el az újra megalakuló Versenyszervezési Szekció vezetését. Egyben arra is kérjük őt, hogy szervezze meg  a vezető-választást, s az eredményről levélben (időpont, helyszín, szavazati arány) tájékoztassa a felkérő levelet író Balogh László MTT-elnököt. E levélben tájékoztatást kell adnunk arról is, hogy a vezetőt Alapszabályunk előírásai szerint a Szekció tagjai (legalább 5 fő) maguk választják meg.
Határidő: április 30.
Felelős: Balogh László

3. Az Elnökség kéri, hogy az újonnan induló Versenyszervezési szekció vezetősége a „MTT szakmai védnöksége” kérdésében, írásban tételesen sorolja fel elvárásait.
Felelősök: Turi Katalin és Sarka Ferenc
Határidő: május 13. (Elnökségi Ülés)

4. Az alábbi 5 tehetséggondozó szervezet a Nemzeti Tehetséggondozó Koordinációs Fórum (NTKF) meghívásos versenypályázatán való részvételét támogatjuk, abban az esetben, ha  bizonyítják tényekkel és adatokkal, hogy a követelményeknek megfelelnek. Az alábbi szervezetek gyűjtsék össze és fogalmazzák meg a versenyeik tartalmát ismertető rövid  (15-20 soros) jellemzéseket, melyekkel alátámasztják kérésüket.
Kossuth Szövetség (Budapest)
Curie Alapítvány  (Szolnok)
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza)
Míg- megnövök Alapítvány  (Nyíregyháza-Sóstó)
Kocka Kör (Debrecen)
Felelősök: Turi Katalin és Sarka Ferenc
Határidő: április 15.

5.Az előző pontban szereplő szervezetek mindegyike egy versenyt válasszon ki az NTKF pályázatra. A tervezetet a vezetők juttassák el Balogh Lászlóhoz, a MTT elnökéhez.
Határidő: április 15.
Felelős: Turi Katalin

6.A soron következő MTT Közgyűlés időpontja május 13. 14 óra
Helyszíne: Európa 2000 Gimnázium, Budapest.
A közgyűlés napirendi pontjai:
• Elnökségi beszámoló a MTT 2021. évi munkájáról, melynek része
• Gazdasági beszámoló
• Közhasznúsági beszámoló
    Elkészítési határidő: május 8.
    Felelős: Balogh László


Határozatok tára (E/2021. 15-26.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2021. november 3. 14 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium
1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt  szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

15. A szekcióvezetőknek online értekezlet kell tartani  2021.december első felében – a hagyományos időpontban, valamelyik szerda délután.
16. Az Elnökség megbízza a területért felelős alelnököket, hogy készítsék el a kérdőív tervezetét  a tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetének feltérképezéséhez, és azt terjesszék az Elnökség elé.
17. Az évekkel ezelőtt megszűnt Versenyszervezői szekciót újra kell szervezni, és javaslatot kell beterjeszteni az Elnökségnek a szekcióvezető személyére.
18. A területért felelős alelnökök az Elnökség által jóváhagyott kérdőív alapján mérjék fel a tagság bevonásával az MTT tagjait és/vagy szervezeteit érintő tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét, összesítsék a beérkezett adatokat, javaslatokat,  és terjesszék azokat a következő elnökségi ülés elé.
19. Küldjük ki  a MTT Szakmai Tanácsadó Testülete tagjainak  a versenyszervezéssel kapcsolatos kérdőívet, ezzel aktivizálni tudjuk őket ebben a járvány-helyzetben is.
20. A  szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén  a „Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek  felhasználásával”  problémakört  tűzzük napirendre.
21. Az Elnökség  megbízza Balogh László elnököt, hogy a Honlap tartalmi gazdagításának  lehetőségeit tekintsék át Varga Árpád tanár úrral, a Honlap főszerkesztőjével.
22. Kéri az Elnökség a MTT-tagokat, hogy próbáljanak további támogatókat szerezni a Tehetség folyóirat minél nagyobb számban történő nyomdai kiadásához. (A támogatást a MTT bankszámlájára tudják átutalni, megjelölve a küldő szervezet, illetve személy nevét, valamint a támogatás célját.)
23. Ebben az évben is nyújtsunk be NEA-pályázatot – most működési költségekre. Ennek koordinálására a gazdasági ügyekért felelős Tóth Tamás alelnököt kérjük fel.
24. Az alábbi intézmény évek óta kiemelkedő jelentőségő tehetséggondozó munkáját figyelembe véve, Balogh László elnököt felkérjük, hogy  tárgyaljon az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) főigazgatójával, Csernaburczky Ferenccel a 2022.  évi 32. Országos MTT- Konferencia megrendezésének tartalmi és szervezeti kérdéseiről, s tegyenek előterjesztést a MTT Elnökségének 2022. tavaszi ülésén a szokásos szempontok szerint.
25. Az ülésen sor került egy új MTT-tag felvételére – egyhangú támogatással.


Határozatok tára (E/2021. 1-14.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2021. március 3. 14 óra
Helye: Európa 2000 Gimnázium
1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.


Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt  szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

1. Az Elnökség  elfogadta az írásos összegzést a MTT 2020. évi gazdálkodásáról, kérve a készítőktől az összegző táblázat kiegészítését  az előző évi, a 2019. dec. 31-i maradvány összegével.
2. Az Elnökség kéri az előterjesztés készítőit, hogy 2021. április 15-ig pótolják a gazdálkodási beszámolóhoz a most még hiányzó mellékleteket: a közhasznúsági jelentést, illetve a Társasághoz utalt SZJA 1% -nak felhasználásáról az összegzést. Ezt követően ezek kiküldésre kerülnek a Vezetőség tagjaihoz áttekintésre és internetes szavazásra.
3. Az adatnyilvántartás a maga teljességében három személy birtokában lehet: a MTT elnöke, titkára és adatkezelési koordinátora. Bármilyen adathoz csak az elnökön keresztül juthat hozzá bárki is, hozzá kell küldeni írásban az erre vonatkozó igényt, a kérés okait is feltüntetve.
4. A MTT Vezetősége tagjainak (Elnökség és Felügyelő Bizottság)  elküldi az adatkezelési koordinátor a tagság teljes névsorát, de más adatot nem.
5. A szekcióvezetők megkapják a szekciók munkájának irányításához – Túri Katalin alelnök közvetítésével – az általuk vezetett szekciók névsorát, valamint az elérhetőségüket: lakcím, email-cím.
6. Van több mint 80 tagunk, akik nem jelöltek meg eddig szekciót, amelyben dolgozni kívánnak. Az ő listájukat (név, lakcím, email-cím) minden szekcióvezető megkapja – ugyancsak Turi Katalin alelnök közvetítésével, hogy tudjanak közülük verbuválni új tagokat saját szekciójukba
7. Kiindulási pontként a további munkánkhoz elfogadtuk az „Alapelvek a MTT munkájában a  Facebook lehetőségeinek felhasználáshoz”,  javasolva az abban leírtak  gyakorlati megvalósításának elkezdését a szekcióvezetők bevonásával.
8. Javasoljuk az Adatkezelési Szabályzatunkat 2021. április 15-ig egy melléklettel kiegészíteni, amelyben megfogalmazzuk az  „Alapelvek a MTT munkájában a  Facebook lehetőségeinek felhasználáshoz” kapcsolódó speciális szabályokat.
9. 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a 2020-ban  elmaradt konferenciát a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
10. A MTT 2020-ban elmaradt 31. Országos Konferenciájának  programját és a lebonyolítás technikai feltételeinek összegzését Farkas György igazgató úrnak és Balogh Lászlónak június elején  kell az Elnökség elé terjesztenie elfogadás céljából.
11. A Tehetség folyóirat 2021. évi számainak  nyomdai kiadásához az anyagiak jelen információink szerint – szerény keretek között – rendelkezésre állnak, tehát meg kell jelenniük ebben a formátumban is a folyóirat ez évi számainak.
12. Az Elnökség azt kéri a Tehetség folyóirat kiadásának tartalmi és szervezési felelőseitől, hogy az anyagi feltételek konkrét alakulásától függően, a Nyomdával minden számra külön-külön szerződést kössön a MTT, s abban kerüljön rögzítésre minden alkalommal az aktuális példányszám.
13. Következő elnökségi ülést vagy a Közgyűlés májusi összehívása esetén ugyanazon a napon személyes részvétellel tartunk, vagy június elején online formában.
14. A járványügyi  veszélyhelyzet következő hetekben történő feloldása esetén összehívjuk még május 31. előtt a Közgyűlést a MTT  2020. évi munkáról szóló jelentések megtárgyalása céljából, vagy – kedvezőtlen járványügyi helyzetben – csak ezen időpontot követően, „utólagos” elfogadásra terjesztjük ezeket a dokumentumokat e plénum elé.


Határozatok tára (E/2020. 11-20.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Iroda,  Budapest, XI. Erőmű u. 4.
Időpont: 2020. okt. 14. 13 órától

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt szavazással  egyhangúlag  fogadták el a következő tartalommal:

11. Az  Elnökség  új munkamegosztását  a jelenlevő elnökségi tagok egyhangúlag megszavazták.
12. A feltételek biztosításáért, a MTT 1. Online  Konferenciájának megszervezéséért és lebonyolításért az Elnökség  ezúton is kifejezi  köszönetét elsősorban az Európa 2000 Gimnázium és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos  Gimnázium vezetésének, valamint  minden további közreműködőnek (előadók, technikai megvalósításban, szervezésben szerepet vállalók, a Balassi Gimnázium kulturális műsort adó diákjai, stb.).
13. Az Elnökség  egyetért azzal, hogy 2020. december 31-ig le kell zárni a tagnyilvántartás felülvizsgálatát. Ezért megbízza Tóth Ilonát és Szénási Istvánnét, hogy az egyeztetési folyamatot Balogh László közreműködésével végezze el ez év végéig: újabb felszólítást kell küldeni  az elmaradt 2020-as tagdíjak fizetésére, valamint az elmaradt adatmegújítások pótlására – ezeket legkésőbb november első felében ki kell küldeni, kérve ezek visszaküldését november 30-ig.
14. Az Elnökség – egyhangú állásfoglalással – felkéri Turi Katalin alelnököt, hogy minden szekcióvezetőt levélben tájékoztasson a két új szekció megalakulásáról és tevékenységük fő vonásairól, ráirányítva figyelmüket a kapcsolat-építés lehetőségeire.
15. Az Elnökség felkéri Turi Katalin alelnököt, hogy a szekcióvezetők kapjanak részletes tájékoztatást a MTT Facebook oldaláról, kérve működésének támogatását hírekkel, információkkal, jó gyakorlatokkal, stb.   
16. Az Elnökség jelenlevő tagjai támogatják a pályázási csoport elképzeléseit 2020-as a NEA-pályázatra vonatkozóan , s kérik, hogy Tóth Tamás alelnök irányításával készítsék el idejében a beadandó pályázatot, s egyeztessék annak tartalmát és beadási körülményeit Balogh László elnökkel.
17. Az Elnökség támogatja a Laczo Sylvia által megfogalmazottakat: ki kell dolgozni a MTT-n belüli mechanizmusait a Facebook-megjelenés további bővítésének, kiemelten a szekciók közötti kapcsolatokra, információáramlásra építve.
18. Az Elnökség tagjai egyhangúlag egyetértenek abban – ez már a IV. napirend tárgyalásánál is megfogalmazódott, hogy a Facebookra felkerülő anyagokat előzetesen „szűrni” kell, erre ki kell alakítani a MTT-n belüli kontroll-rendszert.  
19. Megbízza az Elnökség   Turi Katalin alelnököt, hogy vezetésével alakuljon egy előkészítő csoport, amely magában foglalva  Laczo Sylviát a MTT Facebook-irányítóját, valamint Varga Árpádot, a MTT-Honlap főszerkesztőjét, s   a mai ülés 17. és 18. határozatában megfogalmazott célok teljesítéséhez e csoport dolgozzon ki egy részletes tervet november 30-ig, amelyet eljuttatunk véleményezésre a Vezetőség tagjaihoz. Így december közepére egyfajta „szabályzata” kialakulhat a MTT-Facebook működésének.
20. A MTT Elnöksége  felvette a MTT tagjai sorába a következőket: Kelemen Sándor tanár, Pécs; Sas Éva tanár, Körösladány.


Határozatok tára (E/2020. 6-10.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2020. augusztus 28. 13 óra
Helye: EU 2000 Középiskola, Budapest, Gizella u. 36.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt szavazással – a kitüntetéseket titkos szavazással, egyhangúlag  fogadták el a következő tartalommal:

6. A MTT 2019. évi szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
7. A szakmai beszámoló részeként a gazdasági beszámolót és a MTT közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadta.
8. Az alábbi kitüntetési javaslatokat az elnökség egyhangúlag megszavazta:
      „Tehetségekért” kitüntetés: Tóth Ilona
      A MTT Elismerő Oklevele kitüntetés:                                                         
      – Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete                                       
                                    –  Budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
9. Az alábbi tagok és intézmény tagsági felvételének kérelmét egyhangúlag elfogadta.
 -Miskolci Premier Művészeti Iskola
       -Tóthné Zsoldos Éva
       -Lévai Katalin
       -Luczné Bodnár Edit
       -Fehértói Anett
10. A MTT 31. Országos Konferenciája helyett – tekintettel a vírusjárvány erősödésére – a MTT  I. digitális konferenciájának megrendezését az elnökség egyhangúlag elfogadta szept. 25-én délutánra.


Határozatok tára (E/2020. 1-5.)
Készült a MTT elnökségi ülésénIdőpontja: 2020. március 4. 13 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag  fogadták el a következő tartalommal:

1. Az Elnökség elfogadta a  2020.  évi Közgyűlés napirendjét, helyszínét és időpontját: Szerencs, Bolyai János Katolikus Általános Iskola, 2020. május 16. 12 óra.     A Közgyűlés napirendi pontjai: a/ Elnökségi beszámoló a MTT 2019-ben végzett munkájáról      b/Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról   c/  Közhasznúsági jelentés elfogadása     d/ Tisztújítás.     
2. Az Elnökség elfogadta a 2020. évi  Közgyűlésen  lebonyolítandó tisztújítás  előkészítésének tervét a MTT Alapszabálya alapján.            
3. Az Elnökség elfogadta a MTT 2020. szeptember 25-26-án Budapesten megrendezendő, 31. Országos Konferenciájának kerettervét.
4. Az Elnökség elfogadta a Tehetség folyóirat 2020. évi nyomdai megjelentetésének feltételrendszerét.
5. A soron következő Elnökségi és Felügyelőbizottsági együttes ülés időpontja: 2020. május 15.(péntek) 11 óra;  helyszín:  Szerencs, Bolyai János Katolikus Általános Iskola.


Határozatok tára (E/2019. 16-20.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2019. november 13. 13 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt szavazással,  egyhangúlag  fogadták el, a következők  szerint:

16. Az Elnökség elfogadta a MTT Adatvédelmi Tájékoztatójához kapcsolódó belső feladatrendszerét, eljárásrendjét.
17. Az Elnökség elfogadta Nemzeti Együttműködési Alap  kiírására készített MTT- pályázatot, s benyújtásra felkérte Szénási Istvánné, Tóth Ilona, Tóth Tamás és  Kormos Dénes pályázatírókat.
18. Két új MTT-szekció létrehozását fogadta el az Elnökség: a  Lions Clubok Szekció Fehértói Anett vezetésével fog működni, a Digitálizáció  és Innováció a Tehetséggondozásban Szekció Papp András vezetésével végzi munkáját.
19. Az Elnökség négy új tagot vett fel a Magyar Tehetséggondozó Társaságba.
20. A soron következő Elnökségi és Felügyelőbizottsági együttes ülés időpontja: 2020. március 4.(szerda) 13 óra;  helyszín: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda, Budapest, Erőmű u. 8..


Határozatok tára (E/2019. 9-15.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2019. szeptember 20. 11 óra
Helye: Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium  (Eger, Ifjúság u. 2.).

Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

9. Adatkezelési koordinátorként  felkéri az Elnökség Tóth Ilonát az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az Elnökség munkájában a jövőben állandó meghívottként vesz részt.
10. A MTT Honlapra felkerülő  Adatvédelmi tájékoztatóját az előterjesztett  formában a MTT Elnöksége  elfogadja.
11. Az Adatvédelmi  tájékoztatónk alapját jelentő, ezen ülésen előterjesztett MTT tevékenységrendszerét az Elnökség elfogadja.
12. Az adatvédelemmel kapcsolatos belső munkamegosztás személyekre lebontott javaslatait az Elnökség elfogadja.
13. Az Adatvédelmi szabályzat belső algoritmusának kidolgozását a következő elnökségi ülésre (november 13.) a MTT Elnökségének érintettjei  elvégzik.
14. Az Elnökség elfogadja a Tehetség folyóiratunk 2019.  3. és 4. számának összevont formában történő kiadását, tekintettel  a 30. Jubileumi MTT Konferencia megjelenő anyagainak jelentős terjedelmére .
15. A soron következő Elnökségi és Felügyelőbizottsági együttes ülés időpontja 2019. november 13. (szerda) 13 óra; helyszín: Újbudai Pedagógiai Iroda, Budapest, Erőmű u. 8..


Határozatok tára (E/2019. 1-8.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2019. május 17. 13 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola 1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.


Az alábbi határozatokat az Elnökség  jelenlevő tagjai nyílt , illetve  titkos (4. és 5. határozat) szavazással egyhangúlag  fogadták el, az alábbiak szerint:

1. Az elnökségi beszámolót a 2018. évi munkáról, valamint annak Közgyűlés elé terjesztését.
2. A 2018. évi gazdasági beszámolót, valamint annak Közgyűlés elé terjesztését.
3. A 2018. évi Közhasznúsági Jelentést, valamint annak Közgyűlés elé terjesztését.
4. A MTT 2019. évi 30. Országos Konferenciájának időpontját (szeptember 20-21.) és helyszínét (Eger: Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, plenáris ülés: Eszterházy Károly Egyetem).
5. A MTT Tehetségekért kitüntetését Győriné Csomó Ildikónak, a MATEHETSZ alprogramvezetőjének, valamint Demarcsek Györgynének, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának ítélte oda 2019-ben az Elnökség. (Átadására a 2019. szeptember 20-21-i  30. Országos MTT Konferencián kerül sor.)
6. A MTT Kitüntető Oklevelét az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumnak ítélte oda az Elnökség. (Átadására a 2019. szeptember 20-21-i  30. Országos MTT Konferencián kerül sor.)
7. A MTT aktuális Adatkezelési Szabályzatának elkészítésében jogi szakértő közreműködését kérjük.
8. A MTT a soron következő együttes elnökségi és felügyelőbizottsági ülését 2019. szeptember 20-án 11 órai kezdettel Egerben tartja, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban (Ifjúság u. 2.).


Határozatok tára (E/2018. 14-15.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2018. november 9. 13 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola, 1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

14. A MTT Hírlevelének szükségességét a jelenlevők egyhangúlag elfogadták,  a részletek kidolgozására a következő elnökségi ülésen kerül sor .
15.A soron következő elnökségi és felügyelőbizottsági együttes ülés időpontja: 2019. március 6., 14 órai kezdettel. Helyszín: ÚJBUDAI  PEDAGÓGIAI  IRODA,  BUDAPEST, XI. Erőmű u. 8.
Egyhangú elfogaadás.


Határozatok tára (E/2018. 12-13.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2018. szeptember 21. 11 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola, 1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

12. 2018. november 9-re műhelybeszélgetést szervezünk a közös munkában résztvevő Lions     klubok, a MTT Elnöksége és Felügyelő Bizottsága, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület számára.
Egyhangú elfogadás.
13.A MTT a soron következő együttes elnökségi és felügyelőbizottsági ülését 2018. november 9-én 13 órai kezdettel tartja, melynek helyszínéről külön értesítést kapnak az érintettek.
Egyhangú elfogadás.


Határozatok tára (E/2018. 10-11.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2018. május  26 . 14 óra
Helye: Európa 2000 Középiskola, 1143 BUDAPEST, Gizella út 42-44.

10. Az MTT új szóróanyagának véglegesített változatát a soron következő szeptemberi
elnökségi  ülésre, végső, nyomdai formába rendezésre terjesztjük elő.
Egyhangú elfogadás.
11. Az MTT új emblématervét a Közgyűlés „Egyebek” részében elfogadásra javasoljuk.
Egyhangú elfogadás.


Határozatok tára (E/2018. 1-9.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2018. május  16 . 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

1. A 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott „Cselekvési terv a  szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez” anyag alapján készült,  rövidtávra szóló  feladatcsokrot Turi Katalin alelnök előterjesztésében  az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
2. A 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott „Cselekvési terv a  MTT  gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” anyag alapján készült, Tóth tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag által előterjesztett,  rövidtávra szóló feladatcsokrot az Elnökség  egyhangúlag elfogadta.
3. A MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag  végső változatának szövegrészét az Elnökség  egyhangúlag elfogadta, s felkérte Kormos Dénes elnökségi tagot, hogy díszítésekkel készítse el a nyomdakész változatot.
4. A MTT 2017. évi gazdálkodási beszámolóját  az Elnökség és a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta és Közgyűlés elé terjesztését javasolta.  
5. A MTT 2017.  Közhasznúsági jelentését az Elnökség és a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta és Közgyűlés elé terjesztését javasolta.
6. A 2017. évi Elnökségi beszámolót a MTT munkájáról a jelenlevők egyhangúlag elfogadták és Közgyűlés elé vitelét javasolták.
7. A megújított MTT logó tervét az Elnökség egyhangúlag elfogadta és a Közgyűlés elé vitelét javasolta.
8. A soron következő MTT Országos Konferenciáján átadásra kerülő  Tehetségekért kitűzőt és Oklevelet  a MTT Elnöksége, titkos szavazással – mindkét jelöltre vonatkozóan egyhangúlag – a következő  két személynek ítélte oda: Ábrám Tibor, a Miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója, Dr. Pappné Herr Anna, a Zuglói Európa 2000 Középiskola alapítója és  örökös  igazgatója.
9. A MTT Dicsérő Oklevelét az Elnökség a  Miskolci Rendészeti Gimnázium és Szakközépiskolának ítélte oda. A szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás.


Határozatok tára (E/2017. 26-38.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2017. december 6 . 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

Az Elnökség az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg.
 
26.A MTT gazdasági helyzetének megerősítésére tett javaslatok rövidtávú koncepciójának részleteit a következő elnökségi ülésre (2018. febr. 28.) a felkért elnökségi tagok Tóth Tamás alelnök úr vezetésével kidolgozzák és javaslatot fogalmaznak meg a megvalósításukra.
27.Cégek megkeresése lehetőségeinek felkutatásával  megbízza az Elnökség Kormos Dénes, Dávid Imre és Bíró Gábor vezetőségi tagokat, határidő: febr. 28.
28.A MTT vállalja  a Társaság tagjai,  a MTT-t szponzoráló cégek és más személyek által beküldött szakmai kérdések megválaszolását. A megvalósítás részleteit meg kell tervezni a következő elnökségi ülésre (2018. febr. 28.) Turi Katalin alelnök asszony vezetésével.
29.Az Elnökség a működési feltételek (az országos helyzet bizonytalanságaiból fakadó)  hiánya miatt  határozatlan időre felfüggeszti   a Versenyszervezői szekció tevékenységét.
30.A versenyek listájának elkészítésében a MTT felajánlja szakmai segítségét a MATEHETSZ-nek,  az  ilyen irányú szakmai kapcsolat kiépítésével az Elnökség Sarka Ferenc alelnök urat bízza meg.
31.A Társaság levélben fordul dr. Csépe Valéria miniszteri biztos asszonyhoz, melyben felajánljuk segítségünket a tehetséggondozás területének szakmai kérdései megválaszolásában. Felelős: Balogh László elnök és Polonkai Mária alelnök
32.A MTT Elnöksége rendszeresen Hírlevelet készít a jövőben, és elküldi azt  a tagoknak. A Hírlevél struktúrájának, elkészítése és megjelenése  rendszerességének, valamint  felelősének  megtervezésére az Elnökség felkéri Sarka Ferenc és  Gyurcsó Zsuzsa elnökségi tagokat, határidő: 2018. február 28.
33.A MTT bemutatkozó kártyát készít, melynek megtervezésével megbízza Sarka Ferenc alelnök urat, határidő: 2018. febr. 28.
34.A MTT nyomtatásban megjelenő szóróanyagának végleges változatát a következő elnökségi ülésen (2018. Febr. 28.) fogadjuk el, az anyag előkészítéséért felelős: Gyurcsó Gyuláné, Kormos Dénes, Turi Katalin elnökségi tagok.
35.A MTT tagsági listájának pontosítását tovább kell végezni, s a következő elnökségi ülésen (2018. febr. 28.) áttekinteni a helyzetet, felelős: Balogh László és Szénási Istvánné.
36. Az elektronikus belső levelezési rendszer feltételeinek áttekintését, a megvalósítás lehetőségeit a következő elnökségi  ülésen (2018. febr. 28.) újból napirendre tűzzük, felelős: Varga Árpád, a MTT-Honlap  főszerkesztője és rendszergazdája.
37.A MTT emblémájának változtatására beérkezett javaslatot az Elnökség a 2018. május 26-i Közgyűlés elé terjeszti  döntés meghozatala céljából.
38. A MTT 2018. évi rendes Közgyűlésének időpontja és helyszíne: május 26. (szombat) 11 órai kezdet, Budapest,   Európa 2000 Középiskola, cím: 1143. Budapest, Gizella út 36. (http://www.europa2000.hu/ )


Határozatok tára (E/2017. 22 – 25.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2017. október 11 . 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

Az Elnökség az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg. 

22. Turi Katalin alelnök asszonynak  MTT Szakmai Tanácsadó Testülete megalakulásáról és     első üléséről szóló tartalmi beszámolót az Elnökség elfogadta, s felkérte alelnök asszonyt a javaslatok alapján részletes cselekvési terv elkészítésére a szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez, határidő. 2017. december 6. (következő elnökségi ülés).
23. A MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására a Tóth Tamás és Kormos Dénes elnökségi tagok által készített anyagot az Elnökség kiindulási keretként elfogadta, s kérte az előterjesztőket, hogy a következő elnökségi ülésre (2017. dec. 6.) részletes cselekvési tervet dolgozzanak ki a témakörben.
24. A MTT-Honlapra Balogh László elnök által készített „Rólunk” részletes tájékoztató anyagot a Társaság munkájáról az Elnökség elfogadta, s kérte a régi anyag lecserélését erre az újra.
25. A MTT tagsági listájának pontosítási munkálatait tovább kell folytatni, s vissza kell térni a helyzet áttekintésére a következő elnökségi ülésen (2017. dec. 6.), felelős: Balogh László és Szénási Istvánné.


Határozatok tára (E/2017. 13-21.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2017. július 5 . 11,00 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

13. A MTT új elnökségi munkamegosztás-tervezetét apróbb korrekciókkal az Elnökség egyhangúlag elfogadta. Ezt kihelyezzük a MTT-Honlapra.
14. A MTT Elnöksége a feladatoktól függően szükség szerint, de minimum negyedévenként tart rendes ülést, egyhangú elfogadás.
15. A  Szakmai Tanácsadó Testület személyi összetételére tett javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta a következők szerint: az SzTT tagjai – funkciójukból fakadóan az Alapszabály szerint – a szekciók vezetői (11 fő) , valamint felkérésre kerülnek az Elnökség által a korábbi választmányi tagok (6 fő), az elnökségi ülésen  jelenlevők  további hat szakembert jelöltek tagként munkájuk rövid méltatása mellett: Veres Pál, Horváth Péter, Pálkövi Mária, Csicsely Ildikó, Baranyai Zoltánné és Dávid Mária. Így 23 fős Szakmai Tanácsadó Testületet választott meg az Elnökség, a Testület 2017. szeptember 1-től fog működni.
16. Az SZTT munkájának irányítására Balogh László Turi Katalin alelnököt javasolta, aki hivatalból mint szekcióvezető is tagja a Testületnek. A javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
17. Az Elnökség megbízza Tóth Tamás és Kormos Dénes elnökségi tagokat, hogy a következő elnökségi ülésre gyűjtsenek össze ötleteket – mások bevonásával is – a MTT gazdasági helyzetének megerősítésére.
18. Az Elnökség egyhangú szavazással megbízta  Szénási Istvánné titkárt, hogy a 2017. május 20-i  Közgyűlés által elvégzett Alapszabály módosítását tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet és egyéb szükséges anyagokat  legkésőbb július 15-ig nyújtsa be a Fővárosi Törvényszékre.
19. Varga Árpád tanár urat, a MTT-Honlap főszerkesztőjét és rendszergazdáját – Százdi Antallal, a Tehetség folyóirat főszerkesztőjével együtt – állandó meghívottként invitáljuk  minden elnökségi ülésre , egyhangú elfogadás.
20. A MTT tagsági listáját a következő elnökségi ülésre (okt.11.) pontosítani kell, a szükséges elérhetőségek feltüntetésével, felelős: Balogh László és Szénási Istvánné,  egyhangú határozat.
21. A MTT-ről szóló tájékoztató  szóróanyagot a következő elnökségi ülésre megújítjuk, felelős: Balogh László, Kormos Dénes, Sarka Ferenc, egyhangú határozat.


Határozatok tára (E/2017. 7-12.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2017. május 10 . 9,30 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.

7. A MTT 2016. évi tevékenységére vonatkozó Közgyűlési  szakmai  beszámolót és annak szerves részét képező gazdasági beszámolót, valamint a Közhasznúsági jelentést az Elnökség egyhangúlag elfogadta, és javasolja Közgyűlésen történő előterjesztését.
8. A Közgyűlés lebonyolításában közreműködők személyére vonatkozó javaslatot a Közgyűlés számára az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta az Elnökség:
–    A Közgyűlés levezető elnökére javaslat: Heimann Ilona alelnök
–    Jelölő Bizottságra javaslat: ( Személyi akadályoztatások miatt módosításra került az Elnökség 2017. márc. 1-i,  vonatkozó 3. határozata.)
 Kőrösi Tibor elnök,  tagok: Szatmári Melinda , Berta József , Rendek Zsuzsa.
–    Szavazatszámláló bizottság: Tóth Ilona   elnök, tagok: Szőllősi István, Gajda Attila.
–    Jegyzőkönyvvezető: Bohdaneczky Lászlóné
–    Jegyzőkönyv-hitelesítők: Rendek Zsuzsa és Olasz Katalin
9. A Elnökség és a Felügyelő Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatait a Jelölő Bizottsághoz továbbítja az Elnökség – egyhangú elfogadás.
10. Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy  Szénási Istvánné titkárt bízza meg a következő feladattal: a mai Közgyűlés után az  Alapszabály módosítási kérelmét  ügyvédi segítséggel adja be a megjelölt határidő szerint a Fővárosi Törvényszéknek – a Fővárosi Törvényszéktől érkezett levél előírásaival  és a Közgyűlés határozataival összhangban –  az „Egyesület Változásbejegyzése iránti kérelme”  formanyomtatványon.
11. A MTT 2017. évi  „Tehetségekért” kitüntetésére két  javaslat érkezett:  Molnár Isvtánné igazgató – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas; Virágné Katona Zsuzsanna igazgató – Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós. A javaslatokat az Elnökség titkos szavazással mindkét esetben egyhangúlag elfogadta. A kitüntetések átadására a MTT 28. Országos Konferenciáján, 2017. szeptember 22-én kerül sor.
12. A május 20-i Közgyűlésen  újonnan megválasztott Elnökség és Felügyelőbizottság 2017.  július 5-én 11-16 óra között tartja alakuló együttes ülését a  XI. Kerületi Pedagógiai Irodában , Budapest, XI. Erőmű u. 8.
A javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.


Határozatok tára (E/2017. 1-6.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2017. március 1 . 13 óra
                             Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Iroda , Budapest, XI. Erőmű u. 8.
1. A MTT Elnöksége a tisztújítás tervezetét  elfogadta az alábbiak szerint, s javasolja azt a május 20-i Közgyűlés elé terjeszteni – egyhangú elfogadás.
•    Az Elnökség létszámát javasoljuk a tisztújító Közgyűlésnek 11 főre emelni, ennek keretében az alelnökök létszámát két fővel javasoljuk növelni, egyrészt a szekcióvezetők munkájának  eddiginél hatékonyabb irányításához, másrészt a  gazdasági feladatok eredményesebb  ellátása céljából.
•    A Választmány megszüntetése után a szakmai feladatok megtervezésében és végrehajtásában – az Alapszabályban rögzített célok folytatása mellett – a létrehozandó Szakmai Tanácsadó Testület fog segítséget nyújtani .
2.  A MTT soron következő tisztújító Közgyűlésére az alábbi napirendet az Elnökség egyhangúlag fogadta el.
1.    Elnökségi és gazdasági beszámoló. Előadók: Balogh László és Szénási Istvánné
2.    Közhasznúsági jelentés előterjesztése. Előadó: Szénási Istvánné
3.    Tisztújítás
4.    Időpont: 2017. május 20. 11 óra. Közgyűlés
Hely: EU Középiskola Zugló
3. A Jelölő Bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot egyhangúlag elfogadta az Elnökség:
Elnök: Dr. Velkey  László
Tagok: Kőrösi Tibor, Borosné Jakab Edit és Berta József
A felkérésre kerülő személyek akadályoztatása esetén a személyi  összetétel javaslatát  a  Közgyűlés előtti elnökségi ülésen módosítjuk.
4. A „Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elismerő Oklevele” kitüntetés alapítására és odaítélésére vonatkozó Szabályzatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
5. A  MTT Elismerő Oklevelének odaítélését   a Mátészalkai Móricz Zsigmond  Általános Iskolának  az Elnökség egyhangúlag megszavazta, átadására májusban az iskola ünnepi konferenciáján kerül sor.
6.A Tehetség folyóirat fennállása 25. évfordulójának megünneplését az Elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint.
              -A 2018. évi első számban új és korábbi írások gyűjteményével  fog történni a megemlékezés.
             -A hivatalos ünnepi megemlékezést a MTT tavaszi törökszentmiklósi konferenciáján tartjuk.


Határozatok tára (E/2016. 7-8.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2016. okóber 5 . 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
          Budapest, XI. Erőmű u. 4.

4. A  2016. március 9-i Közgyűlésen módosított   és a Fővárosi Törvényszékre benyújtott Alapszabályának  hiánypótlással kiegészített  anyagát  az Elnökség egyhangúlag elfogadta, és a Közgyűlés elé terjesztését javasolta.

5. Az Elnökség a további  közgyűlések megrendezésének napját egyhangúlag  a szombatra javasolja,  de  további szempontok mérlegelésével  véglegesen a konkrét döntést  a  2017. évi rendes  Közgyűlés időpontjáról  a tavaszi elnökségi ülésen hozza meg.


Határozatok tára (E./2016. 4-6.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2016. április 20. 13 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola
Budapest, Gizella út 36.

4. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a MTT 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, és ennek részeként a gazdálkodásról készített összegzést, s javasolja véleményezésre a Választmány, majd vitára a Közgyűlés  elé terjesztését.
5. Az Elnökség a 2015. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta, , s javasolja véleményezésre a Választmány, majd vitára a Közgyűlés  elé terjesztését.
6. A „Tehetségekért” kitüntetésre beérkezett javaslatokat az Elnökség egyhangúlag támogatja, és a Választmány elé terjesztését javasolja.
A felterjesztett személyek:
  Bíró Gábor a Kisvárdai Bessenyei Gimnázium igazgatója
  Halász László A Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója
  Szilágyiné Pálkövi Mária A Konszonancia Tehetség Tanács elnöke


Határozatok tára (E/2016. 1-3.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2016. március 9. 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. Az Elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek a MTT alapszabálya módosított  javaslatának a Választmány és Közgyűlés elé terjesztésével.
2. A soron következő rendes évi  Közgyűlés megrendezésére tett javaslatot az Elnökség az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.
      Időpont: 2016. ápr. 20. 16 óra.
      Hely: Európa 2000 Középiskola Zugló Gizella u. 26.
      Napirendi pontok:
a. Elnökségi  beszámoló a MTT 2015. évi munkájáról
b. Gazdasági beszámoló a 2015. évről
c. Közhasznúsági  jelentés 2015-ről

3. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos, Sarka Ferenc által elkészített előzetes vitaanyag   átdolgozás utáni továbbítását Horváth Péternek, a Pedagógus kar elnökének  és tájékoztatásul a MATEHETSZ  részére.


Határozatok tára (E./2015. 12-15.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2015. május 27. 13 órai kezdet
Helye: Európa 2000 Középiskola
          Budapest, Gizella út 36.


Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:

12.A MTT Közgyűlési  és  gazdasági beszámolóját az Elnökség egyhangúlag elfogadta,  a Közgyűlés  és a  Választmány elé terjesztését javasolta.
13. A MTT Közhasznúsági jelentését az Elnökség  egyhangúlag elfogadta, és benyújtását támogatta.
14.A „Tehetségekért” díj odaítélésére az Elnökség négy személy szavazó listára felkerülésére tett javaslatot, melyet egyhangúlag elfogadott.
15.A MTT  Győrben megrendezendő 26. Országos Konferenciájának programját az Elnökség egyhangúlag elfogadta.


Határozatok tára (E/2015. 1-11.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2015. március 11. 13 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
         Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A 2014. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló egészüljön ki a pontos részletekre bontással április 15-ig, melyet a Felügyelő Bizottság rendelkezésére szükséges bocsájtani.
       Egyhangú elfogadás.
2. Az Elnökség megbízza Sarka Ferenc alelnök urat a Tehetség folyóiratban létrehozandó hirdetésoldal anyagi vonzatának feltérképezésére. Az eredményről  tájékoztatást kér a MTT.
       Egyhangú elfogadás.
3. Az Elnökség felkéri Szénási Istvánné titkár asszonyt az érvényes tagsági nyilvántartás összeállítására, 2015. április 30-i határidővel.
      Egyhangú elfogadás. 
4. A Tehetség folyóirat 2015./3. számában az Arany János Program 15. évfordulója alkalmából jelenjenek meg a programmal kapcsolatos írások.
Egyhangú elfogadás.
      Egyhangú elfogadás.
5. A Tehetség folyóirat köteteinek befűzésére felkérjük a Wondex Kiadót. A költségek kifizetését a MTT vállalja, a köttetés megszervezésére felkérjük Sarka Ferenc alelnök urat.
      Egyhangú elfogadás.
6. A Tehetség folyóiratban megjelenő cikkekért  nem tud fizetni  a Társaság szerzői díjat. A MTT anyagi helyzete ezt a jelen időszakban nem teszi lehetővé.
      Egyhangú elfogadás.
7. Az Elnökség megbízza Balogh Lászlót és Bohdaneczky Lászlónét egy, az Öveges Laborok szekció létrehozására vonatkozó válaszlevél megírására dr. Budayné dr. Kállóczi Ildikónak.
      Egyhangú elfogadás.
8. A MTT a jövőben is támogatja a különböző tehetségsegítő tanácsokkal történő együttműködést. Ennek három formája lehetséges: egyrészt a  MTT-tagok egyénileg vesznek részt ebben a munkában – saját döntésüknek megfelelően, másrészt a MTT-szekciók építhetnek ki szakmai együttműködést a tehetségsegítő tanácsokkal. Harmadik formája: a MTT mint szervezet csak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként vesz részt ebben a munkában.
     Egyhangú elfogadás.
9. Az Elnökség egyetért azzal a javaslattal, hogy Czeizel professzor úr számára, 80. születésnapja alkalmából egy bőrkötéses kiadványt adjunk át, mely tartalmazza a Tehetség folyóiratban megjelent, személyével kapcsolatos írásokat.  A példányszám: a bőrkötéses példányon túl 200 db sima kötéssel, melynek költségeit a Társaság fedezi. Erre (150 ezer forint) és a nyíregyházi köszöntő konferencia költségeihez való hozzájárulásra (50 ezer forint) kettőszázezer forint megszavazását javasolja az Elnökség a Választmánynak.
      Egyhangú elfogadás.
10. A MTT elkészíti a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót, és a májusi Közgyűlésen történő elfogadása után beterjeszti a hivatalos szervekhez.
     Egyhangú elfogadás.
11. A soron következő Közgyűlés időpontja 2015. május 27. 15 óra., Budapest.
      (A konkrét helyszín kijelölése később történik.)
     Egyhangú elfogadás.


Határozatok tára  (E./2014. 12-14.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2014. november 5. 14 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
          Budapest, XI. Erőmű u. 4.

12. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta Balogh László elnök tájékoztatását a jubileumi konferencia   lebonyolításáról, valamint a Választmány elé terjesztését javasolja.

13. A Tehetség folyóirat jövőbeni kiadására az Elnökség a miskolci székhelyű Wondex-szel történő szerződéskötést egyhangúlag elfogadja, és választmány elé terjesztését javasolja.

14. Az új Elnökség tagjainak munkájára, a munkamegosztásra vonatkozó kiegészítéseket, módosításokat az Elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták, és választmány elé terjesztését javasolják.


Határozatok tára  (E./2014. 6-11.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2014. május 21. 13 óra
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest, XI. Erőmű u. 4.

6.  A MTT közhasznúsági kérelmét az elkészített kiegészítő dokumentumokkal együtt az Elnökség egyhangúlag elfogadta,  és  beterjesztését az illetékes felügyeleti szervhez javasolja.

7. Sarka Ferenc  Szervező bizottsági elnöknek a jubileumi MTT-konferencia szervezésének jelenlegi állásáról előterjesztett beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

8. A  „Tehetségekért” kitüntetésre felterjesztett személyekre tett javaslatot (6 személy) az Elnökség egyhangúlag elfogadta, s javasolta döntésre a Választmány elé terjeszteni.

9. Az Elnökség a Tehetség folyóirat további sorsával kapcsolatban az alábbi határozatokat egyhangúlag elfogadta.
• A Tehetség folyóirat megjelenése önálló kiadásban  negyedévenként történjen továbbra is.
• A példányszámról később történjen megállapodás  – elnökségi hatáskörben.
• Sarka Ferencet alelnököt felkéri az új megállapodások előkészítésére.

10. Az Elnökség a MTT Honlapján megjelenő  elektronikus Tehetségkönyvtár  arculat- és struktúra-tervét egyhangúlag elfogadta.

11. Az Elnökség  a Jelölő Bizottság által tett javaslatokat a tisztségviselő választás jelölő listájára került személyekre vonatkozóan egyhangúlag támogatta,   és a Választmány, valamint a Közgyűlés elé terjesztését jóváhagyta.


Határozatok tára  (E./2014. 1-5.)
Készült a MTT elnökségi ülésén
Időpontja: 2014. március 12.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
        Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1. A 2013. évi gazdasági beszámolót az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
2. Az MTT Iratkezelési Szabályzatát változatlan formában az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
3. Az Almanach II. Jubileumi Kiadványára az Elnökség maximum 1 millió Ft-ot szavazott meg, terjedelmét kb. 20 ívben határozta meg.
4. A soron következő MTT Választmányi ülést és a Közgyűlést 2014. május 21-re tűzte ki.
5. A soron következő választás Jelölő Bizottságának feladatival egyhangú szavazással az alábbi személyeket bízta meg a Választmány.
Gönczi Sándor elnök
Dr. Bodnár Gabriella
Dr. Borosné Jakab Edit
Kőrösi Tibor


Határozatok tára  (E./2013. 12-15.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2013. november 27.
Helye: Európa 2000 Középiskola
            Budapest, Gizella út 36.

A MTT Elnöksége egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

12. Az Elnökség elfogadta Sarka Ferenc alelnöki beszámolóját az NTP pályázati projekt megvalósításának jelenlegi állásáról.
13. Az Elnökség egy keretösszeget biztosít a MTT költségvetéséből (hatszázezer Ft) a „Tehetség bibliográfia” nyomdai kiadására, és megbízza az Elnököt ennek lebonyolításával.
14. Támogatja a 2014. jubileumi  konferenciatáska és két rollup elkészíttetését.
15. Egyetért a MTT tulajdonában levő új telefon és fényképezőgép Szénási Istvánné titkár asszonynál, valamint egy scanner Sarka Ferenc alelnök úrnál történő, az új másológépnek pedig a MTT debreceni irodájában történő elhelyezésével.


Határozatok tára  (E./2013. 10-11.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2013. szeptember 20.
Helye: Pécs, Apáczai nevelési Központ

Az MTT Elnöksége az alábbi határozatokat fogadta el:

10. Egyhangúlag elfogadta a Balogh László elnök által előterjesztett,  a Közgyűlés napirendjére kerülő 2013. évi elnökségi  beszámolót, mely tartalmazza az MTT pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának ismertetését .
11. Egyhangúlag elfogadta Sarka Ferenc alelnöknek  a MTT Jubileumi Konferenciája  előkészületeit, az elvégzett és az elvégzendő feladatokat tartalmazó ismertetését, és javasolta tájékoztatásként a Közgyűlés elé terjesztését. 


Határozatok tára  (E./2013. 5-9.)
Készült a MTT 2013. június 26-i Elnökségi ülésén
Időpontja: 2013. június 26.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
           Budapest, XI. Erőmű u. 4.
                                   
5.  A MTT Jubileumi Konferenciájának előkészületeiről készített beszámolót egyhangúlag
      elfogadta az Elnökség.
6.   Az MTT soron következő Közgyűlésének és pécsi Konferenciájának programját
      egyhangúlag elfogadta az Elnökség, mely szept. 20-21-én kerül megrendezésre a pécsi
     Apáczai Nevelési Központban. A felkért előadók személyét: J.F Mönks, dr.Polonkai
     Mária, Kormos Dénes és Bajor Péter, dr.Pais Ella – az Elnökség támogatta és
      egyhangúlag elfogadta.
7.   A „Tehetségekért” kitüntetés odaítélésére az alábbi személyekre tesz javaslatot az Elnökség a Választmánynak, ezt     egyhangúlag elfogadták.
                        Agárdiné Burger Angéla
                        Duró Zsuzsa
                        Turi Katalin
                        Varga Árpád
8. A hazai tehetségkutatások bibliográfiájának előkészítésére tett javaslatot az Elnökség
    egyhangúlag elfogadta. A gyűjtőmunka határidejét szeptember végére tűzte ki.
9. Az MTT mint szervezet külső munkaszerződéseinek pénzügyi vonatkozásában az
    Elnökség az alábbi határozatot egyhangúlag fogadta el.
Az így bejövő pénzekből a MTT 30 %-ot használhat fel. A megbízott (megbízási  szerződés vagy számla alapján) 70 %-ot kaphat meg,  a jogszabály által előírt adóelőleg és járulékok levonásával.


Határozatok tára (E./2013. 1-4.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2013. február 20.
Helye: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
        Budapest, XI. Erőmű u. 4.

1.    Az Elnökség a 2012. évi pénzügyi beszámolót  egyhangúlag elfogadta.
2.    Sarka Ferenc beszámolóját  a Jubileumi Konferencia előkészületeiről, valamint a forrásainak növeléséhez szükséges további pályázatírásra tett javaslatokat az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
3.    Az Elnökség a MTT honlapjának tartalmi továbbfejlesztésére Balogh László elnök által előterjesztett javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
4.    Az Elnökség  Varga László Felügyelő Bizottságba való kooptálására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta, s azt a Választmány elé terjeszti.


Határozatok tára (E/2012. 10-12.)
Készült: a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2012. szeptember 21.  12 óra 30 perc
Helye: Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak

10. A 2012. évi elnökségi beszámolót Balogh László előterjesztésében megtárgyalta az Elnökség, s a Választmány elé terjesztését egyhangúlag elfogadta.
11. A Szénási Istvánné által előterjesztett gazdasági tájékoztatót az  Elnökség egyhangúlag elfogadta, s javasolta azt a Választmány elé terjeszteni..
12.  Az Elnökség a  jogász bevonásával készített  szöveg szerinti Alapszabály módosító javaslatokat a Választmány   elé terjesztésre – a LXXV/2011. törvény általi előírásokkal összhangban – egyhangúlag elfogadta.


HATÁROZATOK  TÁRA  (E/2012. 6-9.)         
A MTT Elnökségi ülésén az alábbi határozatok születtek.
Készült a MTT Elnökségi ülésén.
Időpont: 2012. június 20.14 óra
Helyszín: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest XI.
             Erőmű u. 4.

6.  Az Elnökség támogatja a Sarka Ferenc alelnök által írásban foglaltakat  a 25 éves jubileumi konferenciára vonatkozóan, s javasolja azt a Választmány elé terjeszteni.

7. Az Elnökség megbízza Szénási Istvánnét, hogy  jogász bevonásával készítsen  szöveg szerinti Alapszabály módosító javaslat a szeptemberi MTT-Közgyűlésre LXXV/2011. törvény szellemében.

8. A 2012. évi szeptemberi Közgyűlés javasolt napirendje a Választmány elé terjesztésre:
                                         – Elnökségi beszámoló az elmúlt egy év munkájáról
                                         – Alapszabály-módosítás a LXXV/2011. törvény szellemében
                                         – Egyebek


9. Az Elnökség támogatólag a Választmány elé terjeszti a 2012. évi „Tehetségekért”  kitüntetésre érkezett javaslatokat:
                               – Bagi István szakközépiskola-igazgató (Miskolc)
                               – Császár István szakreferens  (Pedagógiai Intézet, Szolnok)
                               – Rajnai Gábor alapítványi elnök   (Budapest)
                               – Szatmári Melinda általános iskolai igazgató (Taktaharkány)


Határozatok tára (E/2012. 1-5.)
A MTT Elnökségi ülésén az alábbi határozatok születtek.
Készült a MTT Elnökségi ülésén.
Időpont: 2012. FEBRUÁR 22. 14 óra
Helyszín: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest XI.
             Erőmű u. 4.

1.  A 2011. évi gazdasági beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
2.  Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a  MTT Honlap működtetését az Apáczai  Tehetségponttal kötött szerződés alapján valósítja meg.
3.  A MTT a 25. Jubileumi Ülésének lebonyolítására Szervező Bizottságot hozott létre Sarka Ferenc alelnök vezetésével.
4. A 2013-as Közgyűlést Pécsett rendezi a Társaság, ezt az Elnökség egyhangúlag elfogadta.
5. 20 új MTT-kitüntetés (aranykitűző) készíttetésére tesz javaslatot az Elnökség a Választmánynak.


HATÁROZATOK TÁRA  (E/2011. 8-10.)
A MTT Elnökségi ülésén az alábbi határozatokat hozta
IDŐPONT:2011. október 12. 14 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.

8. Javasolja az Elnökség a Választmánynak: minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka továbbfejlesztése érdekében.

9. Sarka Ferenc alelnök írásban megfogalmazott javaslatait a MTT-Honlap továbbfejlesztésére az Elnökség egyhangúlag javasolja a Választmány elé terjeszteni.

10. Az Elnökség egyhangúlag javasolja, hogy Polonkai Mária alelnököt bízza meg a Választmány a kapcsolat felvételére a KÖSZOE-vel, s az együttműködés lehetőségeinek írásos összefoglalására a következő választmányi ülésre.


Határozatok tára  (E/2011. 6-7.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén
Időpontja: 2011. szeptember 23.  13 órakor
Helye: Ózd, Gyár út 4.  Művelődési Intézmény

6. Az Elnökség az elmúlt  évi munkáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
7. A  2011 évi  jan.1-aug.31 –i időszakra szóló gazdasági tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.


Határozatok Tára (E/2011. 3-5.)
A MTT Elnökségi ülésén az alábbi határozatokat hozta, melynek
Időpontja: 2011. június 8. 14 óra
Helyszíne: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
               Budapest XI.
               Erőmű u. 4.

 3. Az Elnökség egyhangúlag javasolja a Választmánynak, hogy  a soron következő, 2011.szept. 23-24. között megrendezésre kerülő Közgyűlés és Konferencia Ózdon a Vasvári úti Általános iskolában kerüljön megszervezésre
4. Örökös Választmányi tagságra az Elnökség Báthori Zoltánt, Újvári Istvánt és Markó Endrénét egyhangúlag  javasolja.
5. A 2011. évi Közgyűlési választásokra a Jelölőbizottság tagjainak névsorát az Elnökség egyhangúlag az alábbiak szerint javasolja a  Választmánynak.
            Elnök: Győri Ferenc
            Tagok: Bodnár Gabriella
                      Borosné Jakab Edit
                      Gönczi Sándor
                      Kőrösi Tibor


Határozatok tára (E/2011. 1-2.)
Készült a MTT Elnökségi ülésén.
Időpont: 2011. február 16. 14 óra
Helyszín: XI. Kerületi Pedagógiai Intézet
             Budapest XI.
             Erőmű u. 4.

1.  Az Elnökség a 2010. évi gazdasági beszámolót egyhangúlag elfogadta.
2.  Az Elnökség a MTT elmúlt három évi gazdálkodásának és könyvelésének ellenőrzéséről szóló jelentést egyhangúlag elfogadta.