Aktuális 2014./4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi konferencia nagy sikerrel került megrendezésre Debrecenben, 2014. szeptember 19-20-án, több mint két és félszáz résztvevővel.  Az első nap plenáris ülésen tekintettük át a tehetséggondozás aktuális hazai tennivalóit, és a MTT működése 25 évének szakmai értékeit foglaltuk össze, a második nap  szekcióüléseken folytatódott a munka. A nemzeti tehetséggondozás eddigi értékeiről és perspektívájáról Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes  államtitkár tartott nagy érdeklődést felkeltő előadást, s mondandója alapján a zömmel pedagógusokból álló hallgatóságban az optimizmus erősödött a következő évek tehetséggondozásának lehetőségeivel kapcsolatban.


Somogyi Béla, Debrecen Város alpolgármestere a város iskoláinak évszázadokra visszanyúló tehetséggondozó értékeit vázolta fel, bemutatva, hogyan alapozta meg ez a hagyomány a Debrecen egész köznevelését átfogó, 2007-ben indult komplex tehetséggondozó rendszert, amely  „Debreceni példa” néven ismert országszerte. Ezt a programot kidolgozója és irányítója, Pappné Gyulai Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének igazgatója mutatta be, majd ehhez kapcsolódva a szakmai részletekről dr. Pakurár Miklósné és Fekete József intézményvezetők, a program két fő területének szakmai koordinátorai adtak áttekintést. Ezt követően egy kiemelkedő jelentőségű debreceni civil tehetséggondozó kezdeményezésről hallottunk előadást „Nyitott kézzel szeretni” címmel, előadó Porkoláb Gyöngyi, a Méltóság Mezeje Program vezetője volt. A MTT munkájában legnagyobb jelentőségű társszervezetek is köszöntötték a Társaságot, s értékelő bemutatást adtak az együttműködésről: F.J. Mönks, a European Council for High Ability örökös elnöke, dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint Bajor Péter a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének vezetője méltatta a hosszú évekre visszamenő sikeres együttműködést. A pénteki plenáris ülésen emlékeztünk a MTT 25 évének kiemelkedő jelentőségű szakmai sikereire, a fontosabb eseményekre: dr. Balogh László „A Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai értékei”-t foglalta össze, dr. Gáborjáni Szabó Péter, dr. Heimann Ilona, dr. Dávid Imre, dr. Polonkai Mária, dr. Tóth László és Sarka Ferenc pedig előadást tartottak a MTT és a Tehetség folyóirat történetéből. A szombati szekcióüléseken az eddig elvégzett munka tartalmi szempontból került bonckés alá a szekciók speciális tevékenységének aspektusából. A tíz szekcióban több mint ötven előadás hangzott el az elmúlt 25 év munkájáról, útkereséséről, szakmai eredményeiről.
  A nagyívű rendezvényt két éves előkészítő munka előzte meg. Ezúton is köszönetet kell mondanom mindenkinek, aki a MTT megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett sikeres konferencia előkészítésében és megvalósításában közreműködött.  Több szálon indult meg és folyt a konferencia megrendezéséig a munka, ebben a következő elemek voltak kiemelkedő jelentőségűek. A konferencia Szervezőbizottsága Sarka Ferenc alelnök úr vezetésével szisztematikusan készítette elő a programot, rendszeresen megtárgyalva a megoldott feladatokat a választmányi üléseken. A „MTT Almanach 2014” kiadvány Szerkesztőbizottsága Százdi Antal szerkesztő úr  elnöklésével folyamatosan végezte a nagyon komoly tartalmi és szerkesztési előkészületeket. A MTT szekciók vezetői közel egy éve dolgoztak azon, hogy jeles csapatot verbuválva megmutassák értékeiket a konferencián megjelenő tehetséggondozó szakembereknek. A konferencia Szervezőbizottsága a közvetlen szervezési feladatokat  az Elnökség debreceni tagjaira bízta, akik (Bohdaneczky Lászlóné, Polonkai Mária, Balogh László és Szénási Istvánné mint „tiszteletbeli debreceni”)  tavasz óta jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy költségkímélő, de mégis megfelelő körülmények között tudjuk megrendezni a konferenciát. Ebben a közvetlen előkészítő munkában nagy segítségére voltak a szervezőknek  a KLIK Debreceni Tankerületének igazgatója, Pappné Gyulai Katalin és munkatársai, valamint  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői, intézményi munkatársai. Őket is köszönet illeti meg fáradozásaikért, s ezt az illetékeseknek küldött levelemben ki is fejeztem.
   A sikeres,  nagyhatású jubileumi konferenciáról  részletes beszámolók, szakmai anyagok  olvashatók lesznek a MTT-Honlapon és a Tehetség folyóirat következő számaiban.

Debrecen, 2014. október 5.                                                   Dr. Balogh László
                                                                                              MTT-elnök

You may also like...