Aktuális 2014./3.

Mozgalmasak voltak az elmúlt hetek a Magyar Tehetséggondozó Társaság vezető testületei számára. 2014. május 21-én tartottunk elnökségi, választmányi ülést és Közgyűlést is, utóbbi meghívója  olvasható volt április közepétől a Honlapunkon, valamint a Tehetség folyóiratunk 2014./1. számával együtt eljuttattuk azt a Társaság tagjaihoz. Az elnökségi és választmányi ülésen egyrészt a hétköznapi feladataink végzésével kapcsolatos tennivalók kerültek napirendre, másrészt a Közgyűlés  jogszerű lebonyolításához szükséges határozatokat hoztuk meg.


     A  következő napirendek szerepeltek az elnökségi és választmányi ülésen. 1. A MTT  25 éves jubileumi  (2014. szept. 19-20., Debrecen) konferenciájának előkészületei, aktuális feladatai: Sarka Ferenc  Szervező bizottsági elnöknek a jubileumi konferencia szervezésének jelenlegi állásáról előterjesztett beszámolóját  az Elnökség és Választmány egyhangúlag elfogadta. 2. A MTT „Tehetségekért”  kitüntetésének odaítélése 2014-ben:  az Elnökség által javasolt hat személynek a kitüntetést a Választmány egyhangú szavazással ítélte oda,   átadására a szeptemberi debreceni jubileumi MTT-Konferencián kerül sor. 3. A Tehetség folyóirat további megjelentetésének új feltételei: az Elnökség és a Választmány a Tehetség folyóirat ügyében azt  határozatot hozta,  hogy a Tehetség folyóirat – akár a MTT önálló finanszírozásában és kiadásában is – negyedévenként jelenjen meg a jövőben is. 4. A MTT-Honlap elektronikus Tehetségkönyvtárának  előkészületei, megnyitása:  a   Választmány a MTT Honlapján megjelenő  elektronikus Tehetségkönyvtár  arculat- és struktúra-tervét egyhangúlag elfogadta, s egyetértett az eddig összegyűlt készlet azonnali megnyitásával, s a tartalom folyamatos feltöltésével. 5. Az aznapi  Közgyűlés előkészítésével kapcsolatban  két fontos határozatot született. Az egyik: a MTT közhasznúsági kérelmét az elkészített kiegészítő dokumentumokkal az Elnökség javaslatára a Választmány egyhangúlag elfogadta, és  beterjesztését a Közgyűlés elé  javasolta. (Előzmény: rendelet írta elő, hogy minden közhasznúsági besorolással bíró szervezetnek 2014. május 31-ig újból kérvényeznie kellett e minősítést.) A másik fontos határozat: az Elnökség és a   Választmány  a Jelölő Bizottság által tett javaslatokat a tisztségviselő választás jelölő listájára került személyekre vonatkozóan egyhangúlag támogatta,   és a Közgyűlés elé terjesztését javasolta. (Előzmény: az Alapszabályunk előírja, hogy 3 évenként kell tisztségviselői választást tartanunk – az előző választás 2011-ben volt.)
     A Közgyűlés a fenti előkészítés után hozta meg következő határozatait. 1.  MTT Elnöksége a Közhasznúsági Kérelmet újítsa meg, s nyújtsa be az illetékes felügyeleti szervhez,   a javaslatot a Közgyűlés tagjai nyílt szavazással egyhangúlag fogadták el. 2. A MTT 2013. évi pénzügyi beszámolóját a vitára bocsátás lezárását követően a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta. 3. A levezető elnök a vitára bocsátás lezárása után javasolta a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített közhasznúsági beszámolójának az elfogadását, majd  az Elnökség által történő benyújtását a közhasznúsági besorolás kérelméhez, a  javaslatot a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta. 4. A Közgyűlés a Jelölő Bizottság elnöke által ismertetett  személyek jelölőlistára történő felvételét nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta. (A jelölőlistán szereplő személyekkel kapcsolatosan változtatási javaslat, ill. a jelölt-lista kiegészítésére, új jelölt felvételére javaslat nem hangozott el.) 5. Gönczi Sándor jelölő bizottsági elnök a titkos szavazás lebonyolítása és eredményeinek összesítése után  bejelentette, hogy 30 érvényes szavazat érkezett: 29 jelöltre mind a 30 szavazó igennel voksolt, egy személy 29 igent és 1 tartózkodást  kapott. Ennek megfelelően a Közgyűlés minden jelöltet megválasztott a következő 3 évre a MTT Elnökségébe, a Felügyelő Bizottságába és a Választmányába. (A névsor olvasható a MTT-Honlap Közgyűlési határozatok tárában: www.mateh.hu.)

2014. június                                                                    Dr. Balogh László
                                                                                             elnök

You may also like...