Keresés


Továbbképzések

Tisztségviselőink

A   Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége 2017. május 20-tól

Elnök: Dr. Balogh László                                              
 

Alelnökök:   - Dr. Heimann Ilona                              
                 - Dr. Polonkai Mária                            
                 - Sarka Ferenc                                       
                 - Tóth Tamás                                        
                 - Turi Katalin                                        

Titkár:  Szénási Istvánné                                           

Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.                        

További elnökségi tagok:     - Dr. Bodnár Gabriella  
                                       - Dr. Dávid Imre            
                                       - Kormos Dénes    

Az elnökségi ülések állandó meghívottjai: Százdi Antal, a Tehetség folyóirat főszerkesztője és Varga Árpád, a MTT-Honlap főszerkesztője és rendszergazdája.      


A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Felügyelőbizottsága 2017. május 20-tól

- Elnök: Gönczi Sándor                             

- Tagok:  Bíró Gábor                                   
             Gyurcsó Gyuláné                        
             Takácsné Laczó Szilvia

 

Az MTT Elnökségének munkamegosztása
Az Elnökség 2017. július 5-i ülésén elfogadta.
(Megjegyzés: a reszortfelelősöknek javasoljuk az egyes feladatkörökhöz munkacsoportok szervezését  a MTT tagságából!)

1. Dr. Balogh László elnök feladatköre
          - A MTT stratégiai kérdései, éves munkatervek készítése
          - Éves elnökségi szakmai beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek
        - Alapszabály-módosítás tartalmi előkészítése
          - A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban és a MATEHETSZ-ben
             végzett munka koordinálása, a Nemzeti Tehetség Program aktuális
             feladatai, más hazai szakmai kapcsolatok 
         - Nemzetközi kapcsolatok
          - Kommunikációs tevékenység: Tehetség folyóirat, honlap, média stb.
         - Országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények
        
2. Dr. Heimann Ilona alelnök feladatköre
         - Tehetség-képzések és továbbképzések
         - A MTT keretében működő tehetség-tanácsadó szakemberekkel
           kapcsolattartás
       
3. Dr. Polonkai Mária alelnök feladatköre
        - Köznevelési tehetségprogramok
        - Arany János Programok
        - Tantervi programok

4. Sarka Ferenc alelnök feladatköre
       - MTT-kiadványok nyomdai munkálatainak koordinálása, szerződések
        előkészítése stb.  (Tehetség folyóirat, stb.)
      - Tanulmányi versenyek
      - Részvétel az országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások,
        rendezvények szervezésében, előkészítésében

5. Tóth Tamás  alelnök feladatköre
    -  A MTT  gazdasági tevékenységének és az ehhez szükséges erőforrások
        szerzésének  irányítása
     - Pályázatok készítésének  koordinálása
      - Éves elnökségi gazdálkodási beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek

6. Turi Katalin alelnök feladatköre
    - A MTT szekció-tevékenységrendszerének  irányítása, koordinálása,
      ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés
    - A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálása

7. Szénási Istvánné titkár feladatköre

   - A gazdasági ügyek intézése könyvelő segítségével
   - A társaság bevételeinek és kiadásainak bankszámlán történő kezelése, ezekről történő kimutatások, évi összegzések készítése
   - A tagság pontos név és címjegyzékének elkészítése és nyilvántartása,   a tagsági díj beszedése
   - A cégbejegyzés, Alapszabály-módosítás ügyintézési feladatai: anyagok előkészítése, a szükséges iratok benyújtása az aktuális Törvényszékhez
   - Közreműködés pályázatok technikai kivitelezésében, benyújtásában, elszámolások készítésében
   - Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos tennivalók
   - Iratkezelési Szabályzat előírásainak érvényesítése


8. Bohdaneczky Lászlóné dr. ügyvivő feladatkör
   - A Magyar Tehetséggondozó Társaság  elnökségi  üléseinek és Közgyűlésének előkészítése
   - Részvétel az országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények szervezésében, előkészítésében
   - Munkaterv és költségvetési terv kidolgozásában történő részvétel
   - Jegyzőkönyvek készítése
   - Határozatok nyilvántartása és nyilvánosságra hozásuk biztosítása

9. Dr. Bodnár Gabriella elnökségi tag feladatköre
     -  Felsőoktatási tehetséggondozás
     - Közreműködés a tehetség-képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódó
        feladatok megoldásában

10.Dr. Dávid Imre elnökségi tag feladatköre
     - Tudományos kutatások a tehetséggondozásban
      - Közreműködés a tehetség-képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódó
        feladatok megoldásában

11. Kormos Dénes elnökségi tag feladatköre
     - A MTT kapcsolatai a magyarlakta határon túli régiókkal
     - Szakmai kapcsolatok a tehetségsegítő tanácsokkal
     - A MTT-ről szóló tájékoztató kiadványok előkészítése

Debrecen, 2017.  július 5.                        
                                                                                    Dr. Balogh László
                                                                                        elnök s.k.

Szakmai Tanácsadó Testület

MTT  Szakmai Tanácsadó Testületének  összetétele
(Az Elnökség  2017. július 5-i ülésén fogadta el.)


ELŐZMÉNYEK:
        A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. október 5-i rendkívüli Közgyűlésén  új Alapszabály-tervezetet fogadott el, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2017. májusban jóváhagyott.  A legjelentősebb változás az új Alapszabályban, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szervek csak a Közgyűlés és az Elnökség, így a Választmány  a továbbiakban már nem működhet, ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból. Ugyanakkor fontosnak tartotta a Közgyűlés,  hogy az Elnökség munkáját a jövőben is segítse egy szélesebb körű szakmai grémium, ezért az új Alapszabályba belekerült a következő: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.”
       Ezzel összhangban a MTT Elnökség 2017. július 5-i ülésén jóváhagyta az alábbi összetételben a Szakmai Tanácsadó Testületet, megbízva az Elnököt, hogy kérje fel a tagságra a kiválasztott szakembereket. A  jelölést mindenki elfogadta.  

I.    A MTT-Alapszabály szerint  tagok a szekciók vezetői:

1. Berta József 
2. Dr. Bodnár Gabriella
3. Dr. Heimann Ilona
4.  Dr. Kollmann J. György
5. Mentler Mariann
6. Németné Dávid Irén
7. Szilágyi Ildikó
8. Dr. Török Istvánné
9. Turi Katalin 
10. Vassné Dömötör Rozália
11. Dr. Dávid Imre (Társelnök:  Császár István)

II. A MTT Elnöksége által felkért tagok:


1.    Baranyai Zoltánné
2.    Dr. Borosné Jakab Edit
3.    Császár István
4.    Csicsely Ildikó
5.    Dr. Dávid Mária
6.    Gajda Attila
7.    Horváth Péter
8.    Kőrösi Tibor
9.    Pálkövi Mária
10.   Szőllősi István
11.   Dr. Velkey László
12.   Veress Pál

A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálásával, irányításával az Elnökség 2017. július 5-i ülésén Turi Katalin alelnököt bízta meg, aki szekcióvezetőként hivatalból tagja e testületnek.

 

2017. július 5.                                                   Dr. Balogh László
                                                                           elnök s.k.