Keresés


Továbbképzések

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája
    Győri Tehetségnap
              „A jövő a tehetségekkel épül”2015. szeptember 18-19-én Győrött tartotta a Magyar Tehetséggondozó Társaság a 26. országos konferenciáját.

A szervező Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mellé pillanatokon belül csatlakozott a NymE Apáczai Kar, a Széchenyi Egyetem, és anyagi forrást teremtve  támogatta a rendezvényt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ is.


„És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy,
S egy tekintetük elhitesse véled: Szép célokért élsz és érdemes élned!”
Váci Mihály gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor, mint a házigazda intézmény moderátora, háziasszonya.

A konferencia kezdetén néma főhajtással emlékeztek a nem régen elhunyt Czeizel Endre professzor úrra, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, később örökös tiszteletbeli elnöke volt.

Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK Győri Tankerület igazgatója, egyben a rendezvény fővédnöke örömét fejezte ki, hogy e nagyszabású rendezvénynek idén Győr adhat otthont.
Füves Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója röviden, számok segítségével mutatta be a szakszolgálatban folyó nagyszabású, sok alapfeladatra kiterjedő tevékenységet.

A megnyitók után levetített két perces videó hűen tükrözte képekben azt a magas színvonalú tehetséggondozó tevékenységet, mely 1998 óta jellemzi a győri Talentum Műhely munkáját.

Dr. Kiss László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma- Köznevelés- esélyegyenlőségi Osztály szakszolgálati és fogyatékosságügyi köznevelési referense hosszan, 50 percben beszélt a „Szakszolgálati munka jelenéről és jövőjéről”. Mivel a sorok között elég sok szakszolgálati munkatárs is ült, érdeklődve hallgatták Kiss László előadását.

A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor vizsgálták már. Az utóbbi időben Győrben és környékén is egyre nagyobb szerepet kap a sakkoktatás. Évek óta nem múlhat el egyetlen olyan győri tehetségnap sem, amikor ne hívnának olyan előadót, aki e témának szakavatott személyisége.
Dr. Szabó Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja előadásában a sakkról, mint az élet szimulátoráról beszélt.

Az országos konferenciáról nem hiányozhatott Mönks professzor, a tehetséggondozás emblematikus alakja, aki évek, évtizedek óta mindig jelen van a Magyar Tehetséggondozó Társaság ülésein. Előadását „Tehetséggondozás a világ országaiban” címmel tartotta, melyet egy ifjú tehetség, a fiatal Ferencz Petra fordított. Ő a Révai Miklós Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, aki tanulmányait Oxfordban szeretné folytatni. Bájos megjelenése, kedvessége átsegítette őt és a hallgatóságot a számára néha nehéznek tűnő fordításon.

A szünetben tovább folytatódott a közvetlen hangulatú, kötetlen beszélgetés, miközben a vendégek megtekinthették a kapuvári és pannonhalmi szakszolgálatok és a Hild iskola által kiállított képeket, munkákat.
A szünet után dr. Balogh László professzor úr, a MTT elnöke azokról a hatalmas szakmai értékekről beszélt, melyek jellemzik évtizedek óta a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkáját. A professzor úr után következő dr. Polonkai Mária előadása azért volt mindenki számára érdekes, mert a gazdagító programok, programpárok igazi kincset jelentenek a tehetséggondozásban. Egymás munkáját ezek segítségével is jobban megismerjük, egymásnak ötleteket tudunk adni és ötleteket tudunk átvenni.

Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Magyar Pedagógus Kar elnöke a késő estébe nyúló program színvonalát jó humorával, lehengerlő előadókészségével csak fokozni tudta. Felszabadult, érdeklődő, fáradhatatlan, fegyelmezett hallgatóságot talált a közönségben.
Majd Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ elnöke egy nagyon fontos kérdésről, a további pályázati lehetőségekről beszélt előadásában.

Teljesen véletlenül alakult úgy, hogy a plenáris ülés legvégére maradt Kőhalmi –Kara Zsuzsanna, a győri balett magántáncosa, balett-művész, klasszikus balett-tanár, aki oly szívhez szólóan, kedvesen, magával ragadóan beszélt arról az útról, mely számára a világot jelentő deszkákig elvezette, hogy előadásával az est egyik kedves színfoltjává vált.

Az előadások közben ifjú tehetségek is bemutatkozhattak.
Benedek-Nikli Hunor – szavalat (saját verse)
Győr Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola tanulói
Tárogató Óvoda Lepke tagóvodájának balett művészetoktatási csoportja
Regös Táncműhely Rege és borica néptánccsoportja

Pénteken a konferencia zárásaként dr. Balogh László professzor úr a Tehetségekért kitüntetéseket adta át Szénási Istvánné MTT titkárral közösen.

A 2015. év Tehetségekért díj kitüntetettjei:

Borkai Zsolt  - a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Gyurcsó Gyuláné - Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója
Havasréti Béláné - Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény tehetséggondozó koordinátora (Talentum Műhely)
Horváth Péter -  Révai Miklós Gimnázium igazgatója
Rogácsné Szimeiszter Helga - Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény vezetője
Szántó Judit  - Nemzeti Tehetségpont igazgatója

Szombaton szekcióüléseken folytatódott a magas színvonalú szakmai tevékenység. A plenáris ülésre regisztrált és megjelent 140 főnyi közönség túlnyomó többségben ezekre a  programokra is kíváncsi volt.
Betudható ez talán annak, hogy széles skálát felvonultató programsorozatot kínáltak a rendező intézmények a szombat délelőttre is. Egyik nagyon fontos napirendi pont a szakszolgálati főigazgatók tanácskozása volt a hogyan továbbról a tehetséggondozásban.

A kétnapos rendezvény lezárásaként a Szakszolgálat valamennyi dolgozója szívében magával vitte Balogh László professzor úr kedves, dicsérő szavait, aki kiemelte, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve  is magas színvonalú, szakszerű tehetséggondozó munka folyik az Intézményünkben. Ezek olyan súlyú szavak, melyek megalapozzák a további munka folytatását, és erőt adnak a továbbiakhoz.


Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor – Győr (Talentum Műhely)

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Nyugat –dunántúli szekciója


Előzmények:
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tehetséggondozó tevékenységéhez, 1989-es megalakulásától, kapcsolódtak Győr és a térség iskolái. A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola akkori vezetője, Markó Endréné, aki a MTT alapító tagja, iskolája nevelőtestületével pályázati úton kidolgozta azt az egyedi iskolai programot, amely „Egy tehetségnevelő műhely helyi rendszere” címmel működött. A tehetségsegítést tanórai és tanórán kívüli keretben három átjárható képzési szinten rendszerré fejlesztették az akkori legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai megoldási gyakorlatok figyelembe vételével.
A Tehetséggondozó Társaság inspirálására hozta létre a város 1990-ben a Tehetségekért Alapítványt, majd korszerű módon, civil, iskolaközi szerveződésként több lelkes iskolaigazgató közreműködésével 1998-ban megalakult a Győri Talentum Műhely, amely már akkor is a mai Tehetségpontokhoz hasonlóan működött, programokat indítva a tehetséges gyermekeknek, gondozásukba bevonva koordináló pedagógust és pszichológust.
A Tehetségekért Alapítvány és a Talentum Műhely tevékenysége kisugárzó hatású volt az egész Nyugat-dunántúli régióra. Nagyszabású nemzetközi konferencia megszervezésére került sor Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság közreműködésével 2000 áprilisában, többek között olyan neves előadókkal, mint Erika Landau, a nemzetközi hírű izraeli pszichológus, Karl Kluge a Kölni Egyetem professzora, Czeizel Endre professzor a Tehetség Társaság tiszteletbeli örökös elnöke.
A Talentum Műhely 2001-től intézményesített formában a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban (szakszolgálat) működik. 67 győri közoktatási intézménynél, valamint 27 megyei intézménynél segíti a tehetséggondozást.
Feladata a kiemelkedő képességű gyermekek, fiatalok felkutatása, számontartása az óvodától az egyetemig, fejlődésükhöz a magas szintű fejlesztés biztosítása. Ennek érdekében tehetséggondozó csoportokat működtet gazdagító programokkal, amelyeket pályázat útján mentorok irányítanak. Sor kerül tanácsadásra, szükség esetén pedagógiai, pszichológiai fejlesztésre. A Talentum Műhely éves rendezvényein (Tehetségnap, Mentor Műhely, Diák Akadémia, szakmai konferenciák…) részt vesznek a Nyugat-dunántúli régió tehetséges diákjai és szakemberei.
2002 tavaszán a Kutató Diákok Szövetségével közösen Győrött rendezte meg a Talentum Műhely a Révai Miklós Gimnáziumban a Középiskolai Tudományos Diákkörök Regionális Konferenciáját 72 tehetséges középiskolás részvételével. Még ebben az évben sor került Győrött a TUDOK-ra, a Tudományos Diákkörök III. Országos Konferenciájára, ahol 130 hazai és külföldi tehetség mutatta be tudását a rangos zsűrinek, melyben képviseltették magukat a hazai egyetemek és a MTA is.
2003-ban a Magyar Tehetséggondozó Társaság és Győr városa közös szervezésében „Tehetség –család –iskola ” –címmel megrendezett országos tehetségpedagógiai konferencián a neves előadók mellett tehetséggondozó csoportok is bemutatkoztak.

A MTT Nyugat-dunántúli szekciójának megalakulása:
A Győri Talentum Műhely több évtizedes regionális és országos tehetséggondozó tevékenysége szorosan kapcsolódott a MTT munkájához.
2004-ben a MTT megalakította Nyugat-dunántúli szekcióját, melynek vezetője Mentler Mariann, a MTT tagja, a Talentum Műhely tehetséggondozó koordinátora lett.

A szekció főbb célkitűzései:
A MTT tehetséggondozó szakembereinek szakmai, módszertani tevékenysége az elmúlt években szorosan kapcsolódott a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, valamint a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program hálózatépítő munkájához. A MTT régióban működő tagjai közül többen részt vettek a Magyar Géniusz Projekt megvalósításában. A Talentum Műhely az elsők között vált Tehetségponttá országosan és a régióban is.
Ennek megfelelően tehetséggondozó cél a régióban:
•    Tehetségpontok létrehozása, munkájuk szakmai segítése
•    Egyre több elkötelezett ember bekapcsolása a tehetséggondozó képzésekbe
•    Tehetségsegítő Tanácsok létrehozása, hogy segítsék a Tehetségpontok beágyazódását a helyi társadalomba

A Nyugat-dunántúli szekció főbb tevékenysége a megalakulás után:
A szekció segítette a Tehetségpontok és a Tehetségtanácsok létrejöttét. A Dunántúlon fehér folt volt a régió. Sokáig csak a Talentum Műhely volt Tehetségpont. Az elmúlt három évben számuk rohamosan megnőtt.
A Nyugat –dunántúli regionális szekcióhoz 3 megye: Győr –Moson –Sopron, Zala és Vas megye tehetséggondozó tevékenysége tartozik.
A létrejött Tehetségpontok száma: 79
•    Győr –Moson –Sopron megye: 45 Tehetségpont (37 győri, 8 megyei)
•    Zala megye: 26 Tehetségpont
•    Vas megye: 8 Tehetségpont
A Tehetségtanácsok száma a Nyugat –dunántúli régióban: 3 (Győr, Sopron, Nagykanizsa)
A régió tehetségpontjaiból 170 fő vett részt szervezett csoportos Géniusz - képzéseken.
A Nyugat –magyarországi Egyetem és a Talentum Műhely közös szervezésében 2008-ban 4 féléves tehetségfejlesztő pedagógus képzés indult a régió pedagógusainak győri konzultációs központtal.
A Tehetségnap rendezvényekre (Tehetségkonferencia /országos/ Győr, 2010. november 12.; Tehetségkonferencia 2011. március 10.; Sopron, 2011. április 4.) a régióból és a határon túli szlovákiai és burgenlandi területekről több mint 3000 pedagógus érkezett.
A Tehetségfesztiválon (Győr, 2011. március 10.) közel száz tehetséges fiatal mutatkozott be.
A MTT, a Győri Tehetségsegítő Tanács és a Talentum Műhely közös szervezésében 2012. március 22-én „Hátrányból előny, a rejtett tehetségek felfedezése és gondozása” címmel rendezett konferencián szakmai előadásokat hallgattak a résztvevő pedagógusok, lehetőség volt a MTT tevékenységének megismerésére, tagsági jelentkezésre. A résztvevők megkapták a Tehetség újság aktuális számát.

Tervek:
A Tehetségpontok tevékenységének segítése, a hálózatosodás erősítése. Ennek érdekében kapcsolatot kell kialakítani és együttműködési tervet készíteni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a megyei és járási Tankerületekkel.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tagságának növelése az érdeklődő, tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokkal. Számukra évenként szakmai programok, konferenciák, módszertani bemutatók szervezése. (A legközelebbi konferencia: 2013. március 21.- a MTT szakmai támogatásával.)
A MTT Tehetség –c. folyóiratának népszerűsítése. A legjobb tehetségsegítő gyakorlatok, módszerek megjelentetése.
A tehetséggondozók szakmai munkájának segítése az idézet szellemében:„A magyar tehetségek megmentésének csak egyetlen módja van, az, ha az összes arra hivatott tényező közös anyagi és erkölcsi erővel az ifjú tehetségek célba juttatására törekszik.” /Nagy László/

Győr, 2013. március 1.

Mentler Mariann
MTT Nyugat –dunántúli szekció vezetője