Keresés


Továbbképzések

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.
Nyugat-dunántúli szekció
Mentler Mariann


A Nyugat- dunántúli Szekció ülésén megjelentek Győr-Moson Sopron megye, Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Nógrád megye, Pest megye, Jász -Nagykun-Szolnok megye, Heves megye tehetséggondozói.  Különféle intézményeket képviseltek: egyházi tehetségközpont, gimnázium, egyetemi gyakorlóiskola, pedagógiai szakszolgálat. Volt közöttük pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, tutor, intézményvezető.A 13 fős csoport érdeklődő és aktív volt. A témák az tehetséggondozás aktuális kérdései voltak: Mentler Mariann szekció vezető és MATEHETSZ tutor előadása:A tutor szerepe a köznevelés tehetséggondozó gyakorlatában.A magyarországi tutorhálózat kiépítése a 12 -18 éves tehetségígéretek segítésére új. 2017-ben a MATEHETSZ szervezésében a „Tehetségek Magyarországa” uniós projekt keretén belül indult el és ma már országos hálózattá vált.Az előadó beszélt a tutor, mint elkötelezett tehetségsegítő munkájáról. A tutor a tutoráltat segíti, támogatja, irányítja, tanáccsal látja el.Egyénileg fejleszti és kiscsoportban dolgozik a tehetségígéretekkel.
Bemutatta a tutorálást a pedagógiai gyakorlatban. Hogyan történik a kapcsolatteremtés a tutorálttal.Mennyire fontos a tutorált családjával és iskolájával a folyamatos kapcsolattartás. Szólt az egyéni fejlesztési tervről, a tutor által használt tehetségazonosító módszerekről, mérőeszközökről,a csoportos foglalkozások témáiról. Példákkal, jó gyakorlatok bemutatásával tette szemléletessé előadását.
Hujber Julianna a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola mesterpedagógusaelőadásaTehetséggondozási kapcsolódási pontok a felső- és a közoktatásban.
A gyakorlóiskola „Akkreditált kiváló tehetségpont”. Az előadó bemutatta tehetséggondozó iskolai programjaikat, melyek kapcsolódnak a győri Széchenyi István Egyetem tehetségfejlesztő tevékenységéhez (egyetemi laborok használata, előadásokon és rendezvényeken részvételi lehetőség, Mobilis természettudományos kísérletező programjai…) Részesei az egyetem tehetséggondozó hallgatói képzési gyakorlatának. Szoros az együttműködés az egyetem Tehetséggondozó Tanácsával.
Kozma Szabolcsa Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetőjének előadása:Tehetséggondozás a pedagógiai szakszolgálatban
2013. szeptember 01-től a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakfeladattal új lehetőségek nyíltak a pedagógiai szakszolgálati intézményekben. A pedagógiai szakszolgálatokhoz döntő többségében „a probléma oldaláról” érkeznek a gyermekek, szülők, pedagógusok.Így különösen fontos, hogy az esetlegesen fennálló probléma mellett az erős oldalra is fény derüljön. Sokszor előfordult, hogy a probléma mellett/mögött igazi tehetségígéret húzódott meg. Képességmérést végeznekintézményükben „direkt” módon is, intelligencia vizsgálatokkal, kreativitást mérő vizsgálatokkal és még számos tehetségfejlesztő szakemberük által használt szűrésekkel.  Önismereti csoportokat is indítanak, rendelkeznek művészetiterápiás, illetve a logikai képességekre támaszkodó (táblajáték módszer) fejlesztő csoportokkal is. A komplex fejlesztést mindig meghatározott célok, fejlesztési tervek alapján végzik. A team munka garantált, hiszen a tehetség azonosításában és gondozásában több kolléga összehangolt munkájára van szükség.
Hujber Anna Lilia Győr- Moson- Sopron-Megyei Szakszolgálat Győri tagintézménye pszichológusának előadása:A tehetség felismerésének és azonosításának pedagógiai módszerei. Az előadó beszélt a pedagógusok nehézségeiről a tehetségek felismerése során. Ismertette az iskolai tehetség keresés fázisait, a rendszer jellegű tehetség azonosítást. Bemutatott több, a pedagógusok által is használható tehetség felismerő mérőeszközt.
Az előadások után kialakult beszélgetésben felmerülő kérdések leginkább a pedagógiai szakszolgálatok tehetséghálózaton belüli szerepéről, a Tehetségpontok hálózatában elfoglalt helyükről, feladataikról, a szükséges erőforrások biztosításáról szóltak.

A szekció előadásai:

Tehetséggondozás a pedagógiai szakszolgálatban

Tehetséggondozó kapcsolódási pontok a felső és közoktatásban

A TUTOR SZEREPE A KÖZNEVELÉS TEHETSÉGGONDOZÓ GYAKORLATÁBAN

A tehetség felismerésének és azonosításának pedagógiai módszerei

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. országos konferenciája
    Győri Tehetségnap
              „A jövő a tehetségekkel épül”2015. szeptember 18-19-én Győrött tartotta a Magyar Tehetséggondozó Társaság a 26. országos konferenciáját.

A szervező Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mellé pillanatokon belül csatlakozott a NymE Apáczai Kar, a Széchenyi Egyetem, és anyagi forrást teremtve  támogatta a rendezvényt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ is.


„És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy,
S egy tekintetük elhitesse véled: Szép célokért élsz és érdemes élned!”
Váci Mihály gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor, mint a házigazda intézmény moderátora, háziasszonya.

A konferencia kezdetén néma főhajtással emlékeztek a nem régen elhunyt Czeizel Endre professzor úrra, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, később örökös tiszteletbeli elnöke volt.

Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK Győri Tankerület igazgatója, egyben a rendezvény fővédnöke örömét fejezte ki, hogy e nagyszabású rendezvénynek idén Győr adhat otthont.
Füves Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója röviden, számok segítségével mutatta be a szakszolgálatban folyó nagyszabású, sok alapfeladatra kiterjedő tevékenységet.

A megnyitók után levetített két perces videó hűen tükrözte képekben azt a magas színvonalú tehetséggondozó tevékenységet, mely 1998 óta jellemzi a győri Talentum Műhely munkáját.

Dr. Kiss László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma- Köznevelés- esélyegyenlőségi Osztály szakszolgálati és fogyatékosságügyi köznevelési referense hosszan, 50 percben beszélt a „Szakszolgálati munka jelenéről és jövőjéről”. Mivel a sorok között elég sok szakszolgálati munkatárs is ült, érdeklődve hallgatták Kiss László előadását.

A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor vizsgálták már. Az utóbbi időben Győrben és környékén is egyre nagyobb szerepet kap a sakkoktatás. Évek óta nem múlhat el egyetlen olyan győri tehetségnap sem, amikor ne hívnának olyan előadót, aki e témának szakavatott személyisége.
Dr. Szabó Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja előadásában a sakkról, mint az élet szimulátoráról beszélt.

Az országos konferenciáról nem hiányozhatott Mönks professzor, a tehetséggondozás emblematikus alakja, aki évek, évtizedek óta mindig jelen van a Magyar Tehetséggondozó Társaság ülésein. Előadását „Tehetséggondozás a világ országaiban” címmel tartotta, melyet egy ifjú tehetség, a fiatal Ferencz Petra fordított. Ő a Révai Miklós Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, aki tanulmányait Oxfordban szeretné folytatni. Bájos megjelenése, kedvessége átsegítette őt és a hallgatóságot a számára néha nehéznek tűnő fordításon.

A szünetben tovább folytatódott a közvetlen hangulatú, kötetlen beszélgetés, miközben a vendégek megtekinthették a kapuvári és pannonhalmi szakszolgálatok és a Hild iskola által kiállított képeket, munkákat.
A szünet után dr. Balogh László professzor úr, a MTT elnöke azokról a hatalmas szakmai értékekről beszélt, melyek jellemzik évtizedek óta a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkáját. A professzor úr után következő dr. Polonkai Mária előadása azért volt mindenki számára érdekes, mert a gazdagító programok, programpárok igazi kincset jelentenek a tehetséggondozásban. Egymás munkáját ezek segítségével is jobban megismerjük, egymásnak ötleteket tudunk adni és ötleteket tudunk átvenni.

Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Magyar Pedagógus Kar elnöke a késő estébe nyúló program színvonalát jó humorával, lehengerlő előadókészségével csak fokozni tudta. Felszabadult, érdeklődő, fáradhatatlan, fegyelmezett hallgatóságot talált a közönségben.
Majd Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ elnöke egy nagyon fontos kérdésről, a további pályázati lehetőségekről beszélt előadásában.

Teljesen véletlenül alakult úgy, hogy a plenáris ülés legvégére maradt Kőhalmi –Kara Zsuzsanna, a győri balett magántáncosa, balett-művész, klasszikus balett-tanár, aki oly szívhez szólóan, kedvesen, magával ragadóan beszélt arról az útról, mely számára a világot jelentő deszkákig elvezette, hogy előadásával az est egyik kedves színfoltjává vált.

Az előadások közben ifjú tehetségek is bemutatkozhattak.
Benedek-Nikli Hunor – szavalat (saját verse)
Győr Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola tanulói
Tárogató Óvoda Lepke tagóvodájának balett művészetoktatási csoportja
Regös Táncműhely Rege és borica néptánccsoportja

Pénteken a konferencia zárásaként dr. Balogh László professzor úr a Tehetségekért kitüntetéseket adta át Szénási Istvánné MTT titkárral közösen.

A 2015. év Tehetségekért díj kitüntetettjei:

Borkai Zsolt  - a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Gyurcsó Gyuláné - Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója
Havasréti Béláné - Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény tehetséggondozó koordinátora (Talentum Műhely)
Horváth Péter -  Révai Miklós Gimnázium igazgatója
Rogácsné Szimeiszter Helga - Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény vezetője
Szántó Judit  - Nemzeti Tehetségpont igazgatója

Szombaton szekcióüléseken folytatódott a magas színvonalú szakmai tevékenység. A plenáris ülésre regisztrált és megjelent 140 főnyi közönség túlnyomó többségben ezekre a  programokra is kíváncsi volt.
Betudható ez talán annak, hogy széles skálát felvonultató programsorozatot kínáltak a rendező intézmények a szombat délelőttre is. Egyik nagyon fontos napirendi pont a szakszolgálati főigazgatók tanácskozása volt a hogyan továbbról a tehetséggondozásban.

A kétnapos rendezvény lezárásaként a Szakszolgálat valamennyi dolgozója szívében magával vitte Balogh László professzor úr kedves, dicsérő szavait, aki kiemelte, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve  is magas színvonalú, szakszerű tehetséggondozó munka folyik az Intézményünkben. Ezek olyan súlyú szavak, melyek megalapozzák a további munka folytatását, és erőt adnak a továbbiakhoz.


Havasréti Béláné tehetséggondozó koordinátor – Győr (Talentum Műhely)

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Nyugat –dunántúli szekciója


Előzmények:
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tehetséggondozó tevékenységéhez, 1989-es megalakulásától, kapcsolódtak Győr és a térség iskolái. A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola akkori vezetője, Markó Endréné, aki a MTT alapító tagja, iskolája nevelőtestületével pályázati úton kidolgozta azt az egyedi iskolai programot, amely „Egy tehetségnevelő műhely helyi rendszere” címmel működött. A tehetségsegítést tanórai és tanórán kívüli keretben három átjárható képzési szinten rendszerré fejlesztették az akkori legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai megoldási gyakorlatok figyelembe vételével.
A Tehetséggondozó Társaság inspirálására hozta létre a város 1990-ben a Tehetségekért Alapítványt, majd korszerű módon, civil, iskolaközi szerveződésként több lelkes iskolaigazgató közreműködésével 1998-ban megalakult a Győri Talentum Műhely, amely már akkor is a mai Tehetségpontokhoz hasonlóan működött, programokat indítva a tehetséges gyermekeknek, gondozásukba bevonva koordináló pedagógust és pszichológust.
A Tehetségekért Alapítvány és a Talentum Műhely tevékenysége kisugárzó hatású volt az egész Nyugat-dunántúli régióra. Nagyszabású nemzetközi konferencia megszervezésére került sor Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság közreműködésével 2000 áprilisában, többek között olyan neves előadókkal, mint Erika Landau, a nemzetközi hírű izraeli pszichológus, Karl Kluge a Kölni Egyetem professzora, Czeizel Endre professzor a Tehetség Társaság tiszteletbeli örökös elnöke.
A Talentum Műhely 2001-től intézményesített formában a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban (szakszolgálat) működik. 67 győri közoktatási intézménynél, valamint 27 megyei intézménynél segíti a tehetséggondozást.
Feladata a kiemelkedő képességű gyermekek, fiatalok felkutatása, számontartása az óvodától az egyetemig, fejlődésükhöz a magas szintű fejlesztés biztosítása. Ennek érdekében tehetséggondozó csoportokat működtet gazdagító programokkal, amelyeket pályázat útján mentorok irányítanak. Sor kerül tanácsadásra, szükség esetén pedagógiai, pszichológiai fejlesztésre. A Talentum Műhely éves rendezvényein (Tehetségnap, Mentor Műhely, Diák Akadémia, szakmai konferenciák…) részt vesznek a Nyugat-dunántúli régió tehetséges diákjai és szakemberei.
2002 tavaszán a Kutató Diákok Szövetségével közösen Győrött rendezte meg a Talentum Műhely a Révai Miklós Gimnáziumban a Középiskolai Tudományos Diákkörök Regionális Konferenciáját 72 tehetséges középiskolás részvételével. Még ebben az évben sor került Győrött a TUDOK-ra, a Tudományos Diákkörök III. Országos Konferenciájára, ahol 130 hazai és külföldi tehetség mutatta be tudását a rangos zsűrinek, melyben képviseltették magukat a hazai egyetemek és a MTA is.
2003-ban a Magyar Tehetséggondozó Társaság és Győr városa közös szervezésében „Tehetség –család –iskola ” –címmel megrendezett országos tehetségpedagógiai konferencián a neves előadók mellett tehetséggondozó csoportok is bemutatkoztak.

A MTT Nyugat-dunántúli szekciójának megalakulása:
A Győri Talentum Műhely több évtizedes regionális és országos tehetséggondozó tevékenysége szorosan kapcsolódott a MTT munkájához.
2004-ben a MTT megalakította Nyugat-dunántúli szekcióját, melynek vezetője Mentler Mariann, a MTT tagja, a Talentum Műhely tehetséggondozó koordinátora lett.

A szekció főbb célkitűzései:
A MTT tehetséggondozó szakembereinek szakmai, módszertani tevékenysége az elmúlt években szorosan kapcsolódott a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, valamint a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program hálózatépítő munkájához. A MTT régióban működő tagjai közül többen részt vettek a Magyar Géniusz Projekt megvalósításában. A Talentum Műhely az elsők között vált Tehetségponttá országosan és a régióban is.
Ennek megfelelően tehetséggondozó cél a régióban:
•    Tehetségpontok létrehozása, munkájuk szakmai segítése
•    Egyre több elkötelezett ember bekapcsolása a tehetséggondozó képzésekbe
•    Tehetségsegítő Tanácsok létrehozása, hogy segítsék a Tehetségpontok beágyazódását a helyi társadalomba

A Nyugat-dunántúli szekció főbb tevékenysége a megalakulás után:
A szekció segítette a Tehetségpontok és a Tehetségtanácsok létrejöttét. A Dunántúlon fehér folt volt a régió. Sokáig csak a Talentum Műhely volt Tehetségpont. Az elmúlt három évben számuk rohamosan megnőtt.
A Nyugat –dunántúli regionális szekcióhoz 3 megye: Győr –Moson –Sopron, Zala és Vas megye tehetséggondozó tevékenysége tartozik.
A létrejött Tehetségpontok száma: 79
•    Győr –Moson –Sopron megye: 45 Tehetségpont (37 győri, 8 megyei)
•    Zala megye: 26 Tehetségpont
•    Vas megye: 8 Tehetségpont
A Tehetségtanácsok száma a Nyugat –dunántúli régióban: 3 (Győr, Sopron, Nagykanizsa)
A régió tehetségpontjaiból 170 fő vett részt szervezett csoportos Géniusz - képzéseken.
A Nyugat –magyarországi Egyetem és a Talentum Műhely közös szervezésében 2008-ban 4 féléves tehetségfejlesztő pedagógus képzés indult a régió pedagógusainak győri konzultációs központtal.
A Tehetségnap rendezvényekre (Tehetségkonferencia /országos/ Győr, 2010. november 12.; Tehetségkonferencia 2011. március 10.; Sopron, 2011. április 4.) a régióból és a határon túli szlovákiai és burgenlandi területekről több mint 3000 pedagógus érkezett.
A Tehetségfesztiválon (Győr, 2011. március 10.) közel száz tehetséges fiatal mutatkozott be.
A MTT, a Győri Tehetségsegítő Tanács és a Talentum Műhely közös szervezésében 2012. március 22-én „Hátrányból előny, a rejtett tehetségek felfedezése és gondozása” címmel rendezett konferencián szakmai előadásokat hallgattak a résztvevő pedagógusok, lehetőség volt a MTT tevékenységének megismerésére, tagsági jelentkezésre. A résztvevők megkapták a Tehetség újság aktuális számát.

Tervek:
A Tehetségpontok tevékenységének segítése, a hálózatosodás erősítése. Ennek érdekében kapcsolatot kell kialakítani és együttműködési tervet készíteni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a megyei és járási Tankerületekkel.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tagságának növelése az érdeklődő, tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokkal. Számukra évenként szakmai programok, konferenciák, módszertani bemutatók szervezése. (A legközelebbi konferencia: 2013. március 21.- a MTT szakmai támogatásával.)
A MTT Tehetség –c. folyóiratának népszerűsítése. A legjobb tehetségsegítő gyakorlatok, módszerek megjelentetése.
A tehetséggondozók szakmai munkájának segítése az idézet szellemében:„A magyar tehetségek megmentésének csak egyetlen módja van, az, ha az összes arra hivatott tényező közös anyagi és erkölcsi erővel az ifjú tehetségek célba juttatására törekszik.” /Nagy László/

Győr, 2013. március 1.

Mentler Mariann
MTT Nyugat –dunántúli szekció vezetője