Keresés


Továbbképzések

Köszöntő

Tisztelt honlap-olvasó!

Megragadva azt az alkalmat, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság Honlapja új formátumban és tartalmi struktúrában jelenik meg, köszöntök minden új és régi tájékozódót, elsősorban a tehetséges gyerekeink felkutatásáért, fejlesztéséért legtöbbet tevő pedagógusokat és más szakembereket, de ugyanígy a szülőket is és minden érdeklődő olvasót. A tehetséggel foglalkozó civil szervezetek száma ma már megközelíti a százat, s büszkék vagyunk arra, hogy a mi Társaságunk volt ebben a sorban az első, s eredményeink alapján hosszú évek óta közhasznú szervezetként tevékenykedünk. Működésünk eddigi 23 évében jelentős eredményeket értünk el a magyar tehetség-ügy fejlesztésében, felvirágoztatásában. Döntően pedagógusok, pszichológusok, szülők alkotják a Társaság tagságát, s ennek megfelelően a következő területeken végeztük és végezzük munkánkat - összhangban eredeti célkitűzéseinkkel:

- támogattuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő, hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek szakmai alapozásában jelentős részt vállaltunk /pl. O.M. Arany János Tehetséggondozó Programja/;

- segítettük, koordináltuk a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat;

- különféle képzési formákkal /intenzív tanfolyamok, posztgraduális pedagógus szakvizsga-program/ elősegítettük, hogy a tehetségfejlesztést végző szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és hazai kutatási eredmények;

- konferenciák, műhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettünk a tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek átadására, megvitatására;

- kiadói tevékenységet folytattunk, a Tehetség újságunk mellett több mint húsz tanulmánykötet, monográfia jelent meg közreműködésünkkel a tehetség-témakörben;

- kapcsolatot alakítottunk ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel - kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével, az ECHA-val /European Council for High Ability/, valamint más nemzetek tehetséggondozó társaságaival, sikeres tehetséggondozó iskoláival /Hollandia, Ausztria, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia/.

Úgy gondolom, hogy már ez a felsorolás is érzékelteti sokrétű tevékenységünket, amelynek sikereiben kiemelt szerepet játszottak a Társaság eddigi elnökei, akik a tehetséggondozásban nemzetközileg hírű szaktekintélyek, sorrendben: dr. Gefferth Éva, dr. Czeizel Endre és dr. Báthory Zoltán. Szakértelmük mellett megnyerő emberi habitusuk is nagyban elősegítette, hogy hatékony alkotó légkör jött létre kezdetektől fogva, s ma is egymás munkáját nagyra értékelő, megbecsülő, segítő légkör jellemzi tevékenységünket. A Magyar Tehetséggondozó Társaság közel félezres tagsága tisztelettel és szeretettel várja azokat a pedagógusokat, más szakembereket és szülőket, akik a magyarországi és határon túli magyar fiatalok tehetségfejlesztésében az eddiginél még jelentősebb eredményeket szeretnének elérni, illetve sikeres fejlesztési tapasztalataikat szívesen osztják meg a területen munkálkodó szakemberekkel, támogatókkal. /A jelentkezési lap honlapunk megfelelő részében  megtalálható./ Hisszük, hogy még sok felderítetlen érték van  a tehetséggondozás terén, amelyek felkutatása,  közreadása jelentősen elősegítheti, hogy a mostaninál is hatékonyabban végezzük a tehetséges gyerekek felismerését és fejlesztését.

 

2012. december 1.

 

Dr. Balogh László
a Magyar Tehetséggondozó Társaság
elnöke