Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2019.3-4.

Az elmúlt időszak eseményei közül első helyen kell beszámolnunk – rangjához illően - a  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciájáról, amely 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került megrendezésre. Széleskörű összefogással készítettük elő a konferenciát: az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az  Egri Katolikus Főegyházmegye, az  Eszterházy Károly Egyetem, az  Egri Tankerületi Központ, valamint a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével jött létre a nagyívű rendezvény. Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára  „A Nemzeti Tehetség Program  eredményei, helyzete” című előadásával nyitotta meg a konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Főépületének Dísztermében, méltatva a MTT jelentőségét a hazai tehetséggondozás fejlesztésében.  Helyettes-államtitkár Asszony megnyitója után többen köszöntötték a 30. születésnapját ünneplő Magyar Tehetséggondozó Társaságot: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability elnöke, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák László, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója és prokormányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézmények Egyesületének elnöke, valamint előadása kezdetén F. J. Mönks, a European Council for High Ability  (ECHA) örökös elnöke  kívántak további sikereket Társaságunknak.  Az ezt követő előadások középpontjában a MTT tevékenységének bemutatása állt. Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke: „A Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenysége az elmúlt öt évben” címmel idézte fel a közelmúlt tevékenységrendszerét. Dr. Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „A tehetségsegítés lehetőségei a köznevelésben, a MTT szerepe ezek kialakításában” címmel tekintett vissza. Turi Katalin, az MTT alelnöke „Áttekintés az MTT szekcióinak az elmúlt öt évben végzett munkájáról” címmel számolt be fejlődésünkről. Sarka Ferenc, az MTT alelnöke átfogó visszaemlékezésében „Az MTT 30 éves működésének kiemelkedő eseményei”-t villantotta fel, visszamenve a Társaság születéséig. Ezt követően a konferencia megrendezésében közreműködő társintézmények tehetséggondozó munkájáról hallottunk  előadásokat. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának vezetője „Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban” címmel számolt be a Katolikus Egyház régióban elért eredményeiről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „Pedagógusképzés és  tehetséggondozás” címmel vezetett át bennünket a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségébe. Gönczi Sándor igazgató úr pedig  „Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének bemutatása” címmel vázolta az intézmény  tehetséggondozásban elért csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés ECHA-Dilomák és  MTT-kitüntetések átadásával zárult. A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi VLAMI igazgatója és Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője vehette át ebben az évben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedig a MTT Kitüntető Oklevelét nyerte el sokéves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért, a kitüntetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette át – az emelkedett ünnepi hangulatban. A második napon a MTT több szekciója mutatta be munkásságát  párhuzamosan – a szekcióelnökök koordinálásában. A Dél-dunántúli Szekció Turi Katalin, a Felsőoktatási Szekció dr. Bodnár Gabriella,  a Gyermekvédelmi Szekció dr.  Kollmann J. György (tárlatvezetésével), a Kelet-magyarországi Szekció dr. Dávid Imre és Császár István , a Kémiai és Környezetvédelmi Szekció dr. Török Istvánné, a LIONS Clubok Szekciója Demarcsek Györgyné, a Nyugat-dunántúli Szekció Mentler Mariann, az Óvodai Szekció Szilágyi Ildikó, a Tanítói Szekció Németné Dávid Irén elnöklésével mutatta be néhány kiemelkedő mozzanatát tevékenységrendszerének. Összesen több mint harminc prezentáció bizonyította a MTT szekcióinak sokszínű tehetséggondozó munkáját. Az előbbiek kiegészítéseként az ünnepi hangulatot még magasabbra  emelő programok is szerepeltek a konferencián. Az első napon a plenáris ülésen előbb Bráder Elemér egyetemi hallgató zongorajátékában gyönyörködhettünk, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói profi  színi előadással szórakoztatták a publikumot. Második nap a konferenciát Eger város néhány kiemelkedő értékének megtekintése zárta: orgona hangverseny volt az Egri Bazilikában, az orgonánál Urbán Péter karnagy adott csodálatos zenei élményt. Majd az Érseki Látogatóközpont ,  a Vármúzeum és a Líceum (Varázstorony, Camera Obscura) megtekintése emelte tovább a résztvevők ünnepi hangulatát. Összességében maximális elismeréssel kell szólnunk a Jubileumi Konferenciáról: a programok – a rendező intézmények, szervezetek lelkiismeretes előkészítő munkájának köszönhetően – az első pillanattól kezdve példásan zajlottak, lenyűgöző társas légkörben, az ünnepi eseménnyel összhangban  levő emelkedett hangulatban. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki az előkészítésben és a lebonyolításban szerepet vállaló minden intézménynek és szervezetnek, valamint azoknak a vezetőknek külön is, akik vállalták a személyes szereplést  is a konferencia plenáris ülésének programjában.  Kiemelten köszönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak, valamint az Iskola Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak fáradozását a konferencia előkészítésében és lebonyolításában!  (További részletek a konferenciáról a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. összevont számában találhatók.)
      Három elnökségi ülést is tartottunk az elmúlt hónapokban, május 17-én, szeptember 20-án és november 13-án. Ezeken a fő napirendi pontok között a következők szerepeltek: az Elnökség 2018. évi „Közgyűlési beszámolójának” megtárgyalása és elfogadása; „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének” elfogadása, amelyet minden évben be  kell küldenünk az ellenőrző hatóságunkhoz – ez már olvasható a Honlapunkon; a MTT „Adatkezelési tájékoztatójának” kidolgozása az érvényes rendeletekkel összhangban – ez is olvasható a Honlapunkon; az MTT NEA-pályázatának előkészítése; új szekciók alapítása a MTT-ben – a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció” indítja meg munkáját mostantól. Döntés született arról is, hogy a 31. Országos MTT-Konferenciát 2020. szeptember 25-26-án  Budapesten tartjuk, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal közös rendezésben.  Jelezzük azt is, hogy az évenként megrendezendő „ECHA-Diplomások Műhelye” kétnapos Konferencia  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójával közös szervezésben  2020 áprilisában kerül megrendezésre Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény  Komplex Tehetséggondozó Programja. (Pontos dátum, program és jelentkezési lap a MTT-Honlapon lesz elérhető február közepétől.)

2019. november 17.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök