Aktuális 2018.4.

   A MTT Elnöksége 2018. november 9-én ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendekről az alábbiakban adok rövid tájékoztatást. Kiemelt téma volt az elmúlt vezetőségi üléseken többször is tárgyalt  és jóváhagyott „Cselekvési terv a  MTT  gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” című előterjesztésben megfogalmazott feladatok teljesítésének helyzete. A  Vezetőség véleménye: több területen is léptünk előre, de további forráskeresés szükséges. Áttekintettük a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag nyomdai  kiadásának helyzetét. Örömmel  állapítottuk meg, hogy a szóróanyag kiváló minőségben elkészült 1000 példányban, a vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson már ki is osztottuk ennek kb. a felét, hogy a jelenlevők terjesszék környezetükben. Ezúton is köszönjük minden, a tartalmi előkészítésben közreműködő vezetőségi tagnak a munkáját. A „komplex” nyomdai előkészítésért elsősorban Kormos Dénesnek, Tóth Ilonának és Sarka Ferencnek  tartozunk köszönettel, a nyomdai megjelentetéshez szükséges  támogatásért és a nyomtatás technikai szervezéséért pedig Körösi Tibor tagtársunknak mondunk hálás köszönetet e helyen is!  Napirendre került a  MTT Hírlevelének és a bemutatkozási kártyának a terve is.  A Vezetőség első olvasatban tárgyalta a Sarka Ferenc alelnök úr által készített tervezeteket, s a következőkben summázható a vélemény. A tagoknak kiküldendő Hírlevélre szükség van, a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk a funkcióit, a készítőket, valamint a terjesztés jogi és technikai feltételrendszerét. Az Elnökség véleménye szerint a bemutatkozó kártya funkcióját jórészt betölti az előzőekben említett papíralapú szóróanyag, ezért egyelőre  ennek megvalósítását későbbre halasztjuk. Az új tagok felvétele a MTT-be az új Alapszabályunkban  elnökségi hatáskörbe került:  három új tagot vettünk fel mostani ülésünkön.
   A vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson   a LIONS Clubok és a MTT együttműködésének részletes terve került terítékre, közel harmincan vettünk részt:  a közös tevékenységben érintett LIONS  Clubok magyarországi kormányzója, dr. Chrabák László és további képviselők, valamint  a MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága és  a Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai. A nagyon sikeres tanácskozásról az összefoglalót a megbeszélést  vezető Turi Katalin alelnök asszony készíti, amely a Tehetség 2018.4. számában jelenik meg. 
   Ahogy azt már közöltük korábban, a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Azt is jelezzük, hogy a Társaság munkáját döntően a MTT-szekciók üléseinek keretében kívánjuk bemutatni, ennek szervezése  elkezdődött.
  Végezetül felhívjuk a figyelmet a tavaszi  konferenciák időpontjaira, mindkettő a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának szervezésében – társrendezőkkel együtt – kerül megrendezésre: Mád, 2019. április 5-6., Nyíregyháza, 2019. május 10-11. Az előkészületek elkezdődtek, a részletes programok és a jelentkezési lap a konferenciákat megelőzően kb. egy hónappal lesz elérhető a MTT-Honlapon.

2018. december                                          Dr. Balogh László elnök