Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2018.3.

Elsőként arról számolunk be, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Konferenciája nagy sikerrel került megrendezésre Budapesten az Európa 2000 Középiskolában 2018. szeptember 21-22-én, a rendezvényen közel kétszáz szakember vett részt. Ezúton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért, amit  a Papp András igazgató úr által vezetett Tantestület végzett   a konferencia  előkészítése és lebonyolítása során.  Lenyűgöző volt mind a plenáris ülés, mind a szekcióülések előadásainak tartalmi sokszínűsége, ezekből minden résztvevő tudott meríteni magának új gondolatot, módszertani fogást  tehetséggondozó munkája továbbfejlesztéséhez. A konferencia első pillanatától kezdve példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt,  s kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet az Európa 2000 Középiskola tanárai, munkatársai, tanulói teremtettek a programok során, köszönet mindannyiuknak! E helyen is köszönjük minden  közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, hogy megtisztelték konferenciánkat, a támogatóknak pedig a segítségüket a sikeres lebonyolításhoz! Külön is köszönjük  a MTT vezetőségi tagjának, Laczó Sylvia igazgatóhelyettesnek a konferencia sikeres szervezése, megvalósítása érdekében végzett hatalmas és áldozatos munkáját! A konferencia szakmailag gazdag tartalmi részleteiről a Tehetség folyóirat 2018.3. számában olvashatnak az érdeklődők.
     E konferencián került sor a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetésének átadására. Ebben az évben ketten kapták ezt meg a MTT Elnökségének döntése értelmében: dr. Pappné Herr Anna örökös igazgató, az Európa 2000 Középiskola alapítója, valamint Ábrám Tibor igazgató, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon vezetője, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke. Mindketten hosszú évekre visszamenően sokat tettek a magyar tehetséggondozás fejlődéséért, köszönjük ezúton is fáradozásukat, gratulálunk a kitüntetéshez, és további sikeres tevékenységet kívánunk!
    Az Országos Konferencia első napján a MTT Elnöksége ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendek közül most kettőről adok rövid tájékoztatást. Az egyik a  LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével a nyáron kötött nagyjelentőségű együttműködési megállapodásból a MTT-re háruló konkrét  tennivalók tervének megbeszélése volt. A napirend tárgyalásánál meghívottként jelen volt Demarcsek Györgyné a LIONS Clubok képviseletében. Turi Katalin alelnök előterjesztésében  konkrét programokról, tennivalókról állapodtunk meg az ülésen. Ebben az első lépés a 2018. november 9-re tervezett műhelybeszélgetés lesz, a közös tevékenységben érintett klubok és az MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága valamint a Szakmai Tanácsadó Testülete tagjainak részvételével. Főbb témakörök: kapcsolatfelvétel a szekcióvezetőkkel, a kapcsolattartás formájában, módjában való megállapodások, a tevékenységről, aktuális feladatokról való kölcsönös tájékoztatók. További részletek az együttműködésről a Tehetség folyóirat 2018.4. számában jelennek meg. Az elnökségi ülés  másik fontos napirendi pontja  a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag  végső  változatának megtárgyalása volt. A tervet az Elnökség elfogadta, a megjelenés még ez évben várható.
Már is jelezzük, hogy a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. A program és jelentkezési lap 2019. augusztus közepétől lesz elérhető Honlapunkon. (www.mateh.hu)

2018. szeptember  25.                                          Dr. Balogh László elnök