Aktuális 2018./1.

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. december 6-án együttes ülést tartott, amelynek kertében az alábbi   napirendi pontok  kerültek tárgyalásra. Ezek közül  kiemelt jelentőségű volt a „Cselekvési terv a MTT-szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez”,  előadója Turi Katalin alelnök  volt. A javaslatokat az Elnökség elfogadta, s ezek alapján konkrét feladatok megoldásának előkészítésére az Elnökség tagjaiból 2-3 fős csoportok alakultak.  Ugyancsak kiemelt fontosságú napirend volt a „Cselekvési terv a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására”, amelyet Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag terjesztette elő.  A  konkrét feladatok megoldásának előkészítésére az Elnökség tagjaiból e témakörben is kisebb csoportok alakultak. Mindkét témakör tennivalóinak tárgyalása  folytatódik a következő elnökségi üléseken, e feladatok megoldásához hosszabb periódus szükséges. Ezeken túlmenően tárgyalt a vezetőség   MTT tagsági listájának  pontosítási folyamatáról,  a MTT-ről szóló új tájékoztató  anyagok tartalmi kérdéseiről. Ez utóbbi keretében a MTT-Honlapra készült bővebb tájékoztatót, amely már olvasható is a „Rólunk” rovatban, az Elnökség elfogadta. A nyomtatásban megjelenő rövidebb szóróanyagot a következő elnökségi ülésen ismét megvitatjuk, akkor kerül elfogadásra. Napirendre került a MTT emblémájának felülvizsgálata is, érkezett olyan javaslat, hogy módosítsuk ezt. A végső döntés ebben  a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, ennek összehívásáig  (időpont alább megtalálható!) az Elnökség kialakítja javaslatát.
    Ismét felhívjuk a Társaság tagjainak és más  érdeklődőknek a figyelmét, hogy a MTT Kelet-magyarországi Tagozata szokásos tavaszi nagy konferenciáját 2018. április 13-14-én rendezi a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, ahol az Intézmény komplex tehetséggondozó programja indulásának 30. évfordulója alkalmából az 1987. óta  elért  eredményeket tekintjük át, elemezzük. A részletes program és a jelentkezési lap a Honlapunkon  (www.mateh.hu) lesz elérhető. Ezen a konferencián ünnepeljük, köszöntjük a 25 éve sikeresen funkcionáló Tehetség folyóiratunkat is!
    Ugyancsak fontos információ, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság  2018. évi rendes Közgyűlését május 26-án (szombat) 11 órai kezdettel tartja Budapesten, az  Európa 2000 Középiskolában, cím: 1143. Budapest, Gizella út 36. (http://www.europa2000.hu/ ) A részletes programról  a Honlapunkon  megjelenő meghívóból is tájékozódhat a tagság.

2018. február 5.                                              Dr. Balogh László
                                                                             elnök