Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2017./4.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. október 11-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Ezek közül az egyik kiemelt jelentőségű volt a „Beszámoló a Szakmai Tanácsadó Testület alakuló üléséről,   javaslatok a szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez”. Az SZTT október 4-én tartotta alakuló ülését Turi Katalin alelnök vezetésével, aki az Elnökség felkérésére a jövőben irányítja ennek a testületnek a munkáját, s ennek az értekezletnek a javaslatai kerültek az elnökségi ülésre Alelnök Asszony előterjesztésében. A javaslatokat az Elnökség elfogadta, s ezek alapján konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, amelyről majd részletes tájékoztatást adunk. Ugyancsak kiemelt fontosságú témakör volt a „Javaslatok a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására”, amely javaslatokat Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag terjesztette elő.  Az Elnökség kiindulási pontként elfogadta ezt az anyagot is , amely  alapján ugyancsak konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, ezt is közhírré tesszük elfogadása után. Ezeken túlmenően tárgyalt a vezetőség   MTT tagsági listájának  pontosításáról,  a MTT-ről szóló új tájékoztató  szóróanyag tartalmi kérdéseiről és a belső elektronikus levelezési rendszer létrehozásáról.
   A MTT Kelet-magyarországi Tagozata – Nagy Kálmán volt elnök elhalálozása miatt – új elnököt, valamint további vezetőségi tagokat választott.  A következők kerültek a vezetőségbe -  a Tagozat munkájában közreműködő intézmények és szervezetek képviselőinek száz százalékos támogatásával: Dr. Dávid Imre elnök, Császár István társelnök, vezetőségi tagok: Szabó Attila igazgató (Mátészalka), Tóth Tamás  igazgató (Sárospatak), Virágné Katona Zsuzsanna igazgató (Törökszentmiklós). Az új vezetőség munkájához ezúton is sok sikert kíván a MTT Elnöksége.
   Itt hívjuk fel a Társaság tagjainak és más  érdeklődőknek a figyelmét, hogy a MTT Kelet-magyarországi Tagozata szokásos tavaszi nagy konferenciáját 2018. április 13-14-én rendezi a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, ahol az Intézmény komplex tehetséggondozó programja indulásának 30. évfordulója alkalmából az 1987. óta  elért  eredményeket tekintjük át, elemezzük. A részletes program és a jelentkezési lap a Honlapunkon  (www.mateh.hu) lesz elérhető,  várhatóan február közepétől.

2017. november 25.                                       Dr. Balogh László
                                                                           elnök