Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2017./3.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év májusában megválasztott Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. július 5-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Kiemelt témakör volt a vezetés számára a következő időszak legfontosabb tennivalóiról  leltár készítése - a május 20-i Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az  emelt létszámú új Elnökség tagjainak munkamegosztását is újra kellett gondolnunk, ez elfogadásra került, s a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban olvasható is. A szekciók munkájának továbbfejlesztése is kiemelt feladat a következő időszakban, ehhez kapcsolódóan  az új Alapszabályban rögzített  Szakmai Tanácsadó Testület személyi összetételére tett javaslatot az Elnökség: az SzTT tagjai – funkciójukból fakadóan az Alapszabály szerint - a szekciók vezetői (11 fő) , valamint felkérésre kerülnek az Elnökség által a korábbi választmányi tagok (6 fő), s az elnökségi ülésen  jelenlevők  további hat szakembert jelöltek tagként. Ennek megfelelően az elnökségi ülés elfogadta a 23 fős  SzTT személyi összetételét, amely ugyancsak megtalálható a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban. Az SzTT munkájának koordinálásával az Elnökség Turi Katalin alelnök asszonyt bízta meg, a Testület alakuló ülését október 4-én megtartotta Budapesten. A gazdálkodásunk stabilitása is fontos tényező munkánkban, ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi tagot, hogy a következő elnökségi ülésre gyűjtsenek össze ötleteket – mások bevonásával is – a MTT gazdasági helyzetének megerősítésére.
     A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában került megrendezésre, több szervezet és intézmény, valamint szép számú szponzor támogatásával: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város Önkormányzata, Magyarországi Evangélikus Egyház, Szent István Egyetem Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus Ótemplomi Gyülekezet, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezúton is köszönjük a segítséget a nagysikerű konferenciánk megrendezéséhez! A nagy érdeklődés közepette – 230 szakember vett részt a kétnapos programon - lebonyolított konferenciáról részletes beszámoló és az elhangzott prezentációk tanulmány-változata megtalálható a Tehetség folyóirat 2017.3. számában, valamint a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)
   A MTT 2017. évi  „Tehetségekért” kitüntetés átadására is a szarvasi konferencián került sor:  Molnár Isvtánné igazgató – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas -, valamint Virágné Katona Zsuzsanna igazgató – Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós - kapták meg most  ezt az elismerést. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, tehetséggondozó munkájukhoz további sikereket kívánunk!

Debrecen, 2017. október 5.          

Dr. Balogh László MTT-elnök