Aktuális 2016.3.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben kiemelkedő esemény volt   Magyar Tehetséggondozó Társaság 27. Országos Konferenciája, amely   a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én.  Az előbb említett két „házigazdán”  túl a rendezvény több szervezet, intézmény összefogásával valósult meg. A fővédnökséget Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr vállalta, s  személyes részvételével és  köszöntő beszédével is megtisztelte a  résztvevőket.  A  Nemzeti Pedagógus Kar, Kisvárda Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, s anyagi támogatásával a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is segítette a Konferencia színvonalas megrendezését. E szervezetek, intézmények vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket a Konferencia megnyitóján: Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Pásztor Gyula Csabáné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerületének igazgatója megnyitó  gondolataikkal a köszöntésen túl jelentősen motiválták a jelenlevő szakembereket a további hatékony tehetséggondozó munkára is. Ezúton is köszönjük a támogatást minden közreműködő szervezetnek, intézménynek, személynek, természetesen ezt a köszönetet külön  levélben is kifejeztük!
   A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy Kisvárda erőfeszítései az elmúlt években  kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden települése számára. Az is bizonyosságot nyert, hogy ebben a sokszínű tehetségkereső és - fejlesztő munkában a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium  meghatározó szerepet játszik, s a Bíró Gábor Igazgató Úr és Kollegái által tartott műhelybeszámolók, valamint a tanulók műsora bizonyították e komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát.  Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Ezekből az értékekből fakad az is, hogy a hazai tehetséggondozásban  gyöngyszemként nyilvántartott Arany János Tehetséggondozó Program egyik vezető iskolájaként és kollégiumaként is kitűnő munkát végeznek. 
   Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki   Mönks Professzorban, a European Council for High  Ability  örökös elnökében,  a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben ,  valamint  az ország minden részéből érkezett szokatlanul nagyszámú ( több mint kétszáz résztvevő volt!) szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  „BESI”-ben. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Külön is köszönve Bíró Gábor igazgató úrnak és minden munkatársának, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk!
      A Konferencián átadásra került a MTT „Tehetségekért” kitüntetése.  2016-ban a következő tehetséggondozó szakemberek  kapták e díjat a Választmány döntése alapján: Bíró Gábor,  a Kisvárdai Bessenyei György  Gimnázium és Kollégium igazgatója, Halász László,  a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója, Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária,  a Konszonancia Tehetség Tanács elnöke, Nyíregyháza. A kitüntetésükhöz ezúton is gratulálunk, s további sikeres tehetséggondozó munkát kívánunk. Ugyancsak ünnepi eseményt jelentett, hogy  F.J. Mönks Professzor,  a European Council for High  Ability  örökös elnöke a Nijmegeni Katolikus Egyetem képviseletében, a   Debreceni Egyetemmel korábban  kötött együttműködési szerződés alapján itt adta át a nemzetközi ECHA-Diplomát a Debreceni Egyetemen végzett  „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga programot teljesítő több mint harminc tehetségfejlesztő szakembernek.
   Részletes beszámoló a Konferenciáról Bíró Gábor igazgató úr összefoglaló írásában olvasható a Tehetség 2016.3. számában, valamint a MTT Honlapján (www.mateh.hu).

Debrecen, 2016. szeptember 30.                             Dr. Balogh László
                                                                              MTT-elnök