Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2020.1.

A MTT Elnöksége ülést tartott március 4-én, amelyen a következő hónapok  fontosabb rendezvényeit, aktuális teendőit tárgyaltuk meg. A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen: napirend, időpont, helyszín stb. A szokásos évenkénti napirendeken túl most tisztújításra is sor kerül, s ennek előkészítése is az Elnökség feladata: áttekintettük ezzel kapcsolatos tennivalóinkat, s meg is indult az előkészítő munka. A Közgyűlés meghívója külön felhívásban meg fog jelenni rövidesen a MTT-Honlapon, s elküldjük emailen is a tagoknak. Amit ki kell emelni: az Elnökség úgy döntött, hogy ez évtől kezdődően a rendes Közgyűlésünket a tavaszi MTT-Konferenciához kapcsoljuk, ez régebben sikeres megoldás volt: sokkal többen jelentek meg ennek keretében a Közgyűléseinken, mint amikor Budapestre külön összehívtuk egy hétvégén  e testületet. Ebben az évben május 16-án, szombaton  (11,30-kor)  Szerencsen kerül megrendezésre a Közgyűlés,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után. (Részletek majd a közgyűlési meghívóban lesznek olvashatók.) Ugyancsak fontos napirendje volt az Elnökség  ülésének  a MTT most zajló adatmegújítási programja eddigi eredményeinek, további tennivalóinak áttekintése. Még sok tagunk van, aki nem küldte vissza az adatfrissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék ezt meg mielőbb, elősegítve ezzel az Elnökség szervező munkájának eddiginél nagyobb hatékonyságát. Az adatfrissítő nyomtatványt kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számával együtt, s a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) most  is elérhető a Főoldalon. Napirenden volt az elnökségi ülésen a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia keretterve. Az előkészületekről az intézmény vezetője, Farkas György igazgató úr adott tájékoztatást. A konferencia részletes programja és a jelentkezési lap augusztus közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon. Ez a rendezvény kiemelkedő lesz: itt emlékezünk meg több előadásban örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel Endre professzorról születésének 85., halálának 5. évfordulója alkalmából. Megtárgyalta az Elnökség első olvasatban a  Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámolóját, amely majd végső változatában a májusi Közgyűlés elé is kerül.  Az elmúlt évi zárásból az derült ki, ha szűkösen is, de várhatóan rendelkezésünkre állnak 2020-ban is azok az anyagi források, amelyekből a MTT legfontosabb feladatait meg tudja oldani. (Kiemelten a Tehetség folyóirat évi 4 számának kiadását, amelynek nyomdai költsége csak maga 700 ezer forintba kerül!) Ahogy arról az elmúlt másfél évben többször is beszámoltunk konferenciáinkon és a Tehetség folyóiratban,  készült egy részletes terv a LIONS Clubok és a MTT együttműködésére. E  terv megvalósításának munkálatai folynak, s ennek keretében ismét lesz egy közös szakmai rendezvény a két szervezet között az aktuális feladatok megbeszélése céljából. Turi Katalin alelnökünk  és Demarcsek Zsuzsa igazgató, a  LIONS  Clubok program-felelőse közös szervezésében 2020. április 1-én (szerda) 15 órától várjuk az érdeklődő szakembereket  Budapesten, az Európa 2000 Középiskolában (1143. Budapest, Gizella út 36.).
VÉGEZETÜL A MTT-TAGSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A KÖVETKEZŐ FELHÍVÁSOKAT:
1.Ahogy fentebb már jeleztük,  az évenként megrendezendő „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia”  az Egri Főegyházmegyének, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének,  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának és a Matehetsznek közös szervezésében  2020. május  15-16-án kerül megrendezésre Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény  Komplex Tehetséggondozó Programja. A részletes program és jelentkezési lap rövidesen felkerül a MTT-Honlapra.
2.Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Ezúton kérjük Tagtársainkat, hogy aki még nem tette meg, a 2020. évi tagdíjat fizesse be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.
3.Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!2020.  március 5.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.3-4.

Az elmúlt időszak eseményei közül első helyen kell beszámolnunk – rangjához illően - a  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciájáról, amely 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került megrendezésre. Széleskörű összefogással készítettük elő a konferenciát: az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az  Egri Katolikus Főegyházmegye, az  Eszterházy Károly Egyetem, az  Egri Tankerületi Központ, valamint a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével jött létre a nagyívű rendezvény. Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára  „A Nemzeti Tehetség Program  eredményei, helyzete” című előadásával nyitotta meg a konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Főépületének Dísztermében, méltatva a MTT jelentőségét a hazai tehetséggondozás fejlesztésében.  Helyettes-államtitkár Asszony megnyitója után többen köszöntötték a 30. születésnapját ünneplő Magyar Tehetséggondozó Társaságot: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability elnöke, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák László, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója és prokormányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézmények Egyesületének elnöke, valamint előadása kezdetén F. J. Mönks, a European Council for High Ability  (ECHA) örökös elnöke  kívántak további sikereket Társaságunknak.  Az ezt követő előadások középpontjában a MTT tevékenységének bemutatása állt. Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke: „A Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenysége az elmúlt öt évben” címmel idézte fel a közelmúlt tevékenységrendszerét. Dr. Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „A tehetségsegítés lehetőségei a köznevelésben, a MTT szerepe ezek kialakításában” címmel tekintett vissza. Turi Katalin, az MTT alelnöke „Áttekintés az MTT szekcióinak az elmúlt öt évben végzett munkájáról” címmel számolt be fejlődésünkről. Sarka Ferenc, az MTT alelnöke átfogó visszaemlékezésében „Az MTT 30 éves működésének kiemelkedő eseményei”-t villantotta fel, visszamenve a Társaság születéséig. Ezt követően a konferencia megrendezésében közreműködő társintézmények tehetséggondozó munkájáról hallottunk  előadásokat. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának vezetője „Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban” címmel számolt be a Katolikus Egyház régióban elért eredményeiről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „Pedagógusképzés és  tehetséggondozás” címmel vezetett át bennünket a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségébe. Gönczi Sándor igazgató úr pedig  „Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének bemutatása” címmel vázolta az intézmény  tehetséggondozásban elért csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés ECHA-Dilomák és  MTT-kitüntetések átadásával zárult. A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi VLAMI igazgatója és Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője vehette át ebben az évben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedig a MTT Kitüntető Oklevelét nyerte el sokéves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért, a kitüntetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette át – az emelkedett ünnepi hangulatban. A második napon a MTT több szekciója mutatta be munkásságát  párhuzamosan – a szekcióelnökök koordinálásában. A Dél-dunántúli Szekció Turi Katalin, a Felsőoktatási Szekció dr. Bodnár Gabriella,  a Gyermekvédelmi Szekció dr.  Kollmann J. György (tárlatvezetésével), a Kelet-magyarországi Szekció dr. Dávid Imre és Császár István , a Kémiai és Környezetvédelmi Szekció dr. Török Istvánné, a LIONS Clubok Szekciója Demarcsek Györgyné, a Nyugat-dunántúli Szekció Mentler Mariann, az Óvodai Szekció Szilágyi Ildikó, a Tanítói Szekció Németné Dávid Irén elnöklésével mutatta be néhány kiemelkedő mozzanatát tevékenységrendszerének. Összesen több mint harminc prezentáció bizonyította a MTT szekcióinak sokszínű tehetséggondozó munkáját. Az előbbiek kiegészítéseként az ünnepi hangulatot még magasabbra  emelő programok is szerepeltek a konferencián. Az első napon a plenáris ülésen előbb Bráder Elemér egyetemi hallgató zongorajátékában gyönyörködhettünk, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói profi  színi előadással szórakoztatták a publikumot. Második nap a konferenciát Eger város néhány kiemelkedő értékének megtekintése zárta: orgona hangverseny volt az Egri Bazilikában, az orgonánál Urbán Péter karnagy adott csodálatos zenei élményt. Majd az Érseki Látogatóközpont ,  a Vármúzeum és a Líceum (Varázstorony, Camera Obscura) megtekintése emelte tovább a résztvevők ünnepi hangulatát. Összességében maximális elismeréssel kell szólnunk a Jubileumi Konferenciáról: a programok – a rendező intézmények, szervezetek lelkiismeretes előkészítő munkájának köszönhetően – az első pillanattól kezdve példásan zajlottak, lenyűgöző társas légkörben, az ünnepi eseménnyel összhangban  levő emelkedett hangulatban. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki az előkészítésben és a lebonyolításban szerepet vállaló minden intézménynek és szervezetnek, valamint azoknak a vezetőknek külön is, akik vállalták a személyes szereplést  is a konferencia plenáris ülésének programjában.  Kiemelten köszönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak, valamint az Iskola Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak fáradozását a konferencia előkészítésében és lebonyolításában!  (További részletek a konferenciáról a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. összevont számában találhatók.)
      Három elnökségi ülést is tartottunk az elmúlt hónapokban, május 17-én, szeptember 20-án és november 13-án. Ezeken a fő napirendi pontok között a következők szerepeltek: az Elnökség 2018. évi „Közgyűlési beszámolójának” megtárgyalása és elfogadása; „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének” elfogadása, amelyet minden évben be  kell küldenünk az ellenőrző hatóságunkhoz – ez már olvasható a Honlapunkon; a MTT „Adatkezelési tájékoztatójának” kidolgozása az érvényes rendeletekkel összhangban – ez is olvasható a Honlapunkon; az MTT NEA-pályázatának előkészítése; új szekciók alapítása a MTT-ben – a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció” indítja meg munkáját mostantól. Döntés született arról is, hogy a 31. Országos MTT-Konferenciát 2020. szeptember 25-26-án  Budapesten tartjuk, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal közös rendezésben.  Jelezzük azt is, hogy az évenként megrendezendő „ECHA-Diplomások Műhelye” kétnapos Konferencia  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójával közös szervezésben  2020 áprilisában kerül megrendezésre Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény  Komplex Tehetséggondozó Programja. (Pontos dátum, program és jelentkezési lap a MTT-Honlapon lesz elérhető február közepétől.)

2019. november 17.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.1.

   Ahogy azt a Tehetség 2018.4. számában   megtalálják és olvashatják a Tagtársak, készült egy részletes terv a LIONS Clubok és a MTT együttműködésére. Örömmel jelentem, hogy e  terv megvalósításának munkálatai elkezdődtek: Turi Katalin alelnök tájékozódást kezdett még decemberben a MTT-szekciók körében, hogy mely feladatok megoldásában tudnak közreműködni. Terveink szerint a 2019. április 5-6-i mádi MTT-Konferencián beszámolót hallhatunk Alelnök Asszony és Demarcsek Zsuzsa igazgató, a  LIONS  Clubok program-felelőse közös előadásában a gyakorlati együttműködés megindulásáról.
   Ugyancsak jó hír a szakembereknek, hogy  a MTT-Honlap „Tehetség-szakirodalom”  "Könyvek" rovatába újabb 3 szakkönyv került elhelyezésre.  Ezzel mind a 10 könyv elérhetővé vált az érdeklődők számára, amelyek a Debreceni Egyetem "Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés" pedagógus szakvizsga-képzéshez készültek. Az újonnan felkerült könyvek a következők: dr. Gömöry Kornélia (2013): „A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében”; dr. Czeizel Endre – Páskuné dr. Kiss Judit (2015): „A tehetség definíciói, fajtái”; dr. Balogh László (2016): „Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai”.
   Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Ezúton kérjük Tagtársainkat, hogy a 2019. évi tagdíjat mielőbb fizessék be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámra: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.
   Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!
   Ismételten felhívjuk a figyelmet a 2019-ben megrendezésre kerülő jelentősebb konferenciáinkra. A MTT Kelet-magyarországi Szekciójának szervezésében – társrendezőkkel együtt – kerül megrendezésre a következő két konferencia: Mád, 2019. április 5-6., Nyíregyháza, 2019. május 10-11.  A MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Részletes programok és a jelentkezési lap a konferenciákat megelőzően kb. egy hónappal lesznek  elérhetők a MTT-Honlapon. 


2019. január 19.                 Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.2.

A januárban megjelent Aktuális  2019.1. óta két elnökségi ülést tartottunk, valamint az rendes évi MTT-Közgyűlés is megrendezésre került a közelmúltban. A március 6-i és május 17-i elnökégi ülésen a következő főbb napirendi pontok szerepeltek: - A MTT 2018. évi gazdálkodásának áttekintése, értékelése; - A 2019. évi rendes MTT-Közgyűlés előkészítése; - A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi (30.) Konferenciájának   programterve; - A MTT és a LIONS Clubok közötti együttműködés eddigi eredményei; - Az Elnökség  közgyűlési beszámolója a MTT 2018. évi munkájáról; - A MTT közhasznúsági jelentése; -  A MTT szeptemberi Jubileumi Konferenciáján átadandó kitüntetések odaítélése; - A MTT Adatkezelési Szabályzatával kapcsolatos feladatok. A május 17-én megtartott évi rendes Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2018.  évi tartalmi  munkájáról és gazdálkodásáról, valamint  elfogadta el és határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat. Ugyancsak elfogadta a MTT Közhasznúsági jelentését a 2018. évről.
     Két nagysikerű konferenciát is rendeztünk ebben a periódusban. Április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  meg több mint háromszáz résztvevővel a  „Kelet-magyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának, valamint a Szerencsi Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közös szervezésében. Szakmailag kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a felszólaló  magas rangú államtitkároknak, helyettes  államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének  jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony  előadásából megismerhettük a  Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola korszerű tehetséggondozó tevékenységét. A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozásának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. Ezúton is köszönetet mondunk minden szervezésben közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, támogatónak a sikeres konferencia lebonyolításában vállalt szerepéért. További részletek olvashatók  a Tehetség 2019.2. számában e konferenciáról. 2019. május 10-11-én Nyíregyházán  megrendezésre került egy nagy hagyományokkal bíró zenei  tehetséggondozó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – magyarországi Szekciója.  A helyszínt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. Ezúton is köszönjük dr. Szlágyiné Pálkövi Mária Elnök Asszony fáradozását a konferencia sikeres lebonyolításában.
     Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Részletes program és a jelentkezési lap augusztus közepén  lesz   elérhető a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) 

2019. május 18.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2018.4.

   A MTT Elnöksége 2018. november 9-én ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendekről az alábbiakban adok rövid tájékoztatást. Kiemelt téma volt az elmúlt vezetőségi üléseken többször is tárgyalt  és jóváhagyott „Cselekvési terv a  MTT  gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” című előterjesztésben megfogalmazott feladatok teljesítésének helyzete. A  Vezetőség véleménye: több területen is léptünk előre, de további forráskeresés szükséges. Áttekintettük a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag nyomdai  kiadásának helyzetét. Örömmel  állapítottuk meg, hogy a szóróanyag kiváló minőségben elkészült 1000 példányban, a vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson már ki is osztottuk ennek kb. a felét, hogy a jelenlevők terjesszék környezetükben. Ezúton is köszönjük minden, a tartalmi előkészítésben közreműködő vezetőségi tagnak a munkáját. A „komplex” nyomdai előkészítésért elsősorban Kormos Dénesnek, Tóth Ilonának és Sarka Ferencnek  tartozunk köszönettel, a nyomdai megjelentetéshez szükséges  támogatásért és a nyomtatás technikai szervezéséért pedig Körösi Tibor tagtársunknak mondunk hálás köszönetet e helyen is!  Napirendre került a  MTT Hírlevelének és a bemutatkozási kártyának a terve is.  A Vezetőség első olvasatban tárgyalta a Sarka Ferenc alelnök úr által készített tervezeteket, s a következőkben summázható a vélemény. A tagoknak kiküldendő Hírlevélre szükség van, a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk a funkcióit, a készítőket, valamint a terjesztés jogi és technikai feltételrendszerét. Az Elnökség véleménye szerint a bemutatkozó kártya funkcióját jórészt betölti az előzőekben említett papíralapú szóróanyag, ezért egyelőre  ennek megvalósítását későbbre halasztjuk. Az új tagok felvétele a MTT-be az új Alapszabályunkban  elnökségi hatáskörbe került:  három új tagot vettünk fel mostani ülésünkön.
   A vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson   a LIONS Clubok és a MTT együttműködésének részletes terve került terítékre, közel harmincan vettünk részt:  a közös tevékenységben érintett LIONS  Clubok magyarországi kormányzója, dr. Chrabák László és további képviselők, valamint  a MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága és  a Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai. A nagyon sikeres tanácskozásról az összefoglalót a megbeszélést  vezető Turi Katalin alelnök asszony készíti, amely a Tehetség 2018.4. számában jelenik meg. 
   Ahogy azt már közöltük korábban, a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Azt is jelezzük, hogy a Társaság munkáját döntően a MTT-szekciók üléseinek keretében kívánjuk bemutatni, ennek szervezése  elkezdődött.
  Végezetül felhívjuk a figyelmet a tavaszi  konferenciák időpontjaira, mindkettő a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának szervezésében – társrendezőkkel együtt – kerül megrendezésre: Mád, 2019. április 5-6., Nyíregyháza, 2019. május 10-11. Az előkészületek elkezdődtek, a részletes programok és a jelentkezési lap a konferenciákat megelőzően kb. egy hónappal lesz elérhető a MTT-Honlapon.

2018. december                                          Dr. Balogh László elnök