Keresés


Továbbképzések

Köszöntjük Czeizel Endre professzort, a MTT örökös tiszteletbeli elnökét nyolcvanadik születésnapja alkalmából!

Az elmúlt év nyári és őszi hónapjaiban aggasztó hírek érkeztek Czeizel professzor egészségi állapotáról. Amikor október elején a lakásán szűk körben átadtuk neki a „Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjat”, szomorúan nyilatkozott ő is egészségének gyengüléséről. Aztán másfél hónap múlva, november végén, új könyvének bemutatóján megújult, a régi időket idéző dinamikus Czeizel professzor tartott hosszú eszmefuttatást új művéről. Csodálatos élmény volt ez mindannyiunknak, akik jelen voltunk, s reményt adott arra, hogy továbbra is számíthatunk a tehetséggondozásban évtizedek óta meghatározó vezetőnkre!

Minden szakember által evidencia, hogy Czeizel Endre professzor neve és a magyar tehetséggondozás ügye elválaszthatatlanul kötődik egymáshoz. Genetikusként aratta első sikereit a hetvenes években, de már akkor is érintett olyan kérdésköröket, amelyek kapcsolódtak a tehetség-problémakörhöz.

Tehetséggondozásban tevékenysége akkor vált kiemelkedővé, amikor  az 1989-ben alakult Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájába bekapcsolódott, felkérést kapott tőlünk, hogy elnökként vezesse a Társaságot.  A témakörben megjelent korábbi könyvei, sikeres előadásai alapján a MTT megválasztotta első számú vezetőjének, s ebben a funkcióban közel tíz éven át segítette a hazai tehetséggondozás dinamikus fejlődését.

Szakmai és emberi tekintélye jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen kapcsolódtak be munkánkba, s az oktatásügy irányítása is egyre nagyobb szerepet szánt szervezetünknek. Nagy hozzáértéssel irányította a Társaságot, gazdasági szakembereket, oktatáspolitikusokat nyert meg az ügynek, és egyre több sikeres konferencián került terítékre a tehetség-témakör. Ezek közül kiemelkedő az 1997-ben megrendezett „Tehetség és társadalom” című, amelyen a magyar tehetséggondozás európai összevetésére is sor került: egyfelől M. Vorbeck, a Strassburgi Európa Parlament szakreferense elemzésében, másfelől F. J. Mönks professzornak, a European Council for High Ability elnökének előadásában. Itt fogalmazódtak meg a hazai tehetséggondozás előrelépésének főbb irányai is, amelyek ma is aktuálisak. Szerepe volt abban is Czeizel professzornak, hogy magyar kutatók, gyakorló szakemberek kapcsolódtak be az European Council for High Ability munkájába. Vezér-előadója volt több ECHA-Konferenciának, s különösen jelentős szerepe volt a Debreceni Egyetemen 2000-ben megrendezett 7. ECHA-Konferencia sikerében.

Szép számmal jelentek meg könyvei a tehetség-témakörben, különösen kiemelkedő a „Sors és tehetség” című, amely több kiadást ért meg 1997 óta, s amely a korszerű tehetséggondozás genetikai alapvetését adja. A művészekről, tudósokról írt nagysikerű könyvei a speciális tehetség egy-egy területén elemzi a tehetség kibontakozásának komplex feltételrendszerét, az elkallódás veszélyeit. Nemcsak könyveivel vállalt meghatározó szerepet szakembereink tudásának fejlesztésében, hanem továbbképzések előadójaként is hozzájárult ahhoz, hogy az új kutatási eredmények eljussanak hozzájuk.

A kilencvenes évek közepétől jelentős szerepet vállalt a Debreceni Egyetemen a „tehetségfejlesztési szakértő” pedagógusok képzésében,  és előadásokat tart a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék által szervezett nemzetközi és országos konferenciákon. A Debreceni Egyetemen és az ELTE-n is vezetett és vezet jelenleg is kurzusokat a pszichológiai doktori programban. Az ügy iránti lelkesedése, elhivatottsága, személyes varázsa által igazi vezéralakja lett a magyar tehetség-ügynek. Vonzza magához a tehetség-témakör iránt érdeklődő kutatókat, pedagógusokat. Világhírét alapvetően genetikusként szerezte, de személye megjeleníti a tehetséges gyerekekért felelősséget érző, humánus pedagógust is.

Nagy tisztelettel köszöntjük a 80 éves Czeizel Endre professzort, a Magyar Tehetséggondozó Társaság örökös tiszteletbeli elnökét! Több évtizedes, nagy ívű tehetségsegítő tevékenységét ezúton is köszönjük. Kívánunk jó egészséget, s mindannyian reméljük, hogy még sokáig  munkálkodhatunk együtt a tehetséges fiatalok sikeressé tétele érdekében!
 
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tagsága nevében:

                                                 
                                                Dr. Balogh László
                                                elnök


Czeizel Endrében és kivételes életútjában nagyon sok mindent lehet szeretni és tisztelni. Én Czeizel Endrét játékos, non-konform, küldetéssel megáldott emberként szeretem a legjobban. Az a kreativitás, amely Czeizel Endrét arra sarkallja, hogy minden alkalommal más és más szemszögből vizsgáljon meg akár új, akár már régen ismert kérdéseket, egy olyan nonkonform játékosság, ami valahol egy hosszú élet egyik fontos titka is lehet. Czeizel Endre küldetései közül számomra (nyilván saját területem iránt elfogultan) a tehetségeket segítő sok-sok évtizedes tudományos és szenvedéllyel vívott hittérítő munkája a legfontosabb. A tehetségeket gondozók hálásak Czeizel professzornak ezért a töretlen kiállásért, a sok meggyőző szóért, előadásért és tettért a tehetségek érdekében. 

 

Kedves Endre!
A magyar és az európai tehetséggondozó közösség nevében is hálásan köszönjük
mindezt Neked, és amikor a nyolcvanadik születésnapodon köszöntünk, csak annyit mondhatunk: példádnak szeretnénk Veled együtt örülni még tovább.

 
Prof. Csermely Péter
a Nemzeti és az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke