TAGDÍJFIZETÉSI FELHÍVÁS

Tisztelt  MTT  Tagtársaink!

      A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége nevében köszöntjük Önöket! Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor hagyományosan aktuális a tagsági díjak rendezése, e befizetések  befolyásolják terveinket ez évre is. Ezúton kérjük, hogy a 2022. évi – nem nagy összegű -  tagdíjat fizessék be átutalással a  MTT-számlaszámra:

           10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank).

           ÁTUTALÁSI HATÁRIDŐ: 2022. február 28.

 (Éves tagsági díjak: rendes tag: 2000.- Ft; nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft; intézményi tagság: 3000.- Ft.)

 FONTOS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK!

 Aki nem saját nevén levő számláról utal vagy utaltat mással, kérjük az átutalás "Közlemény" rovatába írják be a tag nevét, akinek a tagdíját utalták.

  1. Kérjük azt is, hogy amikor egyszerre több személy helyett történik utalás, akkor írják be  e rovatba az összes nevet! Ugyanezt kérjük, ha intézmény vagy szervezet utalja át valaki(k)nek a tagdíját!
  2. Azt is tüntessük fel a „Közlemény” rovatban, ha valaki SZÁMLÁT KÉR, feltüntetve a nevet, címet, amelyre történjen a számla kiállítása.

 

  (UTÓLAGOS KÉRÉSRE A SZABÁLYOK NEM TESZIK  LEHETŐVÉ A SZÁMLA VISSZAMENŐLEG TÖRTÉNŐ KIÁLLÍTÁSÁT!)

     Azért fontos a fenti átutalási határidő tartása, mert a Tehetség 2022. évfolyama  megjelenő számainak példányszámát a befizetésektől függően tudjuk meghatározni a nyomdával márciusban kötendő szerződésben. Bár a folyóirat nyomdai megjelentetéséhez kapunk kisebb-nagyobb anyagi támogatást magánszemélyektől, intézményektől, szervezetektől,  azonban ezt az összeget jelentősen ki kell egészítenünk. A  forrást a folyóirat kinyomtatásához döntően a befizetett tagdíjak jelentik.  Már a 2020. 3-4. összevont számtól bevezettük, hogy  csak azon tagoknak postáztuk a folyóiratot, akik befizették az az  évi  tagdíjat.  Elnökségi határozat született  2020. októberében, hogy aki nem fizet tagdíjat, annak  a folyóiratot abban az évben nem áll módunkban küldeni. A Tehetség 2020. 2. számával bezárólag tudtunk nagyvonalúak lenni, s ha valaki egy-egy évben elfelejtette  a tagdíját befizetni, tartalékainkból pótoltuk ezt a hiányt. Ez  a kiadás az elmúlt években a költségvetésünkből több százezer forintot vitt el,  mostani anyagi helyzetünkben ezt a támogatást már nem tudjuk vállalni.

    Tagtársaink megértését előre is köszönjük. 

     Debrecen, 2022. január 18.             Tisztelettel és üdvözlettel:

     Szénási Istvánné  s.k.                           Dr. Balogh László s.k.
             titkár                                                        elnök