Keresés


Továbbképzések

GYORSHÍR Dr. Herskovits Mária eltávozott az élők sorából

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége mély szomorúsággal tudatja, hogy életének 78. évében elhunyt dr. Herskovits Mária, a MTT alapító tagja, a magyar tehetséggondozás kiemelkedő alakja. A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásakor (1989) alelnökké választották, amely funkciót több mint két évtizeden át töltötte be. Meghatározó egyénisége volt a magyar tehetséggondozás fejlődésének. Ez a kiemelkedő szerep jelentős hazai és nemzetközi szakmai tevékenységéhez kötődik. Ennek főbb mozzanatai a következők. 1979 és 1999 között az MTA Pszichológiai Intézetében tudományos kutatóként dolgozott  a tehetség azonosításának és fejlődésének témáján, tanulmányai, kötetei alapművek ma is  a hazai szakirodalomban. 1994 őszén a Fővárosi Pedagógiai Intézet keretében sikerült létrehoznia a Tehetséggondozó Központot, amelyet 10 évig vezetett nagy szakmai sikerrel. Öt évig tartott a Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) pszichológia-szakos hallgatói részére speciálkollégiumot a tehetségfelismerés és -fejlesztés témájában, valamint részt vett  a tehetséggondozásra felkészítô intenzív pedagógus-továbbképzésben. Az 1997 ôszén a KLTE-n elindult "Tehetségfejlesztô szakpedagógus" posztgraduális képzés szakmai kidolgozásában meghatározó része volt, 4 évig oktatott Debrecenben. Ezt a programot az ELTE Tanárképző Kara  is átvette, s abban is kiemelkedő oktató egyéniség volt. A Magyar Tehetséggondozó Társaságban  igen sok szakmai program kezdeményezésében, elindulásában és fenntartásában része volt, így a MTT sikereiben is meghatározó szerepe volt. A European Council for High Ability-nek (1987) alapító tagja volt, 1992 és 2000 között  vezetôségi tagként is dolgozott, sokat tett a magyar tehetséggondozás eredményeinek külföldön történő elterjesztéséért, elismertetéséért. 2006-tól a Magyar Tehetségsegító Szervezetek Szövetségében is jelentős szerepet vállat, különösen a magyar Géniusz és a Tehetséghidak Programban. Szép számmal jelentek meg nagyjelentőségű publikációi itthon és külföldön a tehetséggondozás többféle témakörében is.  Dr Herskovits Mária több évtizedes sikeres szakmai és szervezői munkássága  alapján  kiemelkedő, itthon és világszerte is elismert egyénisége a magyar tehetséggondozásnak. Kiemelkedő munkássága elismeréseként 2009-ben kitüntették a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, munkásságának részletes méltatására visszatérünk.

             2021. április 7.                    Dr. Balogh László
                                                             MTT-elnök