Keresés


Továbbképzések

TAGDÍJFIZETÉSI FELHÍVÁS 2021-RE

Tisztelt  MTT  Tagtársaink!

     A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége nevében köszöntjük Önöket! Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor hagyományosan aktuális a tagsági díjak rendezése, e befizetések  befolyásolják terveinket ez évre is. Ezúton kérjük, hogy a 2021. évi – nem nagy összegű -  tagdíjat fizessék be átutalással a  MTT-számlaszámra:
          10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank).

          ÁTUTALÁSI HATÁRIDŐ: 2021. február 28.

(Éves tagsági díjak: rendes tag: 2000.- Ft; nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft; intézményi tagság: 3000.- Ft.)
FONTOS! Aki nem saját nevén levő számláról utal vagy utaltat mással, kérjük az átutalás "Közlemény" rovatába írják be a tag nevét, akinek a tagdíját utalták. Kérjük azt is, hogy amikor több személy helyett történik utalás, akkor írják be  e rovatba az összes nevet!

    Azért fontos a fenti átutalási határidő tartása, mert a Tehetség 2021. évfolyama négy megjelenő számának példányszámát a befizetésektől függően tudjuk meghatározni a nyomdával márciusban kötendő szerződésben. Bár a folyóirat nyomdai megjelentetéséhez kapunk jelentős anyagi támogatást a Matehetsztől, azonban ezt az összeget ki kell egészítenünk. A  forrást ehhez döntően a befizetett tagdíjak jelentik.

   Már a 2020. 3-4. összevont számtól bevezettük, hogy  csak azon tagoknak postáztuk, akik befizették a múlt  évi  tagdíjat.  Elnökségi határozat született a múlt év októberében, hogy aki nem fizet tagdíjat évente rendszeresen, annak a továbbiakban a folyóiratot nem áll módunkban küldeni. (Akkor erről  a múlt évi tagdíjat nem fizető tagjainkat értesítettük, s november végéig pótolhatták mulasztásukat.  Jónéhányan éltek is ezzel a lehetőséggel, nekik postáztuk is a folyóirat múlt évi utolsó számát.) A 2020. 2. számával bezárólag tudtunk nagyvonalúak lenni, s ha valaki egy-egy évben elfelejtette  a tagdíját befizetni, tartalékainkból pótoltuk ezt a hiányt. Ez  a kiadás az elmúlt években több százezer forintot vitt el, így  mostanra feléltük  tartalékainkat.

   Tagtársaink megértését előre is köszönjük.   
    
    Debrecen, 2021. január 26.             Tisztelettel és üdvözlettel:

              Szénási Istvánné  s.k.                           Dr. Balogh László s.k.
                        titkár                                                      elnök