Keresés


Továbbképzések

Búcsú Dr. H. Nagy Annától

Nagyon korán, mondhatni „teli puttonnyal” hagyott itt bennünket Dr. H. Nagy Anna a tudós tanár, egyetemi vezető és kutató, könyvek írója és szerkesztője. Hosszan lehetne felsorolni mindazon tevékenységeket, melyek kitöltötték életét.
Nagyívű egyetemi pályafutása során a magyarországi tehetséggondozás problémájával az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karra kerülését követően kezdett el behatóan foglalkozni. Évek során nagy szakértelemmel és figyelemmel kísérte a hazai tehetséggondozás ügyét, munkásságával tevőlegesen is hozzájárult annak kiteljesedéséhez.
Hite szerint a pedagógusok hatékony együttműködése nélkül nem valósulhatnak meg az iskolareformok., az iskolával szemben támasztott újabb és újabb elvárások.
A Kar dékánhelyetteseként ennek szellemében dolgozta ki a pedagógusok tanártovábbképzés rendszerét. Kiemelkedő fontosságúnak tartja a szakmai –módszertani kultúra fejlesztését a pedagógusok új szerepének kialakításában, a tehetségsegítésben.
2007-től a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányi tagja lett,bekapcsolódott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Képzési és képzésszervezési Szakmai Bizottságának munkájába. Kitűnő mestere volt a „könyvcsinálásnak”, író, szerkesztő, lektor volt egy személyben. Kiadói tevékenységével segítette a tehetség –szakirodalom bővülését, az új kutatási eredmények megjelentetését, azok eljuttatását a gyakorló pedagógusokhoz. Inspirálta környezetét a kutatói munkára, az eredmények publikálására.
Részt vállalt a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program szakmai munkájában képzési programok kidolgozásával, azok megszervezésével, tanulmányok készítésével.

2008-ban megszervezi az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a Pedagógikum Tehetségpontot, amely aktívan összefogja az egyetemi karok, a hallgatói önkormányzat és a gyakorlóiskolák tehetséggondozóinak tevékenységét.
Tehetséggondozó pedagógusképzés területén szerzett érdemeiért Tehetségek Szolgálatáért életműdíjban részesült 2010-ben, majd ugyanebben az évben a Magyar tehetséggondozó Társaság a Tehetségekért  aranykitűző díjával tüntette ki.
Közel húsz éven át foglalkozott fáradhatatlanul pedagógus szakvizsgaképzések és a tehetség szakirányú tanártovábbképzések megszervezésével. Óvópedagógusokat, tanítókat, tanárokat segített a tehetségsegítő szakképesítés megszerzéséhez, akik a végzett tehetséggondozó szakemberekként azóta is az ország számtalan településén sikeres tehetségfejlesztő munkát folytatnak. Szakmai és vezetői munkája révén nagybanhozzájárult  a magyar tanárképzés és pedagógus továbbképzés területén a pedagógusok tehetséggondozói munkára történő felkészítéséhez. 

Személyében egy nagyszerű embert, felejthetetlen és együtt érző barátot veszítettünk el, hiányozni fog. Nyugodjon békében

Budapest, 2016 december 5.                                               Dr. Heimann Ilona
                                                                                           MTT-alelnök